1. ZWIASTOWANIE   N.M.P.

- Dziękczynienie za tego roczne plony z prośbą o Boże błogosławieństwo dla pracy rolników i wszystkich ludzi.

2. NAWIEDZENIE   ŚW. ELŻBIETY

- O zdrowie i potrzebne łaski, dary Ducha Świętego, Boże błogosławieństwo dla Ojca Świętego Benedykta.

3. NARODZENIE PANA JEZUSA

- O dobre przygotowanie dzieci do sakramentu pokuty i Eucharystii.

4. OFIAROWANIE PANA JEZUSA

- Za dzieci i młodzież, aby poznając na katechezie prawdziwe oblicze Chrystusa pragnęli także naśladować Go w powołaniu jakim ich Bóg obdarzy.

5. ZNALEZIENIE PANA JEZUSA

- O realizację planów duszpasterskich i materialnych w naszej Parafii.  

1. CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE

- Aby wspólnotach chrześcijańskich wzrastała gotowość do ofiarowania misjonarzy, kapłanów i wiernych świeckich, a także konkretnych zasobów Kościołom uboższym.

2. OBJAWIENIE SIEBIE NA WESELU W KANIE

- O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i wytrwanie w powołaniu dla kleryka Michała.

3. GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA

- O dary Ducha Świętego, potrzebne łaski dla nauczycieli w rozpoczynającym się Roku szkolnym, by byli przykładem dla swoich uczniów i wychowanków..

4. PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR

- Aby najmłodsi kapłani naszej diecezji, rozpoczynając posługę w swoich pierwszych parafiach, cieszyli się pomocą Bożą i wsparciem swoich wspólnot.

5. USTANOWIENIE EUCHARYSTII

- O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, ukochanie naszej diecezji i zdrowie dla ks. Biskupa Edwarda Dajczaka.

1. MODLITWA   PANA JEZUSA W OGRÓJCU

- O potrzebne łaski dla wszystkich pracowników a szczególnie dla nowego dyrektora ks. Krzysztofa w służbie chorym w Domu Hospicyjno-Opiekuńczym Caritas w Darłowie, a zdrowie dla Ks. Piotra.

2. BICZOWANIE PANA JEZUSA

- O umiejętność wykorzystania przez uczniów wszelkich łask Bożych.

3. UKORONOWANIE CIERNIEM

- Dziękczynienie za szczęśliwie przeżyte wakacje i urlopy.

4. NIESIENIE KRZYŻA

- O dar wytrwałej modlitwy, szczególnie dla matek, żon

5. UKRZYŻOWANIE

- Aby wszystkie wydarzenia parafialne były okazją do pogłębienia wiary i uświadomienia sobie, że jesteśmy Ludem Bożym.

1. ZMARTWYCHWSTANIE   PANA JEZUSA

- O życie wieczne dla wszystkich, którzy oddali swoje życie w obronie ojczyzny i godności człowieka.

2. WNIEBOWSTĄPIENIE   PANA JEZUSA

- O powołania kapłańskie i zakonne z naszej Parafii

3. ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

- O łaski dla kapłanów przeżywających trudności, zawahania, o wytrwanie dla nich w wierności Bogu.

4. WNIEBOWZIĘCIE   N. M. P.

- O pokój na całym świecie, a szczególnie w Ojczyźnie Pana Jezusa i jak najszybsze zakończenie wojny w Afganistanie i szczęśliwy powrót do Ojczyzny naszych żołnierzy.

5. UKORONOWANIE   N. M. P.

- W intencji kapłanów pochodzących z naszej parafii i pracujących w niej obecnie i w przeszłości.

Warto zajrzeć