Pokaż # 
Temat 5 (Maj 2014): Z radością odpowiadam na zaproszenie Matki Bożej - Wiara odpowiedzią
Temat 4 (Kwiecień 2014): Doświadczenie Paschalnej Radości - Radośnie przeżywana wiara.
Temat 3 (Marzec 2014): Nie bój się, wierz w prawdę Chrystusowego krzyża - Prawdziwość przeżywanej wiary.
Temat 2 (Grudzień 2013): Wszyscy składamy hołd Chrystusowi - Dzielenie się przeżywaną wiarą.
Temat 1 (Październik 2013): Nie ma „zapomnianych” zmarłych - Bezinteresowność w wierze, nie szukam siebie.
Temat 7 (maj 2013): Dzielenie się radością z przynależności do Królestwa Bożego – radość nabożeństw majowych w rejonach.
Temat 6 (Marzec 2013): Królestwo Boże najważniejszym skarbem – moje zaangażowanie
Temat 5 (Marzec 2013): Parafialny Dzień Przepraszam – dzień pokuty w rekolekcje wielkopostne
Temat 4 (Luty 2013): Królestwo Boże jest w Was – troszczących się o chorych
Temat 3 (Grudzień 2012): Maleńka Miłość zbawi świat
Temat 2 (Listopad 2012): Otwartość na Królestwo Boże
Temat 1 (Październik 2012): Królestwo Boże przestrzenią miłosierdzia - Odkrywanie miłosierdzia jako wartości Królestwa Bożego
Temat 7 (Kwiecień 2012) - Pismo Święte - Źródłem Ludu Bożego.
Temat 6 (Marzec 2012) - Dokąd zmierzasz Ludu Boży… - Kierunek życia - cel.
Temat 5 (Luty 2012) - Mój grzech rujnuje, a nawrócenie buduje Lud Boży - Wspólnota wiary.
Temat 4 (Styczeń 2012) - Chrzest – wiara czy zwyczaj - Zjednoczenie wartością, tradycją.
Temat 3 (Grudzień 2011) - Wierzący czerpie optymizm z przynależności do Ludu Bożego - Optymizm, przyszłość, perspektywa.
Temat 2 (Listopad 2011) - Wszyscy jesteśmy wspólnotą Ludu Bożego - Świętych obcowanie otwiera nas na kontakt z bliskimi zmarłymi
Temat 1 (Październik 2011) - Wierzący przez zaufanie buduje Lud Boży - Wartość wzajemnego zaufania na wzór bł. Jana Pawła II
Temat 8 (Maj 2011) - Z odwagą wyznaję swą wiarę - Wiara domaga się odważnego jej wyznawania.
Temat 7 (Kwiecień 2011) - Wiem po co jestem na Eucharystii - Wierzący świadomie uczestniczy w Eucharystii.
Temat 6 (Marzec 2011) - Rodzina św. Gertrudy wzorem świadczenia o wierze - Świadectwo wiary w rodzinie.
Temat 5 (Luty 2011) - Bądź odważny jak Cyrenejczyk - Wiara dodaje odwagi w udzielaniu pomocy.
Temat 4 (Styczeń 2011) - Poprowadźmy braci do Chrystusa - Z wiary wynika zadanie prowadzenia braci do Chrystusa.
Temat 3 (Grudzień 2010) - Wyobraźnia miłosierdzia - Wierzący z odwagą realizuje uczynki miłosierdzia.
Temat 2 (Listopad2010) - Wszyscy zmartwychwstaniemy. Alleluja -Wierzący trwają w radości zmartwychwstania.
Temat 1 (Październik 2010) - Nie lękaj się wiary - Wiara domaga się dawania świadectwa
Temat 8 (Maj 2010) - Wiara moja jest światłem dla innych „Wiara domaga się dawania dobrego przykładu”
Temat 7 (Kwiecień 2010) - W imię Jezusa czyńmy dobro – Czyńmy dobro w imię Jezusa.
Temat 6 (Marzec 2010) - Wierzący walczy z uprzedzeniami – Wiara wyzwala z uprzedzeń.
Temat 5 (Luty 2010) - Wiara wzywa mnie do współczucia Wiara wyrabia współczucie dla innych, stawiania się w ich sytuacji.
Temat 4 (Styczeń 2010) - Cokolwiek robimy, to wypływa z wiary, dla Chrystusa „Wiara źródłem mojego działania”
Temat 3 (Grudzień 2009) - Dzieję się wiarą z innymi – Wiarą dzielimy się jak chlebem.
Temat 2 (Listopad 2009) - Z wiarą patrzę na świat „Widzenie świata oczyma wiary”
Temat 1 (Październik 2009) - Wiara pozwala zauważyć innych