Wierzący walczy z uprzedzeniami
– Wiara wyzwala z uprzedzeń.


Pieśń na rozpoczęcie: Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę….
Posłaniec zapala świecę i mówi: Światło Chrystusa.
Wszyscy odpowiadają: Bogu niech będą dzięki.


Wstęp:
 Posłaniec wita wszystkich zebranych. Nawiązuje do poprzedniego spotkania i zachęca do dzielenia się realizacją postanowień.
 Następnie w intencji zrozumienia Słowa Bożego oraz w intencji Grupy Sąsiedzkiej odmawiany jest dziesiątek Różańca.
 Po modlitwie następuje odczytanie podanego niżej przykładu:
I. Nasza rzeczywistość:
(Posłaniec stara się zachęcić do rozmowy)
 Jakie refleksje nasuwają mi się po wysłuchaniu tego przykładu?
 Czego doświadczyła bohaterka?
 Co tak zaskoczyło bohaterkę przykładu?
II. Co mówi Bóg?
Po rozmowie Posłaniec mówi:
 Wsłuchajmy się w Słowo Boże i starajmy się zrozumieć, czego uczy nas Bóg.
 Następuje odczytanie fragmentu z Pisma Św. (napisać parametry na karteczkach i podać każdemu do znalezienia)
Łk 10, 30-37
Jezus nawiązując do tego, powiedział: „Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce bandytów. Oni go obrabowali, pobili i zostawiając ledwie żywego, odeszli. Przypadkiem schodził tą drogą pewien kapłan. Gdy go zobaczył, ominął z daleka. Podobnie i lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, ominął go z daleka. Pewien zaś Samarytanin, będąc w drodze, przechodził obok niego. A gdy go ujrzał, ulitował się. Podszedł i opatrzył jego rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje juczne zwierzę, zawiózł do gospody i opiekował się nim. Nazajutrz wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i powiedział: „Opiekuj się nim, a jeśli wydasz więcej, oddam ci, gdy będę wracał”. Jak sądzisz, który z tych trzech okazał się bliźnim
napadniętego przez bandytów?”. On odpowiedział: „Ten, który okazał mu miłosierdzie”. Jezus powiedział do niego: „Idź i ty czyń podobnie”.
III. Oświetlenie naszego widzenia rzeczywistości świat
Dzielenie się swoimi spostrzeżeniami
 Samarytanie to mieszkańcy Samarii, których odrzucali Żydzi. Wynikało to z różnic etnicznych jakie dzieliły Żydów i Samarytan. Żydzi odnosili się do nich niechętnie z uwagi na pełną rezerwy, a wręcz wrogą postawę, którą nakazywały im zachować wobec Samarytan władze żydowskie. Z drugiej strony znane były wypadki odmawiania gościny Żydom przez Samarytan.
 Lewita – członek kapłańskiego pokolenia Lewitów, któremu powierzona została służba kapłańska (kapłani jerozolimscy ograniczyli ich rolę do personelu świątynnego). Jego zadaniem była troska o kult we wszystkich sanktuariach Izraela, składanie ofiar, przekazywanie ludowi Prawa i czuwanie, aby było przestrzegane.
 Ulitował się – znaczenie gr. Terminu wskazuje na umiejętność wczuwania się w sytuację drugiego człowieka i współcierpienia z nim, a nie na chwilowy stan emocjonalny.
IV. Co zmienimy w naszym życiu dzięki światłu i mocy Bożej?
Zobowiązania
Posłaniec zachęca do podjęcia konkretnych zobowiązań. Wspólnota Sąsiedzka podaje swoje bądź korzysta z podanych niżej:
 Zastanowię się czy ja nie jestem wobec kogoś uprzedzony
 Odmówię dziesiątek różańca w intencji tych, do których jestem uprzedzony i którzy są uprzedzeni do mnie
 Postaram się przełamać swoje uprzedzenia i porozmawiać z osobą, do której jestem uprzedzony
 Raz w tygodniu rozważę na modlitwie Ewangelię z danego dnia.
Modlitwa:
Ogarnijmy modlitwą naszą Grupę Sąsiedzką, nasze rodziny, naszą parafię i potrzeby całego Kościoła Powszechnego ( wezwania układa wspólnota lub Posłaniec).
Módlmy się:
 Za naszą wspólnotę sąsiedzką, abyśmy potrafili pokonać wszelkie uprzedzenia
 Za nasze rodziny, aby były wzorem miłości wolnej od uprzedzeń
 Za naszą parafię, aby wszyscy nasi parafianie z wiarą dostrzegali osoby potrzebujące pomocy
 Za naszych duszpasterzy, aby znajdowali w swoich parafianach wsparcie w trudnej pracy duszpasterskiej
 Za odrzuconych z powodu uprzedzeń, aby znaleźli przyjaciół
 Za naszych bliskich zmarłych
Ustalenie daty kolejnego Spotkania
Pieśń na zakończenie