1.   ZWIASTOWANIE   N.M.P.

-         O dobre urodzaje i błogosławieństwo w pracy dla wszystkich, oraz godną zapłatę.

 

2.   NAWIEDZENIE   ŚW. ELŻBIETY

-         O zdrowie i potrzebne łaski, dary Ducha Świętego, Boże błogosławieństwo dla Ojca Świętego Benedykta XVI.

 

3. NARODZENIE PANA JEZUSA

- O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę i poczucie odpowiedzialności kierujących pojazdami za życie własne i innych.

 

4. OFIAROWANIE PANA JEZUSA

-         Aby klerycy naszego seminarium cieszyli się Bożym błogosławieństwem w czasie wakacyjnych praktyk duszpasterskich i wypoczynku.

 

5. ZNALEZIENIE PANA JEZUSA

-   O realizację planów duszpasterskich i materialnych w naszej Parafii.  

 

CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE

     - Aby chrześcijańscy wolontariusze na terenach misyjnych potrafili dawać świadectwo miłości Chrystusa.

 

OBJAWIENIE SIEBIE NA WESELU W KANIE

-  O wdzięczność dla rodziców, dziadków i osób starszych za dar życia i otrzymaną dobroć.

 

GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA

-       Aby jak najwięcej ludzi angażowało się w życie Parafii .

 

PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR

-       O zrozumienie dla nas sensu przyjmowania Komunii św. wynagradzającej w Pierwsze Piątki Miesiąca.

    

USTANOWIENIE EUCHARYSTII

-       By dzieci, młodzież i dorośli pamiętali o Mszy św. Niedzielnej w czasie wakacji.

 

1.   MODLITWA   PANA JEZUSA W OGRÓJCU

-         O zdrowie, potrzebne łaski w posłudze kościołowi Koszalińsko-kołobrzeskiemu dla ks. Bp Krzysztofa Zadarko z okazji imienin.

 

2.   BICZOWANIE PANA JEZUSA

-         Byśmy uczyli się od Maryi szacunku dla daru miłości i życia.

 

3.   UKORONOWANIE CIERNIEM

-         O przykład naszej żywej wiary dla przyjeżdżających na wakacje.

 

4.   NIESIENIE KRZYŻA

-         O odzyskanie sił fizycznych i duchowych podczas wakacji dla nas i wszystkich odpoczywających wśród nas.

 

 

5. UKRZYŻOWANIE

-         O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski w służbie Bogu dla Ojców Benedyktynów z okazji święta ich założyciela.

 

1.   ZMARTWYCHWSTANIE   PANA JEZUSA

-         O potrzebne łaski dla wszystkich pracujących na morzu.

 

2.   WNIEBOWSTĄPIENIE   PANA JEZUSA

-          O Boże błogosławieństwo i opiekę dla członków Rodziny Przyjaciół Seminarium Koszalińskiego za trud wspierania powołań do kapłaństwa i naszego seminarium.

 

3.   ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

-         O okazanie Chrystusowi wdzięczności za Sakrament Eucharystii przez częste Jego przyjmowanie.

 

4.   WNIEBOWZIĘCIE   N. M. P.

-         O pokój na całym świecie, a szczególnie w Ojczyźnie Pana Jezusa i jak najszybsze zakończenie wojny w Afganistanie.

 

5.   UKORONOWANIE   N. M. P.

-      Za dzieci, które w tym roku przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej i jej Rocznicy by jak najczęściej przyjmowały Chrystusa w Komunii św..

Warto zajrzeć