Patronka naszej parafii

 

gert

Św. Gertruda von Laden urodziła się w 626r. W 647r. wstąpiła do klasztoru w Nivelles, który założyła jej matka, św. Iduberga. Gertruda stworzyła w Nivelles centrum kultury sprowadzając uczonych teologów z Irlandii, oraz liczne dzieła teologiczne i kodeksy liturgiczne z Rzymu. Jednak zasłynęła przede wszystkim ze swojej rozległej działalności charytatywnej. Jako Kseni klasztoru organizowała pomoc dla najuboższych i żebraków. Zbierała środki potrzebne do przygotowania posiłków oraz odzież dla swoichbiedaków. Nic więc dziwnego, że po jej śmierci 17 marca 659r.rozwinął się kult świętej jako patronki najuboższych. Jej kult rozwinął się szczególnie w średniowieczu zwłaszcza w Brabancji, na terenie Niemiec. Jest patronką Nivelles oraz ludzi podróżujących i dotkniętych chorobą psychiczną. A od czasów wielkiej zarazy w latach 1348 - 1350 uważano ją za patronkę zmarłych.
W Polsce kult św. Gertrudy propagowała i rozwinęła w XI w. Rycheza, żona Mieszka II, której siostra była Ksenią klasztoru w Nivelles.
W ikonografii św. Gertruda przedstawiona jest zwykle w stroju zakonnym, jako opatka, z pastorałem, księgą, palmą lub modelem kościoła. Najczęściej jednak przedstawiona jest z myszami na szatach, wspinającymi się po pastorale.