1.   ZWIASTOWANIE   N.M.P.

- O dobrze urodzaje i błogosławieństwo w pracy dla wszystkich, oraz godną zapłatę.

2.   NAWIEDZENIE   ŚW. ELŻBIETY

- O zdrowie i potrzebne łaski, dary Ducha Świętego, Boże błogosławieństwo dla Ojca Świętego Benedykta XVI.

3. NARODZENIE PANA JEZUSA

- O abstynencję od napojów alkoholowych w miesiącu sierpniu i niezmuszanie do picia alokoholu.

4.OFIAROWANIE PANA JEZUSA

Aby świadectwo wiary i życia kapłanów naszej diecezji pociągnęło wielu młodych ludzi do służby Bogu i Jego Kościołowi.

5. ZNALEZIENIE PANA JEZUSA

- O realizację planów duszpasterskich i materialnych w naszej Parafii.  

1. CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE

     - Aby ludzie młodzi, powołani do naśladowania Chrystusa, byli gotowi głosić Ewangelię i dawać jej świadectwo po krańce ziemi.

2. OBJAWIENIE SIEBIE NA WESELU W KANIE

- O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, ukochanie naszej diecezji dla ks. Biskupa Edwarda Dajczaka z okazji rocznicy Ingresu do Katedry w Koszalinie.

3.GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA

- O ukochanie Pisma świętego, Jego czytanie i powstanie nowych Grup Sąsiedzkich.

4.PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR

- O docenianie odpustów i korzystanie z nich.

5. USTANOWIENIE EUCHARYSTII

-By dzieci, młodzież i dorośli pamiętali o Mszy św. niedzielnej w czasie wakacji.

1.   MODLITWA   PANA JEZUSA W OGRÓJCU

-O szczęśliwe powroty z wakacji i urlopów.

2.   BICZOWANIE PANA JEZUSA

- Byśmy uczyli się od Maryi szacunku dla daru miłości i życia.

3.   UKORONOWANIE CIERNIEM

- O przykład naszej żywej wiary dla przyjeżdżających na wakacje.

4.   NIESIENIE KRZYŻA

- O odzyskanie sił fizycznych i duchowych podczas wakacji dla nas i wszystkich odpoczywających wśród nas.

5. UKRZYŻOWANIE

- O realizację jasnogórskich ślubów narodu.

1.   ZMARTWYCHWSTANIE   PANA JEZUSA

- O rozwój zakonów kontemplacyjnych.

2.   WNIEBOWSTĄPIENIE   PANA JEZUSA

- O powołania kapłańskie i zakonne z naszej Parafii

3.   ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

- O rozwój ruchu pielgrzymkowego i sanktuariów w naszej diecezji

4.   WNIEBOWZIĘCIE   N. M. P.

- O pokój na całym świecie, a szczególnie w Ojczyźnie Pana Jezusa i jak najszybsze zakończenie wojny w Afganistanie.

5.   UKORONOWANIE   N. M. P.

- Podziękowanie za istnienie naszej Parafii i wszystkie dary łaski, które dzięki jej istnieniu na nas spłynęły.

Warto zajrzeć