Bierzmowanie

 

1. BIERZMOWANIE jest sakramentem, który jest dopełnieniem chrztu

i w którym zostajemy obdarzeni Duchem Świętym.

Kto w wolności decyduje się na życie dziecka Bożego

i poprzez znaki nałożenia rąk i namaszczenia Krzyżmem

prosi o dary Ducha Bożego otrzymuje siłę,

aby świadczyć o Bożej miłości i potędze słowem i czynem.

Staje się wówczas pełnoprawnym, odpowiedzialnym

członkiem Kościoła katolickiego.

                                                                                             ( YOUCAT - 203 )

 

 

2. Zobowiązania wynikające z przyjęcia sakramentu bierzmowania:
a) budowanie wspólnoty chrześcijańskiej przez umacnianie wewnętrznych (nadprzyrodzonych) i zewnętrznych więzi z Kościołem
b) dawanie świadectwa Chrystusowi przez odważne wyznawanie, głoszenie i obronę wiary oraz osobiste zaangażowanie apostolskie
c) odpowiedzialność za Kościół przez dojrzałe współdziałanie z hierarchią kościelną w realizowaniu powołania Kościoła, jakim jest doprowadzenie ludzi do zbawienia.

 

3. Formalności związane z sakramentem bierzmowania: (zgodnie z zarządzeniem biskupa diecezjalnego)
a) Przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania rozpoczyna się w pierwszym semestrze drugiej klasy gimnazjalnej.

b) Całość przygotowania odbywa się tylko i wyłącznie przy Parafii na terenie której zamieszkuje kandydat do przyjęcia Sakramentu.

c) Obecność na wszystkich spotkaniach i celebracjach liturgicznych jest obowiązkowa.

d) Kandydat w trakcie przygotowania ma się wykazać nie tylko wiedzą, ale równiaż świadectwem życia i wiary.

e) Kandydat winien prowazić życie sakramentalne. (Częsta spowiedź, coniedzielne uczestnictwo we Mszy świętej, przyjmowanie Komunii świętej).

f) Przed przystąpieniem do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania odbywa się rozmowa kandydata z kapłanem, w czasie której na podstawie całości przygotowania zapada ostateczna decyzja o przyjęciu, bądź odłożeniu przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.

g) Świadkiem bierzmowania może być osoba dorosła, która jest praktykującym katolikiem, nie trwa z związku niesakramentalnmym i sama już przyjęła Sakrament Bierzmowania.

 

Sakrament Bierzmowania jest umocnieniem w pełnieniu wielkiej godności głosiciela i obrońcy wiary. Przyjmując ten Sakrament, trzeba miec na uwadze dobro Kościoła Powszechnego, Parafii w której się mieszka i własną godność dziecka Bożego, które w swoim życiu rezygnując z przywilejów "świata," kieruje się przykazaniami Bożymi i Kościelnymi.