42 Międzynarodowy Festiwal Organowy

Kościół pw. św. Gertrudy w Darłowie

 

06.07.2008 Niedziela - godz. 1915

 

Henning Dembski (Niemcy) - organy

urodzony w 1970 w Mechernich, studiował katolicką muzykę kościelną w Wyższej Szkole Muzycznej w Düsseldorfie u Wolfganga Seifena (improwizacja), Paula Heusera (literatura, gra organowa), Georga Friedricha Schencka (fortepian) i Raimunda Wippermanna (dyrygentura chóralna). Odbył także studia uzupełniające na kilku kursach muzycznych. W 1993 zdobył w Düsseldorfie I nagrodę na konkursie wykonawstwa literatury organowej i improwizacji. Został następnie kantorem w Zülpich (St. Peter) i w Erzingen (St. Georg), jako nauczyciel muzyki kościelnej prowadził zajęcia w Arcybiskupstwie we Freiburgu. Od 1999 jest kantorem w kościele St. Andreas, oraz kierownikiem artystycznym Międzynarodowego Tygodnia Muzyki Organowej i Koła Przyjaciół Muzyki Organowej w Korschenbroich. W 2001 został mianowany przedstawicielem miasta w Jury Międzynarodowego Konkursu Organowego przy St. Andreas. Odbył podróże koncertowe do Włoch, Hiszpanii, Belgii, Polski, Litwy Czech, Skandynawii, Szwajcarii.

 

Amelie Dembski (Niemcy) - mezzosopran

urodzona w 1983 w Mönchengladbach, studiowała śpiew (mezzosopran) u Rachel Robins w Folkwang-Musikhochschule w Essen. Obecnie studiuje katolicką muzykę kościelną w Biskupstwie Aachen. W swym mieście rodzinnym zajmuje się – w trybie wolnego zawodu – pedagogiką wokalną. Występuje w kraju i za granicą jako solistka w wokalnych partiach oratoriów, mszy, utworów symfonicznych i kameralnych, a także w repertuarze pieśniarskim. Podróże koncertowe zawiodły artystkę do Włoch, Portugalii, Hiszpanii, Skandynawii, Czech, Polski i Litwy – w tej ostatniej występowała z renomowaną Litewską Orkiestrą Kameralną.

 

Amelie i Henning poświęcają się przede wszystkim interpretacji kompozycji oryginalnych na mezzosopran i organy, ewentualnie z instrumentami, jak skrzypce czy trąbka. Dysponują szerokim repertuarem tego rodzaju – z wszystkich epok.

 

  1. v

Roman Gryń - trąbka

jest absolwentem Akademii Muzycznej w Warszawie, doskonalił swą sztukę u Timofieja Dokszycera i Edwarda Tarra w Bayreuth. Laureat konkursu młodych trębaczy w Pabianicach (1980) oraz konkursu w Gdańsku (1985). Przez kilka sezonów pracował w orkiestrach Filharmonii Narodowej i Pomorskiej, obecnie kierownik grupy trąbek w Filharmonii Poznańskiej. Zajmuje się również pedagogiką – wykłada w poznańskiej i bydgoskiej Akademii Muzycznej, jego studenci zdobywają nagrody na konkursach krajowych i zagranicznych; prowadzi także kursy mistrzowskie. Juror wielu konkursów krajowych i międzynarodowych.

Prowadzi ożywioną działalność koncertową jako solista i kameralista w Polsce i za granicą, występował w Niemczech, Czechach, Belgii, Hiszpanii, we Włoszech, Szwajcarii, Rosji, Turcji, w krajach skandynawskich. Członek jury konkursów w kraju i za granicą, prowadzi warsztaty i kursy interpretacji w zespołach i solistycznej.

 

Bogdan Narloch – organy (akompaniament)

urodzony w 1958, studia muzyczne odbył w klasie organów Leona Batora w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Brał udział w wielu kursach interpretacji muzyki organowej, m.in. u Milana Šlechty w Pradze, Guy Boveta, U. Spang-Hansena. Od 1982 mieszka w Koszalinie, przez wiele już lat pełni tu funkcję kierownika artystycznego i organizacyjnego Międzynarodowego Festiwalu Organowego w Koszalinie. Od 1994, wspólnie Markiem Toporowskim, organizuje w Koszalinie Ogólnopolskie Kursy Interpretacji Muzyki Organowej, odbywające się pod patronatem Ministra Kultury, prowadziło je wielu wybitnych organistów, m.in. Christopher Stembridge, Klaus Eichhorn, Vincent Warnier, Jaroslav Tuma, Wolfgang Seifen, Peter van Dijk, Christoph Grohmann. Jest adiunktem w Instytucie Muzyki Akademii Pomorskiej w S³upsku oraz nauczycielem w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie, gdzie prowadzi klasę organów. Członek Diecezjalnej Komisji Śpiewu, Muzyki Kościelnej i Instrumentów Muzycznych, w której zajmuje się sprawami organów diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Występuje w licznych koncertach w kraju i za granicą (Czechy, Finlandia, Francja, Niemcy, Norwegia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja), stale współpracuje z Filharmonią Koszalińską w charakterze solisty, kameralisty i akompaniatora.

 

Program

 

Louis Vierne

1870-1937

– Ave Maria op. 3

– Ave verum op. 15

       Tentum ergo op. 2

 

Felix Mendelssohn-Bartholdy

1809-1847

Preludium i fuga d-moll op. 37/3

 

Antonin Dworák

1841-1904

Ave Maria op. 19b

 

Josef Gabriel Rheinberger

1839-1901

Vater unser op. 157/4

 

Albert Becker

1834-1899

Lobet den Herrn op. 32/1

  1. v

Marc Antoine Charpentier

Preludium z Te Deum

 

Jeremiah Clarke

Suite of Ayres for the Theatr:

The Prince of Denmark’s March

Ecossaise

Trompet tune

 

Oskar Linberg

Gammal fabodpsalm

 

Giulio Caccini

Ave Maria

 

Franz Schubert

Serenade

 

Karol Kurpiński

1785-1857

Cavatina

 

26.07.2008 Sobota - godz. 1915

 

Conrad Zwicky (Szwajcaria) - organy

urodził się w 1946 w Bazylei. Po maturze studiował grę na altówce oraz na organach w tamtejszej Akademii Muzycznej, po czym został nauczycielem

gry na altówce w Konserwatorium w Lucernie, a także członkiem zespołu Festival Strings Lucerne. W latach 1972-79 pracował jako altowiolista-solista orkiestry Tonhalle w Zurychu, w 1981 otrzymał cenzus koncertowy w grze na organach. Od tego czasu działa jako organista Bühlkirche w Zurychu, koncertuje jako altowiolista, organista, klawesynista oraz dyrygent w różnych krajach Europy i zamorskich. Zajął się także kompozycją, wśród wielu jego dzieł entuzjastycznie przyjęto Etiudy orkiestrowe (1992) często wykonywane, nagrał na płyty dzieła

Bacha i Mendelssohna. Dał piękne recitale na koszalińskim festiwalu w 1995 i 2005, w 1999 prawykonał swoje Concertino na organy i smyczki. Jego „dusza smyczkowa” przejawia się uczestnictwem w Zürichstische Streichsolisten, oraz Bavaria-Streichtrio Monachium-Zürich. Koncertuje zatem jako organista, altowiolista, klawesynista, dyrygent, także komponuje. Ostatnio prowadził renomowany cykl koncertowy w Zuryskim Bühlkirche, nagrał nową płytę w wydawnictwie Wiediscon.

 

Salome Zwicky (Szwajcaria) - sopran

urodzona i wychowana w Zurychu, musiała po maturze wybierać: studia muzyczne czy medyczne. Wybrała medycynę, a w niej specjalizację: laryngologia i foniatria. Ponieważ mimo wszystko była wierna muzyce, zainteresowała się problemami zdrowotnymi głosów (gardeł) śpiewaczych. I aby poznać je dogłębnie, sama zaczęła uczyć się śpiewu. Wiele lat pracowa³ła pod kierunkiem Helen Haefli i Andri Calonder i, w efekcie ubocznym tych studiów wokalnych, prowadzi także okazjonalną działalność koncertową – mieliśmy przyjemność słuchać Jej występu z mężem w roku 2005. W tymże roku wraz z Anną Schaffner i zespołem La Partita dokonała nagrania płytowego Stabat Mater Pergolesiego.

 

Program

 

Dietrich Buxtehude

1637-1707

Preludium, fuga i ciacona C-dur

 

Gaetano Piazza

ok. 1730-1800

Tonat coelum con furore

(sopran i organy)

 

Anonymus

ok. 1531

4 tańce:

Pavana

Gaillarde sur la Pavane

Branle commun

Branle gay

 

Pietro Terziani

1765-1831

Salve Regina

(sopran i organy)

 

Giuseppe Gherardeschi

1759-1815

Suonata da Organo

Rondo I

Cantabile per il Traversolo

Rondo II

 

Wolfgang Amadeus Mozart

1756-1791

Laudate Dominum

(z Vesperae solennes de confessore)

(sopran i organy)

 

Johann Pachelbel

1653-1706

Partita na temat: Was Gott tut, das ist wohlgetan

 

 

20.08.2008 Środa - godz. 1915

 

Vano Sarajishvili

urodzony w 1972 w Tbilisi, w rodzinie o głębokich korzeniach muzycznych – stryj, Sarajishvili senior, był jednym z założycieli Konserwatorium w Tbilisi, które nosi jego imię. Vano rozpoczął naukę muzyki w wieku 6 lat (fortepian). Studiując prawo międzynarodowe na Uniwersytecie w Tbilisi, podjął także studia w Konserwatorium, w klasie organów, i został organistą katolickiego kościoła św. Piotra i Pawła w Tbilisi. Pasja do muzyki wyprzedziła jednak ambicje kariery prawniczej: po uzyskaniu stopnia naukowego w dziedzinie prawa międzynarodowego, wyjechał do Oslo i został tam przyjęty na wydział muzyki kościelnej w Akademii Muzycznej. Podczas studiów, otrzymał stypendium UE na

studia interpretacji muzyki starej – w Hochschule der Künste w Berlinie, u Leo Van Doeselaara. W 2000 roku ukończył studia w Oslo u Jona Laukvik’a i wzbogacił je następnie w klasie gry solowej Hansa Fagiusa w Konserwatorium Królewskim w Kopenhadze, tam też odbył się solowy debiut koncertowy artysty. Rozpoczął działalność jako kościelny organista, dyrektor muzyczny i chórmistrz kościołów w Oslo, Berlinie, Aurland, Gran. Występuje gościnnie z recitalami w licznych krajach europejskich – szczególnie w Skandynawii. W 2006 został mianowany organistą katedry w Stavanger i ma zaszczyt pracować przy najlepszych organach barokowych w Norwegii.

 

  1. v

 

Dirk DuHei

artysta wyróżniony nagrodą Narodowej Kultury i Sztuki w 1979. Poświęcił się całkowicie muzycznej edukacji i muzyce chóralnej. Chociaż urodzony w Chinach, wykształcenie dyrygenckie zdobył w USA na Uniwersytecie Illinois, powrócił jednak na Tajwan, aby całkowicie poświęcić się dyrygenturze chóralnej. Od roku 1983 jest nieprzerwanie muzycznym dyrektorem i dyrygentem chóru filharmonii w Tajpej. W 1988 powołał przy niej Fundacjê Kultury i Edukacji poświęconą ożywieniu chóralnej i w ogóle muzycznej aktywności na Tajwanie. Dzięki Fundacji odbyły się setki prezentacji sławnych artystów oraz zespołów lokalnych i zagranicznych, sukcesywnie kultywowano międzynarodową wymianę kulturalną w ramach festiwali i warsztatów, organizowano premiery nowych dzieł, wykonań edukacyjnych i premierowych. Zapraszany do Jury międzynarodowych konkursów, ze swym chórem pokonywał ogromne przestrzenie odbywał jeżdżąc na liczne festiwale – z niezwykłym sukcesem. Jest profesorem na Chińskim Uniwersytecie

Kultury, dyrektorem wspomnianej Fundacji, kierownikiem tajwańskiej Federacji Muzyki Chóralnej, dyrektorem chóru filharmonicznego, dyrygentem Żeńskiego Stowarzyszenia Śpiewaczego. Doradca Międzynarodowej Federacji Chóralnej (IFCM).

 

Chór Kameralny Filharmonii w Tajpej (Tajwan)

założony w 1972, dzięki wysiłkom poprzednich dyrygentów i intensywnemu

wzbogacaniu repertuaru, stał się jednym z najlepszych chórów na Tajwanie. Połączeniu miłości do muzyki chórzystów i artystycznych wizji dyrygentów, pozwala każdego roku prezentować liczne nowe, wspaniałe wykonania. Jako czołowy zespół na Tajwanie, sponsorowany był w latach 1994-96 przez Radę Do Spraw Kultury z programu „Wsparcie dla międzynarodowych zespołów artystycznych”, zaś od 1997 do 2002 z programu „Wybitne zespoły wykonawcze”. Chór kameralny składa się z 40 głosów wyselekcjonowanych z chóru 140-głosowego, jest znany jako Taipei Philharmonic Chamber Choir. Na jego imponującą historię składają się nie tylko wykonania zagraniczne na festiwalach i corocznych tournées, ale także występy w bardzo licznych wioskach, miasteczkach

i miastach Tajwanu. Nagrali wielka liczbę płyt i albumów.

Program

 

Dietrich Buxtehude

1637-1707

Passacaglia

 

Albert de Klerk

1917-1998

2 krótkie improwizacje

na temat norweskich melodii ludowych:

– Jeg ser dig, o Guds Lam, a sta

       Ingen vinner frem til den evige ro

        

Johann Sebastian Bach

1685-1750

Preludium i fuga

e-moll (BWV548)

 

  1. v

 

Sarah Hopkins (Australia)

Past Life Melodies

 

Javier Busto (Hiszpania)

O Magnum Misterium

 

Józef Świder (Polska)

Cantus Gloriosus

 

Frank Martin (Szwajcaria)

Agnus Dei

 

Ryan Cayabyab (Filipiny)

Gloria

 

(Taiwan)

Ave Maria

 

Nan-Chang Chien (Tajwan)

Praise the Lord