Tajemnice Żywego Różańca - Październik 2012

 

1.   ZWIASTOWANIE   N.M.P.

- O rozszerzenie kultu Aniołów Stróżów.

 

2.   NAWIEDZENIE   ŚW. ELŻBIETY

- O zdrowie i potrzebne łaski, dary Ducha Świętego, Boże błogosławieństwo dla Ojca Świętego Benedykta XVI.

 

3.NARODZENIE PANA JEZUSA

- O światło Ducha Świętego dla animatorów Grup Sąsiedzkich i Animatorów katechezy parafialnej.

 

  • 4.OFIAROWANIE PANA JEZUSA

- Aby Ci, którzy poświęcili się służbie Bogu i Jego Kościołowi otrzymali w niebie nagrodę obiecaną wiernym sługom.

 

5. ZNALEZIENIE PANA JEZUSA

- O realizację planów duszpasterskich i materialnych w naszej Parafii.  

 

1. CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE

    - Aby obchody Świtowego Dnia Misyjnego były okazją do odnowy zaangażowania w dzieło ewangelizacji.

 

2. OBJAWIENIE SIEBIE NA WESELU W KANIE

-  O Boże błogosławieństwo, siły, cierpliwość i umiejętność kształtowania młodego pokolenia dla nauczycieli.

 

3. GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA

    -  Aby jak najwięcej ludzi angażowało się w życie Parafii

 

  • 4. PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR

    - O ukochanie modlitwy różańcowej przez jak najwięcej ludzi.

    

5. USTANOWIENIE EUCHARYSTII

    - O naszą otwartość na siebie nawzajem i o powstanie Grup Sąsiedzkich.

 

1.   MODLITWA   PANA JEZUSA W OGRÓJCU

-  O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, potrzebne łaski dla wszystkich członków Żywego Różańca.

 

2.   BICZOWANIE PANA JEZUSA

- O powstanie Róż dziecięcych i młodzieżowych Żywego Różańca.

 

3.   UKORONOWANIE CIERNIEM

- O dar dostrzeżenia potrzebujących w naszej parafii.

 

4.   NIESIENIE KRZYŻA

- O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, dary Ducha Świętego dla członków Caritas.

 

5. UKRZYŻOWANIE

- O Boże błogosławieństwo dla wszystkich angażujących poprzez ofiary i prace, wolontariat w funkcjonowanie Domu Opiekuńczo-Hospicyjnego.

 

1.   ZMARTWYCHWSTANIE   PANA JEZUSA

- O to by każdy z nas był w swoim środowisku znakiem miłości Boga do człowieka.

 

2.   WNIEBOWSTĄPIENIE   PANA JEZUSA

- W intencji pracowników Służby Zdrowia, o potrzebne dla nich łaski.

 

3.   ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

- O odnowienie wiary w nas, naszych rodzinach, naszej parafii, w naszej diecezji, w Polsce, Kościele w Roku Wiary ogłoszonym przez Papieża Benedykta XVI

 

4.   WNIEBOWZIĘCIE   N. M. P.

- O pokój na całym świecie, a szczególnie w Ojczyźnie Pana Jezusa i jak najszybsze zakończenie wojny w Afganistanie.

 

5.   UKORONOWANIE   N. M. P.

- O chęć czytania Pisma Świętego i Jego poznawanie.

 

Warto zajrzeć