46 Międzynarodowy Festiwal Organowy

Kościół pw. św. Gertrudy w Darłowie

 

07.07.2012 – Sobota - godz. 1915

 

Bogdan Narloch – organy (Polska)

 

odbył studia muzyczne w klasie organów Leona Batora w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Brał udział w wielu kursach interpretacji muzyki organowej, m.in. u Milana Šlechty w Pradze, Guy Boveta, U. Spang-Hansena. Od wielu lat pełni funkcję dyrektora Międzynarodowego Festiwalu Organowego w Koszalinie. Od 1994 roku wspólnie z Markiem Toporowskim organizuje tu Ogólnopolskie Kursy Interpretacji Muzyki Organowej, odbywające się pod patronatem Ministra Kultury. Prowadziło je wielu wybitnych organistów, m.in. Christopher Stembridge, Klaus Eichhorn, Vincent Warnier, Jaroslav Tuma, Wolfgang Seifen, Peter van Dijk, Christoph Grohmann, Aude Heurtematte, Desmond Hunter, Jan van Mol, Dalibor Miklavičič. Jest adiunktem w Instytucie Muzyki Akademii Pomorskiej w Słupsku, oraz nauczycielem w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie, gdzie prowadzi klasę organów. Członek Diecezjalnej Komisji Śpiewu, Muzyki Kościelnej i Instrumentów Muzycznych, w której zajmuje się sprawami organów diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Brał udział w wielu koncertach w kraju i za granicą (Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Norwegia, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Włochy). W swoim dorobku posiada kilka nagrań CD m.in. prezentujące historyczne organy i muzykę organową Pomorza. Stale współpracuje z Filharmonią Koszalińską w charakterze solisty, kameralisty i akompaniatora.

Chór Canzona

 

przy Centrum Kultury 105 w Koszalinie, powstał w marcu 1999 z inicjatywy pierwszego dyrygenta – Mikołaja Borka. Od listopada 2009 dyrygentem zespołu jest Radosław Wilkiewicz, jego członkami są absolwenci Politechniki Koszalińskiej oraz uczniowie szkół średnich oraz absolwenci uczelni krajowych, reprezentujący różne zawody. W repertuarze swym Chór posiada utwory od muzyki dawnej do współczesnej o różnym charakterze: religijnym, świeckim i ludowym, a także opracowania negro spirituals, gospel, capoeira, standardów jazzowych i muzyki rozrywkowej. Chóru zdobył m.in.: Srebrny Medal w kategorii chórów kameralnych na Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Ołomuńcu w Czechach (2001), Srebrny Dyplom na Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym "Isola del Sole" w Grado we Włoszech (2004), III miejsce w kategorii chórów świeckich w II Ogólnopolskim Konkursie Chóralnym Ars Liturgica w Toruniu (2006), Srebrny Dyplom w kategorii chórów mieszanych w XI Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Budapeszcie na Węgrzech (2007), Srebrny dyplom w VI Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Lido di Jesolo we Włoszech(2008), Brązowy Dyplom na Międzynarodowym Konkursie Chórów w Tampere w Finlandii (2011), II Nagroda na XIII Łodzkim Festiwalu Chóralnym „Cantio Lodziensis” (2011). Ponadto brał udział w festiwalach chóralnych w Polsce ( Suwałki, Łapy, Rumia), w 48. Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Montreux (2012). Istotnymi wydarzeniami w historii chóru jest dokonanie nagrań "Mszy Pasterskiej" Feliksa Nowowiejskiego (Polskie Radio Koszalin), film telewizyjny z kolędami, płyta CD z muzyką capoeira (Centrum Kultury 105 w Koszalinie, 2010 r.), „Missa Brevis” Jana Szopińskiego podczas warsztatów chóralnych „Pomerania Cantat” w Koszalinie w 2011 roku.

 

Urszula Bock – mezzosopran

 

rozpoczęła naukę gry na fortepianie w ZPSM I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie pod kierunkiem mgr Beaty Szczygieł. Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuowała edukację muzyczną w klasie organów Bogdana Narlocha w ZPSM II stopnia. Równocześnie rozpoczęła naukę śpiewu u Donaty Hoppel. W 2006 wyjechała na stałe do Wielkiej Brytanii, gdzie podjęła naukę aktorstwa w Stratford-upon-Avon College uzyskując dyplom ukończenia szkoły w roku 2007. W międzyczasie kształciła swe umiejętności wokalne w Birmingham u Christine Sjölander. W latach 2007-2011 pracowała pod kierunkiem Margaret Field w Birmingham Conservatoire, otrzymując tytuł licencjacki z wyróżnieniem w 2011. Stypendium przyznane jej w tym samym roku umożliwiło kontynuowanie nauki na dwuletnich studiach magisterskich w zakresie śpiewu i pedagogiki. W roku 2010 zakwalifikowała się do etapu finałowego konkursu wokalnego Reginald Vincent Prize oraz wystapiła w finale konkursu na najlepszy akompaniament Delia Hall Accompaniment Prze, towarzysząc pianiście w repertuarze pieśni niemieckiej, angielskiej, polskiej i francuskiej. Jest obecnie na pierwszym roku studiów magisterskich doskonaląc swoje umiejętności wokalne pod kierunkiem Christine Cairns. W marcu 2012 roku wystąpi w produkcji operowej Birmingham Conservatoire w roli Olgi Olsen w Street Scene Kurt’a Weilla na deskach Crescent Theatre w Birmingham.
 

Radosław Wilkiewicz – dyrygent

 

urodzony w 1970 w Koszalinie, absolwent tut. Liceum Muzycznego (1989) w klasie skrzypiec Marty Bałdys, dyrygent, wokalista, pedagog. W 1994 ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (specjalność: prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych, klasa dyrygowania Zbigniewa Bruny). W 1996 ukończył śpiew solowy (baryton, w klasie Marka Moździerza) na Wydziale Wokalno Aktorskim w/w uczelni, oraz Podyplomowe Studium Chórmistrzowskie przy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i Centrum Animacji Kultury w Warszawie. W 1994-1996 stypendysta Fundacji Kultury w Warszawie. W 1994 laureat II nagrody V Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chóralnych w Poznaniu, oraz Nagrody Specjalnej za najlepszą interpretację polskiego utworu współczesnego. Wykładowca na Wydz. Dyrygentury Chóralnej w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (1994-2006), w 2001 roku uzyskał kwalifikację I stopnia w zakresie dyrygentury chóralnej. Współuczestniczy w organizowaniu festiwali chóralnych, m.in. Warsztaty Chóralne Pomerania Cantat w Koszalinie. Dyrygent kilku zespołów chóralnych, m.in. Chóru Kameralnego Canzona w „Centrum Kultury 105” (od 2009) i chóru „Potik” mniejszości ukraińskiej w Koszalinie (od 2010 r.).

 

 

Zespół dęty Filharmonii Koszalińskiej

 

 

14.07.2012 – Sobota – godz. 1915

 

Krystian Skoczowski – organy (Niemcy)

 

urodzony w 1968 w Hanau, postawił pierwsze muzyczne kroki ucząc się gry na skrzypcach, później także na organach i fortepianie. Był uczniem dr Hochsa w Konserwatorium we Frankfurcie nad Menem. W Feiburgu im Breisgnau studiował muzykę kościelną. Jako muzyk kościelny pracował w Münster, Berlinie, Mattlach. Od 2007 działa jako samodzielny muzyk i nauczyciel muzyki, pracuje na zleceniach w Uniwersytecie Sztuki w Berlinie i w Instytucie Muzyki Kościelnej w Mainz. Koncertuje jako organista w kraju i za granicą,, także komponuje muzykę organową i kościelną. Szczególną uwagę poświęca chorałowi gregoriańskiemu. Jest kierownikiem Lata Organowego w Armsheimer. Dodatkowo zdobył akademickie kwalifikacje w dziedzinie ochrony zabytków; wiedza ta służy artyście szczególnie w odniesieniu do zabytków organowych.

 

 

Kwartet smyczkowy Milos (Montreal)

w składzie:

 Nadia Monczak skrzypce

 Stephanie Pielock skrzypce

 Ekaterina Istomin altówka

 Octwvie Dostaler Istomin wiolonczela

 

 powstał w Montrealu w 2009. Tworzą go instrumentalistki – absolwentki Uniwersytetu oraz Konserwatorium Muzycznego w Montrealu: Nadia Monczak I skrzypce, Stephanie Pielock II skrzypce, Ekaterina Istomin altówka, Octavie Dostaler-Lalonde wiolonczela. Kwartet ten na co dzień występuje w Kanadzie, odbył także podróż koncertową po Stanach Zjednoczonych i Europie, koncertował na wielu festiwalach muzycznych. Repertuar Kwartetu obejmuje zarówno utwory z klasycznego repertuaru kwartetowego (kwartety i divertimenta W. A. Mozarta, J. Haydna), jak i najpopularniejsze utwory – przeboje muzyki klasycznej i popularnej zaadaptowane na czteroosobowy skład smyczkowy. Szczególne miejsce zajmuje ciesząca się ogromnym powodzeniem muzyka rozrywkowa, filmowa i musicalowa w interesujących aranżacjach, m.in. wiele ragtime'ów S. Joplina, piosenki C. Portera i G. Gershwina, oraz z repertuaru F. Sinatry, tanga, a także muzyka country.

 

 

24.07.2012 – Wtorek – godz. 1915

 

Stanislav Surin – organy (Słowacja)

 

urodzony w Trnavie w 1971, po zdaniu egzaminów do Średniej Szkoły Budowlanej w Trnavie, zdecydował się na studia organowe w Konserwatorium w Bratysławie. Kontynuował je następnie w Diecezjalnym Konserwatorium w Wiedniu, a także w Akademii Muzyki i Dramatu w Bratysławie w klasie Ivana Sokola oraz prywatnie u Johanna Trummera w Grazu. W latach 1991-95 był organistą katedry św. Marcina w Bratysławie, uczestnicząc w tym czasie, na organach solo, w transmitowanych uroczystych nabożeństwach (jak inauguracja prezydenta Słowacji w 1989, czy wizyta Jana Pawła II i innych). Jako solista występował na wielu koncertach Słowackiej Filharmonii, uczestniczył w premierze Mszy Głagolickiej Janáčka na Tajwanie, z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Tajwanu, grał recitale organowe w licznych krajach europejskich, w USA, Meksyku, Kanadzie, nagrywał solowe płyty w katedrze Grazu, w Schubertkirche w Wiedniu, w katedrze w Trnavie. Jest fundatorem i organizatorem festiwalu organowego w Tranavie, Pieštanach i Skalicy. W latach 1999-2002 szef edytor magazynu muzyki religijnej Adoramus Te. Zajmuje się aktywnie historią budownictwa organowego i jego współczesnego rozwoju. W 2000 zorganizował w Bratysławie I. konferencję poświęconą historycznemu budownictwu muzycznemu. Uczy gry organowej na Uniwersytecie Katolickim w Ružomberok. W latach 2006-2008 pełnił funkcję Diecezjalnego Muzyka w Archidiecezji Bratysława-Trnava.

 

Duet harfowy Maria Dłuska-Lewandowska, Anna Blum (Poznań)

Maria Dłuska-Lewandowska urodziła się i mieszka w Bydgoszcz. W 2005 ukończyła Państwowy Zespół Szkół Muzycznych w Bydgoszczy w klasie harfy. Studia ukończyła z wyróżnieniem w klasie harfy Katarzyny Staniewicz-Wasiółki w Akademii Muzycznej w Poznaniu. W 2008 brała udział w stypendium Socrates-Erasmus w Weronie, obecnie kończy studia podyplomowe na wydziale kameralistyki w Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie Helgi Storck. Swoje umiejętności wykonawcze kształciła na kursach mistrzowskich u wybitnych harfistów. Pracę zawodową zaczęła w 2007 od stałej współpracy z Filharmonią Kaliską, obecnie na stałe współpracuje z trzema orkiestrami: Toruńską Orkiestrą Symfoniczną, Operą Nova w Bydgoszczy i poznańską orkiestrą l'Atunno, z którą często wykonuje repertuar rozrywkowy towarzysząc największym gwiazdom rocka. Od 2008 jest również nauczycielem harfy w Państwowym Zespole Szkół Muzycznych w Poznaniu.

Anna Blum jest absolwentką Akademii Muzycznej w Poznaniu w klasie harfy Katarzyny Staniewicz-Wasiółki. W 2010 ukończyła Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu na kierunku Menadżer Kultury. W latach 2004-2006 studiowała tamże muzykologię na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza. Brała udział w licznych konkursach mistrzowskich u wybitnych harfistów, uczestniczyła w Polsko-Niemieckim Sympozjum Harfowym w Krakowie, występowała na Międzynarodowym Festiwalu Harfowym w Katowicach. Pracę zawodową rozpoczęła od współpracy z Filharmonią Łódzką w 2005 (koncert z okazji "Roku Rubinsteina" w Filharmonii Berlińskiej i Theatre Royal de la Monnaie w Brukseli). Od tego czasu współpracowała z polskimi filharmoniami, od 2007 jest pierwszą harfistką Filharmonii Zielonogórskiej. Tu debiutowała jako solistka. Wraz z solistami Teatru Muzycznego w Poznaniu - Wiesławą Piątek, Karoliną Garlińską i Mirosławem Kinem tworzy nietypowy zespół wykonujący nowatorskie aranżacje znanych przebojów operowych i operetkowych, oraz przedwojennych polskich piosenek. Od ukończenia studiów koncertuje jako solistka i kameralistka (na harfie pedałowej i celtyckiej). Od 2012 współpracuje również z Teatrem Wielkim w Poznaniu.

  

01.08.2012 – Środa – godz. 1915

 

Henryk Gwardak – organy (Wyspy Alandzkie)

 

urodzony w 1951 we Wrocławiu. W wieku pięciu lat rozpoczął naukę gry na fortepianie u Renaty Wandokanty-Michałowskiej, a następnie kończył pod jej kierunkiem kolejno podstawową i średnią szkołę muzyczną we Wrocławiu. W tamtejszym Liceum Muzycznym podjął równolegle naukę gry na organach w klasie Juliana Bidzińskiego. W 1970 rozpoczął studia w PWSM we Wrocławiu w klasie organów Romualda Sroczyńskiego oraz fortepianu w klasie Aliny Głowackiej. Po uzyskaniu dyplomu w 1975 podjął pracę pedagogiczną w średniej szkole muzycznej w Legnicy, a następnie w Elblągu, organizując tam i prowadząc klasy organów. W latach 1979-1987 był organistą katedry św. Mikołaja w Elblągu. W 1980 zapoczątkował cykl koncertów organowych w Elblągu, Kwidzynie i Stegnie. Był dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej we Fromborku. W roku 1983 otrzymał nagrodę prezydenta Elbląga za całokształt działalności. Ma na swym koncie ponad 400 koncertów w Polsce i prawie w całej Europie, w Ameryce Łacińskiej, oraz dwukrotnie w Japonii (Tokio, Fukushima). Występował w katedrze Notre Dame w Paryżu. Dokonał nagrań radiowych, TV i filmowych w Polsce, Niemczech (WDR), Finlandii (YLE) i Japonii, gdzie również nagrał płytę CD. Uprawia muzykę kameralną akompaniując chórom i czołowym artystom w wielu krajach Europy. Od 1987 mieszka na Wyspach Alandzkich (autonomiczna prowincja Finlandii), gdzie pracuje jako kantor i akompaniator, organizuje życie muzyczne. Dyrektor artystyczny najstarszej imprezy muzycznej na Alandach: Międzynarodowego Festiwalu Organowego. W 1993 otrzymał nagrodę artystyczną fundacji rządu autonomii Wysp Alandzkich. W 2002 został ponownie wyróżniony prestiżowym medalem 75-lecia autonomii Wysp Alandzkich za zasługi w upowszechnianiu kultury muzycznej w regionie. Wśród odznaczonych znaleźli się m.in. premier Szwecji, ministrowie spraw zagranicznych i sprawiedliwości Finlandii oraz inni politycy i działacze kultury.

 

 

Kozak Trio (Rosja)
w składzie:

 Piotr Czajkowski śpiew, instrumenty perkusyjne

 Wojciech Jurgiel śpiew, bajan

 Jurij Dowgalew śpiew, bałałajka

 

 „Kozacy” to termin nierozerwalnie związany z Rosją i Ukrainą . Lew Tołstoj pisał: „Cała Rosja jest stworzona przez kozaków”. W ciągu swojej wielowiekowej tradycji ta wojenna społeczność, która tak wiele zrobiła dla obrony granic Rosji, doświadczyła wszystkiego – od przywilejów za czasów carskich, po zupełne zapomnienie w czasach sowieckich. „Kozak Trio” czerpiące z bogatej kozackiej tradycji, jest jednym z najlepszych profesjonalnych zespołów muzycznych prezentujących ten rodzaj muzyki w Polsce. Zespół powstał z solistów innych zespołów kozackich: Balszoj Don Kozacy, Amur Kozacy i Krym Kozacy. Potrafi zachwycić widzów oryginalnym programem i zachęcić do wspólnego śpiewania.

Kozak Trio

Liderem zespołu jest Piotr Czajkowski, tenor liryczny. Urodził się w Warszawie, obecnie mieszka w Berlinie. Zespół ten, zdobywca Złotego Medalu na Międzynarodowym Konkursie Verdiego w Bussego, rozpoczął swoją karierę w Teatrze Wielkim w Warszawie, zaś po wyjeździe z Polski był solistą wielu teatrów operowych, m.in. w Kiel (Niemcy, Vichy (Francja), Karlsruhe (Niemcy), Luxemburgu, Dreźnie, Istambule (Turcja), Operze Kameralnej w Tel Avivie (Izrael), Operze w Haifie (Izrael), w Sofii, w Moskwie, Wilnie. Występował u boku Placido Domingo, Lucii Aliberti, Brendy Roberts, Regine Crespin i Juan Ponsa. Od roku 2000 regularnie występuje gościnnie dla Towarzystwa Wagnerowskiego w Dallas w Stanach Zjednoczonych.


15.08.2012 – Środa – godz. 1915

 

Przemysław Kapituła - organy (Warszawa)

 

organista, impresario muzyczny, kontynuator tradycji muzycznej Archikatedry Warszawskiej. Urodził się w 1965 w Warszawie. W 1990 ukończył Akademię Muzyczną w Warszawie w klasie organów Józefa Serafina. Pobierał lekcje prywatne w zakresie gry na fortepianie u Kajetana Mochtaka, uczestniczył w kursach mistrzowskich prowadzonych przez profesorów: N. Danbyiego, D. Rotha, M .Ślechtę, Z. Satmary, G. Boveta. Przez szereg lat współpracował z. Jerzym Erdmanem. Regularnie koncertuje w kraju i za granicą (Argentyna, Austria, Belgia, Bułgaria, Brazylia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Holandia, Hiszpania, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Urugwaj, Włochy) dając ok. 45 koncertów rocznie na najpoważniejszych europejskich festiwalach organowych, jakie wielokrotnie bardzo pochlebnie oceniła tamtejsza prasa. Specjalne miejsce w jego zainteresowaniach zajmuje twórczość wybitnych organistów polskich, Mieczysława Surzyńskiego i Feliksa Nowowiejskiego. Jest kontynuatorem tradycji muzycznej związanej z Archikatedrą św. Jana w Warszawie. Jako dyrektor Fundacji „Festiwal Muzyki Sakralnej” organizuje ok. 150 koncertów rocznie. Jest inicjatorem, dyrektorem naczelnym i artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej w Warszawie oraz Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej „ORGANY ARCHIKATEDRY” w Warszawie, także inicjatorem remontu zabytkowych organów w kościele św. Wojciecha w Warszawie.

Dokonał licznych nagrań radiowych, telewizyjnych i płytowych, członek Komisji Muzyki Kościelnej Archidiecezji Warszawskiej, laureat nagrody Prymasa Polski za wkład w rozwój muzyki sakralnej w Polsce, wydawca wszystkich utworów organowych F. Nowowiejskiego i M. Surzyńskiego na płytach CD. Wykładał we Włoszech na kursach mistrzowskich poświęconych interpretacji muzyki organowej.

 

 

Narodowa Orkiestra Młodych Talentów Republiki Białoruś

 

był powołany przez Dyrekcję Koledżu Muzycznego im. Michała Glinki w 2005 roku. Był to eksperyment mający na celu integrację najbardziej uzdolnionych uczniów wydziału instrumentalnego oraz wypróbowanie granic wykonawczych młodych muzyków. Początki były niełatwe... Trudno było dobrać taki repertuar, który z jednej strony nie byłby dla młodzieży zbyt trudny, a z drugiej strony klarowny i zrozumiały. Ale dzięki systematycznej i żmudnej pracy udało się wyszkolić w młodych członkach orkiestry nie tylko dojrzałość techniczną, ale i emocjonalną. Od samego początku istnienia zespół prowadzi aktywną działalność artystyczną. Są to tradycyjne już koncerty bożonarodzeniowe w sali koncertowej Koledżu Muzycznego, coroczne gościnne koncerty w Filharmonii Narodowej w Mińsku, koncerty wyjazdowe w Smoleńsku, Brześciu i na Grodzieńszczyźnie. Orkiestra bierze także udział w rozmaitych białoruskich projektach kulturalnych organizowanych przez I Kanał Białoruskiego Radia, kanał telewizyjny Kultura, program „Kontury” Telewizyjnego Kanału ONT, gazetę Miński Kurier oraz tygodnik Gwiazda. W 2011 Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna wzięła udział w Master Class z profesorem Wiaczesławem Woliczem – dyrygentem Teatru Wielkiego Opery i Baletu w Mińsku. Repertuar zespołu obejmuje ponad 80 opusów znanych światowych arcydzieł należących do kompozytorów wschodniej i zachodniej Europy. Z zespołem współpracują z soliści Wielkiego Teatru Opery i Baletu w Mińsku oraz Narodowego Muzycznego Teatru. Grupa nagrała 4 płyty DVD. W przyszłości muzycy chcieliby wykonać i nagrać muzykę współczesnych polskich kompozytorów. Na 46. Międzynarodowym Festiwalu Organowym w Koszalinie zaprezentują rzadko wykonywane i mało znane utwory białoruskich kompozytorów. Jest to pierwsza wizyta tego zespołu w Polsce.

 

Nikołaj Makarewicz (Białoruś) dyrygent

urodził się 1971 w Mińsku. Ukończył tam Koledż Muzyczny im. Michała Glinki w klasie klarnetu N. J. Łosiewa oraz Białoruską Państwową Akademię Muzyczną w klasie klarnetu I. L. Briczikowa i dyrygentury w klasie A. P. Sosnowskiego. Począwszy od 1991 roku pracuje na stanowisku solisty w Białoruskim Narodowym Teatrze Muzycznym. W roku 2002 podejmuje studia podyplomowe w zakresie dyrygentury orkiestrowej, które kończy z wyróżnieniem w 2007. Jest laureatem IV Międzynarodowego Konkursu Dyrygenckiego im. Witolda Lutosławskiego (X 2006). W 2004 roku wystawiona przez niego sztuka Buratino BY otrzymała Grand Prix na III Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym w Mińsku. Od 2007 pracuje na stanowisku II dyrygenta w Białoruskim Narodowym Teatrze Muzycznym oraz na stanowisku głównego dyrygenta i dyrektora artystycznego Białoruskiej Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej. W ciągu kilku lat wystawił tak znane sztuki, jak Giselle Adolphe Adama, Don Kichot Ludwiga Minkusa, Bajadera Imre Kálmána, Kubek wody Włodzimierza Kondrusiewicza, i wiele innych. Brał także udział w I Międzynarodowych Warsztatach Orkiestrowych Master Class 2008 z profesorem Władimirom Fiedosiejewym – rosyjskim dyrygentem światowej sławy. Ostatnie kilka lat poświęcił aktywnej pracy ze zdolną młodzieżą Koledżu Muzycznego. Kierowana przez niego Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna w ciągu 6 lat wykonała ponad 80 poważnych utworów różnych kompozytorów wschodniej i zachodniej Europy. Jest jedyną Młodzieżową Orkiestrą Symfoniczną na Białorusi reprezentującą tak wysoki poziom artystyczny. W 2008 roku sam profesor Włodzimir Fiedosiejew nazwał ją „Orkiestrą młodych geniuszy”. W Polsce zespół będzie występował po raz pierwszy.

 

22.08.2012 – Środa – godz. 1915

 

Vano Sarajischwili- organy (Norwegia)

 

urodzony w 1972 w Tbilisi, w rodzinie o głąbokich korzeniach muzycznych – Saraishwili senior, był jednym z założycieli Konserwatorium w Tbilisi, które nosi jego imię. Vano rozpoczął naukę muzyki w wieku 6 lat (fortepian). Studiując prawo miedzynarodowe na Uniwersytecie w Tbilisi, podjął także studia w Konserwatorium Muzycznym, w klasie organów, po skończeniu których został organistą kościoła katolickiegow Tbilisi. W 2006 został mianowany organistą katedry w Stavanger i ma zaszczyt oraz artystyczną satsfakcję pracować przy najlepszych organach barokowych w Norwegii.

 

 

Krzysztof Bilicki - skrzypce (Norwegia)

 

pochodzi z Koszalina, gdzie ukończył z wyróżnieniem Szkołę Muzyczną II stopnia w klasie Zenona Zaręby. Po ukończeniu z wyróżnieniem Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie Tadeusza Kochańskiego został koncertmistrzem w nowo założonej Orkiestrze Kameralnej Wojciecha Rajskiego oraz asystentem w Akademii Muzycznej w Gdańsku. W latach 90-tych wyjechał do Stavanger w Norwegii, gdzie został 3 koncertmistrzem w tamtejszej orkiestrze i gdzie jest również zatrudniony czasowo jako asystent w Konserwatorium Muzycznym. Przez 10 lat był członkiem prestiżowej orkiestry festiwalowej Musik Amitie w Szwajcarii. Jest aktywnym kameralistą i wykonawcą utworów z fortepianem. Obecnie mieszka w Stavanger i Gdańsku. Często odwiedza Koszalin, gdzie spotyka się ze swoimi przyjaciółmi-muzykami z lat szkolnych.