⛪   Droga  Młodzieży   ⛪

   Rozpoczęliśmy

kolejny

   drugi i trzeci 

  oraz  pierwszy

rok przygotowań do przyjęcia

sakramentu bierzmowania.

spotkaniem w niedzielę 10.09.2017r.,

oraz w niedzielę 15.10.2017r..

Na spotkaniach został przedstawiony

plan spotkań oraz organizacja

całego roku przygotowań.

 

Przypominam o wpisach do indeksu związanych z katechezą szkolną:

II gimnazjum - ocena z podpisem katechety, ( obecna III )

III gimnazjum  - krótka opinia oraz ocena z podpisem katechety ( obecna I ponadgim. ).

 

 1. SPOTKANIA NIEDZIELNE  I  W GRUPACH

 

MSZA  ŚWIĘTA

     NIEDZIELA  ( wszystkie ) Godz. 12 30. 

 Przygotowanie liturgii - odpowiedzialni { czytania, psalm, modlitwa wiernych, dary }

 

SPOTKANIA  NIEDZIELNE  ( DLA WSZYSTKICH )

DRUGA  NIEDZIELA  KAŻDEGO  MIESIĄCA

PO MSZY ŚWIĘTEJ O GODZ 12 30.

IX (10.09) - { za nami } X (08.10) - spotkanie wraz z Rodzicami - { za nami }

XI (12.11) -  { za nami } XII ( 10.12.2017 r. ) - { za nami }, 

  I ( * 06.01.2018r. - Czuwanie przy żłóbku i spotkanie ), 

II ( 11.02.2018r.)III ( 11.03. 2018r. )

  IV  ( 08.04.2018r. ),  V ( 13.05.2018r. ),   VI ( 10.06.2018r. ).

      

         SPOTKANIA  W  GRUPACH

       GRUDZIEŃ  2017

VII PODSTAWOWA

 II GIMNAZJUM

 15.10.2017 r. GODZ. 12 30 ( NIEDZIELA ) { za nami }

19.11.2017 r. GODZ. 12 30 ( NIEDZIELA ) { za nami }

23.12.2017 r. GODZ 20 00  ( SOBOTA ) {CZUWANIE}  { przed nami }

 

 

 20.01.2017r. GODZ 19 00 ( PIĄTEK ) { za nami }

 25.02.2017r. GODZ. 12 00 - 14 00 ( SOBOTA )  { za nami }

 10  i  24. 03.2017r. GODZ. 18 30 ( PIĄTEK )  { za nami }

       08.04.2017r. GODZ. 20 00 ( SOBOTA ) CZUWANIE  { za nami }

 26.05.2017r. GODZ. 19 00 ( PIĄTEK )  { za nami }

  

III  GIMNAZJUM

I PONADGIMNAZJALNA

21.10.2017 r. GODZ. 18 00 ( SOBOTA ) { za nami }

19.11.2017 r. GODZ. 12 30 ( NIEDZIELA ) { za nami }

23.12.2017 r. GODZ 20 00  ( SOBOTA ) {CZUWANIE}  { przed nami }

 

21.01.2017r. GODZ 12 00 ( SOBOTA )  { przed nami }

25.02.2017r. GODZ. 12 00 - 14 00 ( SOBOTA )  { przed nami }

10  i  24. 03.2017r. GODZ. 18 30 ( PIĄTEK )   { przed nami }

08.04.2017r. GODZ. 20 00 ( SOBOTA ) CZUWANIE  { przed nami }

23.04.2017r GODZ. 18 00 ( NIEDZIELA ) Poświęcenie i Nałożenie Krzyży

- Rekolekcje dla kandydatów do bierzmowania

( III roku przygotowań, przed bierzmowaniem )

 

2. SPOTKANIA  WYJAZDOWE

OBOWIĄZKOWE

Diecezjalne ( Rejonowe ) Spotkania  Młodych:

     Diecezjalne Spotkanie Młodych -

Skrzatusz (SOBOTA) 16.09.2017r. GODZ. 13 00. { za nami }

      Czuwanie Adwentowe -

Koszalin (SOBOTA)  23.12.2017 r. GODZ. 20 00 { przed nami }

       Czuwanie wielkopostne -

Koszalin (SOBOTA)     .04.2018r. GODZ. 20 00.  { przed nami }

 

DODATKOWE SPOTKANIA  -  DLA CHĘTNYCH

     - Huta Ducha Świętego -

Ustka ( cykliczne, organizujemy wyjazd z parafii

{ następne  spotkanie    13.01.2018r.  GODZ. 19 00. }

    

 3. SPOTKANIA  W  PARAFII

     ( ZAANGAŻOWANIE  W ŻYCIE  PARAFII  I  WSPÓLNOTY )

   A ) NABOŻEŃSTWA  I  CZUWANIA

 

- Nabożeństwo różańcowe - 28.10.2017r. o godz. 17 30.

( przygotowuje:  I Ponadgimnazjalna i III Gimnazjalna )  { za nami }

- Czuwanie przy żłóbku -   06.01.2018 r. po Mszy Św. o godz. 12 30.

( przygotowuje kl. II Gim i VII Podst; obecność wszystkich )  { przed nami }

     - Droga krzyżowa w kościele - 10.03.2017r. po Mszy Św. o godz. 18 00.

        ( przygotowuje kl II i III Gim; obecność wszystkich )  { przed nami }

     - Adoracja Krzyża - 24.03.2017r. po Mszy Św. o godz. 18 00.

       ( przygotowuje kl. I PonadGim; obecność wszystkich )   { przed nami }

     - Droga krzyżowa ulicami miasta - 07.04.2017r. o godz. 19 00. (*)

- Czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego - 03.06.2016r. o godz. 19 00.

 ( obecność wszystkich )

 

- Nabożeństwo różańcowe - od 01 do 31 października (10 razy)  { za nami }

- Nabożeństwo za zmarłych - od 03 do 30 listopada (3 razy)  { za nami }

Roraty  { Adwent } - od 04 grudnia do 23 grudnia ( 5 razy )  { przed nami  }

- WielkiPost: ( rekolekcje i nabożeństwa )

Rekolekcje wielkopostne ( szkolne lub parafialne )

Droga Krzyżowa - Piątek ( 3 razy )

Gorzkie Żale - Niedziela ( 3 razy )

Triduum Paschalne - Wielki Czwartek, Piątek i Sobota ( całe )

 - Nabożeństwa Majowe ( 10 razy )

 - Nabożeństwa  Czerwcowe ( 7 razy )

 

   B ) BEZPOŚREDNIE PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA

 DLA  I  PONADGIMNAZJALNEJ ( PRÓBY )

 

I.    .09.2018r. GODZ. 12 00  - salka na plebanii. 

II.   .09.2018r. GODZ. 1200   - salka na plebanii.

III.   .09.2018r. ( PIĄTEK ) GODZ. 19 00 - kościół . 

IV.    .09.2018r. ( NIEDZIELA ) GODZ. 19 00 - kościół

V.     .10.2018r. ( WTOREK ) GODZ. 19 00 - kościół .  

VI.   .10.2018r. ( CZWARTEK ) GODZ. 19 00 - kościół .

  .10.2018r. ( CZWARTEK ) GODZ. 17 00 - sakrament pokuty

   .10.2018r. ( PIĄTEK ) GODZ. 19 00 - PRÓBA  GENERALNA  ZE  ŚWIADKAMI  !!!

   { BIERZMOWANIE }

    .10.2018 r. GODZ. 1700 - KOŚCIÓŁ PARAFIALNY  PW.  ŚW.  GERTRUDY !!!

 

  NOWY POCZĄTEK  W  DUCHU  ŚWIĘTYM  !!!