41 Międzynarodowy Festiwal Organowy

Kościół pw. św. Gertrudy w Darłowie

 

19.07.07 Czwartek - godz. 1900

Jakub Garbacz – organy        

Urodzony w 1975 r. w Kielcach, naukę muzyki rozpoczął w tamtejszej Szkole Muzycznej w klasie fortepianu Artura Jaronia oraz Janiny Wodniak, jednocześnie ucząc się gry na organach u Jerzego Rosińskiego, organisty bazyliki katedralnej i diecezjalnej Szkole Organistowskiej u ks. Zbigniewa Rogali. Następnie odbył studia organistowskie w Akademii Muzycznej w Łodzi u Mirosława Pietkiewicza (dyplom z wyróżnieniem w 2000). Odbył także całą serię kursów interpretacji i improwizacji prowadzonych przez wybitnych polskich i zagranicznych organistów, brał udział w konkursach organistowskich. Obecnie jest pierwszym organistom bazyliki archikatedralnej w Łodzi i aktywnym propagatorem muzyki organowej, współzałożycielem Polskiego Wirtualnego Centrum Organowego www.organy.art.pl. Koncertował w wielu polskich ośrodkach muzycznych oraz za granicą – głównie w Skandynawii. Na stałe współpracuje z flecistką Joanną Woszczyk-Garbacz oraz z zespołem wokalnym All’Antico; dokonał wielu nagrań muzyki organowej i sakralnej. Także działacz społeczny, wiceprezes stowarzyszenia Pro Musica Organa, aktywista Stowarzyszenia „Lotnisko dla Łodzi”.


Joanna Garbacz – flet

Średni zakres edukacji muzycznej ukończyła w Warszawie, odbyła następnie studia w uczelni Łódzkiej w klasie fletu Antoniego Wierzbińskiego (dyplom z wyróżnieniem w 2001). Ma na swym koncie wieńczony nagrodami udział w wielu konkursach muzyki fletowej i kameralnej (w Olsztynie, Przemyślu, Chełmie, Bayreuth, Krakowie, Łodzi, Warszawie, Ulżeń, Paryżu w latach 1996 – 2005), także udział w konkursach doskonalących w Niemczech, Holandii, Francji, Szwajcarii, Polsce – prowadzonych przez wybitnych muzyków. Obecnie koncertuje solo i w duecie z organistą, Jakubem Garbaczem (Duo Consonantes), oraz w innych składach kameralnych w kraju i za granicą, współpracuje z orkiestrą Polish Camerata, muzykami orkiestry Filharmonii Łódzkiej. Działalności koncertowej artystki towarzyszy praca pedagogiczna, jest asystentką w klasie fletu łódzkiej Akademii Muzycznej.

Program

Jan Podbielski (ur. około 1650) - Preludium in d (organy)
Antonio Vivaldi (1678 – 1741) – Koncert g-mol (flet i organy)
Vivace
Largo
Allegro
Johann Sebastian Bach – (1685 – 1750) – II Partia c-mol
(BWV 826, transkrypcja na organy
Sinfonia
Allegro
Allemande
Couranta
Sarabande
Rondeau
Partia a-mol na flet solo
(BWV 1013)
Allemande
Corrente
Sarabande
Bourree anglaise
Suita lutniowa c-mol
(BWV 997, opr. Na flet i organy)

Geogr Muffat (1645 – 1704) – Passacagalia In g (organy)
Johann Sebastian Bach – II Suita orkiestrowa h-mol
(BWV 1067, opr.
Na flet I organy)
Polonaise
Menuet
Badinerie                              

 

26.07.07 Czwartek - godz. 1900

Chór CAMERATA PRIMO TEMPO    /Hiszpania – Zamora/

Zespół chóralny, jaki zajmuje się rozpowszechnianiem muzyki chóralnej – laickiej i religijnej, poważnej i popularnej, a cappella i z akompaniamentem. W jego skład wchodzą zarówno muzycy zawodowi, jak i amatorzy. Działalność artystyczna tego zespołu trwa już ponad 10 lat, głównie w mieście Zamora i w regionie. Zespół uczestniczy w wielu wydarzeniach muzycznych, na które jest zapraszany do innych części Hiszpanii i okazyjnie na wyjazdy zagraniczne. Początki działalności Chóru Camerata Prima Tempo sięgają roku 1995. W większości są to występy a cappella, ale przy wielu okazjach koncertował z różnymi solistami i orkiestrami, np. w wykonaniach takich utworów jak Gloria Antonio Vivaldiego (2004), Requiem W. A. Mozarta (2003, 2004, 2005) w kościele św. Ildefonsa w Zamora, zazwyczaj w okresie Świąt Wielkanocy oraz w teatrze Latorre w Toro i w Antiguedad (Palencia – 2005). Oprócz systematycznych koncertów Camerata bierze udział w konkursach i spotkaniach muzycznych w różnych regionach Hiszpanii. Byli wybrani do wielu konkursów m. in. „Antonio Jose de Burgos” (Burgos – 2005 r. – IV wydanie), “Encantados” w Segovia (listopad 2005 r. – I wydanie), „De la cancion marinera” w San Vincente de la Barguera ( lipiec 2006 – XXIX wydanie). Z ostatnich występów Maceraty z roku 2006 należy podkreślić wykonanie Requiem W. A. Mozarta na II Muzycznym Festiwalu Międzynarodowym „Musica de Campo de Criptana”, i w Audytorium Narodowym w Madrycie.


Mercedes Lorenzo Naraz – dyrygent

Urodzona w Medina del Campo (Valladolid, Hiszpania) uzyskała tytuł profesora fortepianu w Konserwatorium w Valladolid, a nastepnie profesora solfeżu, teorii muzyki, transpozycji i akompaniamentu w Wyższej Szkole Muzycznej w Salamance. Od roku 1991 wykłada harmonię w Konserwatorium w Zamora, jest także nauczycielką chóru w Średniej Szkole Muzycznej w Zamora. Uczestniczyła w licznych kursach dyrygentury i śpiewu chóralnego prowadzonych przez Albereto Blancanfort (dyrektor chóru RTVE), Mercedes Padilla, Javier Busto, Carl Oset, Johan Duijek, Marie Feicia Perez, Alberto Grau, a także w warsztatach chórów dziecięcych z Helen Larsson – profesorką śpiewu i chórów dziecięcych w Szwecji; pobiera lekcje dyrygentury chóralnej w Carlo Pavese. Jest założycielką chóru Camerata Primo Tempo w Zamora, którym dyryguje już od 11 lat.


Ana Maria Lopez Encinas – organy

Urodzona w Valladolid, tam rozpoczęła studia gry na fortepianie oraz naukę teorii i harmonii. W Wyższej Szkole Muzycznej w Madrycie uzyskała tytuł profesora w klasie organów i solfeżu, akompaniamentu i teorii muzyki, a także muzyki kościelnej i pedagogiki specjalnej. Była następnie wykładowcą historii Muzyki w konserwatorium Feraz, od 1992 jest nauczycielem harmonii i akompaniamentu w Średniej Szkole Muzycznej w Zamora, i tamże organistka chórów Capilla Clasica oraz Camerata Primo Tempo. Koncertuje na organach historycznych w wielu miastach Hiszpanii, występuje także z instrumentalistami, tworzy duet z trębaczem Orkiestry Symfonicznej w Villadolid (Miguel Oller Adsuar), jako pianistka akompaniuje na kursach wokalnych i chóralnych. Pisze obecnie pracę doktorską na temat „Ewolucja organów w regionie Valladolid w XVIII wieku.

 Program

Antonio de Cabezon (1510 – 1566) – Pavana con su Glosa
Cabanilles (1644 – 1712) – Tiento de 20 Tono
Oxinaga (1719 – 1789) – Sonata de 50 Tono
­Tiento Anonimo (XVII wiek) – Teinto del Quinto Tono
Alfonso de Ugarte (1879 – 1937) – Marcha
Eduardo Torres (1872 – 1934) – Impresion Teresiana
Suavis Dominus

*

Tomas Luis de Victoria (1540 – 1611) – Ave Maria
Javier Busto (1949) – Esta tierra
La Tarara (pieśń popularna z Soria)
Eduardo Martinez (1888 – 1955) – El baille
Antonio Jose (1902 – 1936) – Ave Maria
Anonim (XV, XVI wiek) Tres Morillas
F. Vila Zorongo – tekst F. Garcia Lorca
Miguel Manzano (1940) – Cancion de espadar lino
Javier Busto – A tu lado (habanera)
El Vito (anonimowa pieśń popularna)


 

 

7.08.07 Wtorek - godz. 1900

Robert Grudzień – organy

 

Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Łodzi oraz Wyższej Szkoły Muzycznej w Dusseldorfie. Koncertował w najbardziej prestiżowych festiwalach w Polsce i a świecie, znany jest także ze swj działalności organizacyjnej i charytatywnej – nagradzanej i wyróżnianej. Twórca i dyrektor Międzynarodowych Festiwali Muzyki Organowej i Kameralnej odbywających się w 48 miastach w Polsce. Dyrektor Fundacji im. Mikołaja z Radomia, organizator akcji na rzecz zabytkowych organów w Polsce. Współpracuje z Krzysztofem Pendereckim, Jerzym Maksymiukiem, Teresą Żylis-Garą, Wiesławem Ochmanem, Konstantym A. Kulką, Krzysztofem Kolbergerem, Jerzym Zelnikiem, Krzysztofem Zanussim, Grażyną Barszczewską, Georgijem Agrafią …. Dokonał wielu nagrań płytowych, radiowych i telewizyjnych. Honorowy obywatel Leżajska, Zelowa, Jędrzejowa i Stalowej Woli. Za zaszczyt poczytuje sobie możliwość sławienia Radomia w świecie.

 

Georgij Agratina (Ukraina) – fletnia Pana, cymbały koncertowe, talinka, sopiłka

 

Urodzony w 1948 roku w Mołdawii, na granicy z Bukowiną. Od 5 roku życia uczył si gry na skrzypcach, cymbałach oraz fletni Pana u Fiodora Kaptari, który prowadził zespół instrumentów ludowych. Nastpnie kontynuował nauk w szkole średniej i w Konserwatorium Muzycznym w Kijowie. Od 1970 jest solistą Narodowej Orkiestry Instrumentów Ludowych oraz profesorem Akademii Muzycznej w Kijowie. Koncertował z najbardziej prestiżowymi orkiestrami symfonicznymi oraz jako solista – w Rosji, Niemczech, Francji, Kanadzie, USA (wielokrotnie), Mongolii, Holandii, Polsce, Mołdawii, Rumunii, na Ukrainie – prezentując narodową muzykę mołdawską, ukraińską, rumuńską, oraz klasyczną i popularna. Także komponował, opracował na różne orkiestry i zespoły oraz organy. Ma na koncie nagrania płytowe i telewizyjne. Od 10 lat współpracuje z Robertem Grudniem. Sukcesem były koncerty z Sinfonią Varsovią pod Maksymiukiem, Pendereckim oraz występy w licznych filharmoniach, w tym w Filharmonii Narodowej, i także w koszalińskiej.

 

 Program

Wojciech Kilar – Polonez (cymbały, organy)

Franz Schubert – Ale Maria (fletnia Pana, organy)

Georgij Agratina – Melodia węgierska (cymbały, organy)

Doina – pamieci JP II (talinka, cymbały, fletnia Pana, organy)

Grigirasz Dinicu – Pascirta – Skowronek (fletnia Pana, organy)

Nezawi baćko - Adagio (cymbały)
Maurice Ravel
 - Bolero (organy)
Emil Kirijak – Codru (fletnia Pana, organy)

Grigorasz Dinicu – Hora Staccato (opiłka, organy)

James Last – Samotny pasterz (fletnia Pana)

Vincenzo Monti – Czardasz (cymbały, organy)

Enio Morricone – Dawno temu w Ameryce (fletnia Pana, organy)

Pierre Colombo – Walc Musset (cymbały, organy)

Georgij Agratina – Pieśń pasterza – pamięci ks. Popiełuszki (fletnia Pana, organy)

Thomas AbergFantazja a-moll (organy)

Sartori – Time To Say Goodbye (fletnia Pana, organy)