Tajemnice Narodzenia Pana Jezusa i Biczowania Pana Jezusa są z podziałem dla poszczególnych Róż. Proszę wybrać właściwą intencję swojej Róży.

 

1.   ZWIASTOWANIE   N.M.P.

-         O Królowanie Chrystusa w naszych sercach, rodzinie, parafii, mieście, Ojczyźnie.

 

2.   NAWIEDZENIE   ŚW. ELŻBIETY

-         O zdrowie i potrzebne łaski, dary Ducha Świętego, Boże błogosławieństwo dla Ojca Świętego Benedykta XVI

 

3.NARODZENIE PANA JEZUSA

- O życie wieczne z Bogiem w niebie dla zmarłych członków Róży św. Gertrudy: Koteckiej Józefy, Lackiej Marii, Lesner Wandy, Pańka Zofii, Roszak Czesławy, Szczurowskiej Heleny, Szewczuk Anny.

 

3.NARODZENIE PANA JEZUSA

-          O życie wieczne z Bogiem w niebie dla zmarłych członków Róży św. Moniki: Hanny Baranowskiej, Teofili Cebula.

 

3.NARODZENIE PANA JEZUSA

-          O życie wieczne z Bogiem w niebie dla zmarłych członków Róży św. Cecylii: Genowefy Złockiej, Jadwigi Eima, Stefanii Misztal, Zofii Szymańskiej.

 

3. NARODZENIE PANA JEZUSA

- O życie wieczne z Bogiem w niebie dla zmarłych członków Róży św. Teresy od Dzieciątka Jezus: Stefanii Cios, Zofii Szynkiewicz.

 

3.NARODZENIE PANA JEZUSA

- O życie wieczne z Bogiem w niebie dla zmarłych członków Róży św. Maksymiliana: Szczepana Białowąs, Henryka Chudzik, Eugeniusza Gralak, Edwarda Paruzel, Stanisława Przewoźniak, Bogdana Równickiego, Stanisława Węgrzyn.

 

3. NARODZENIE PANA JEZUSA

- O życie wieczne z Bogiem w niebie dla zmarłych członków Róży Żywego Różańca w Cisowie

 

1.OFIAROWANIE PANA JEZUSA

- Aby dobroczyńców naszego diecezjalnego Seminarium Bóg wynagrodził obfitością swoich darów.

 

5. ZNALEZIENIE PANA JEZUSA

-   O realizację planów duszpasterskich i materialnych w naszej Parafii.  

 

1.CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE

- Aby Kościół pielgrzymujący na ziemi był promiennym światłem narodów.

 

2.OBJAWIENIE SIEBIE NA WESELU W KANIE

- O poznawanie, zrozumienie i ukochanie Eucharystii przez naszą wspólnotę parafialną.

 

3.GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA

- Aby jak najwięcej ludzi angażowało się w życie Parafii

 

4. PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR

- O zrozumienie prawdy, że każdy z nas zaproszony jest do Królestwa Bożego, i ze ono rozpoczyna się już tu na ziemi.

    

2.USTANOWIENIE EUCHARYSTII

- O jak najlepsze przygotowanie się do Świąt Narodzenia Pańskiego dla naszej parafii przez Rekolekcje Adwentowe.

 

1.   MODLITWA   PANA JEZUSA W OGRÓJCU

- O zbawienie dla spoczywających na naszym cmentarzu.

 

2.   BICZOWANIE PANA JEZUSA

- O zdrowie i potrzebne łaski dla członków Róży św. Teresy od Dzieciątka Jezus: Kapuśnik Stanisławy, Karwackiej Anny, Kobus Zenobii, Kupracz Marianny, Olzak Heleny, Równickiej Zenobii, Stachniuk Ireny.

 

2.BICZOWANIE PANA JEZUSA

- O zdrowie i potrzebne łaski dla członków Róży św. Moniki: Romualdy Kowalskiej, Krystyny Owczarek, Pelagii Czapiga, Adelajdy Połom.

 

2.BICZOWANIE PANA JEZUSA

- O zdrowie i potrzebne łaski dla członków Róży św. Cecylii: Haliny Jaworskiej, Krystyny Depko, Józefy Szynkowskiej, Zofii Białowąs, Teresy Hejno, Marzeny Grabowskiej, Ireny Reteruk.

 

2. BICZOWANIE PANA JEZUSA

- O zdrowie i potrzebne łaski dla członków Róży św. Gertrudy: Heleny Dudek, Węgrzyn Franciszka, Marty Przewoźniak, Stefanii Przewoźniak, Landowskiej Marii, Piwowar Jadwigi.

 

2. BICZOWANIE PANA JEZUSA

- O zdrowie i potrzebne łaski dla członków Róży św. Maksymilian: Kapuśnik , Landowski Stanisław.

 

2. BICZOWANIE PANA JEZUSA

- O zdrowie i potrzebne łaski dla członków Róży Żywego Różańca w Cisowie.

 

3.   UKORONOWANIE CIERNIEM

- Za dusze w czyśćcu cierpiące, aby jak najszybciej znalazły się w niebie.

 

4.   NIESIENIE KRZYŻA

- O Boże błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny.

 

5. UKRZYŻOWANIE

- O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

 

1.   ZMARTWYCHWSTANIE   PANA JEZUSA

- O łaskę spowiedzi podczas rekolekcji Adwentowych dla nas, naszych najbliższych, naszej wspólnoty parafialnej.

 

2.   WNIEBOWSTĄPIENIE   PANA JEZUSA

- O to by jak najwięcej chłopców chciało służyć Bogu przy ołtarzu jako ministranci.

 

3.   ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

- O łaski dla kapłanów przeżywających trudności, zawahania, o wytrwanie dla nich w wierności Bogu.

4.   WNIEBOWZIĘCIE   N. M. P.

- O pokój na całym świecie, a szczególnie w Ojczyźnie Pana Jezusa i jak najszybsze zakończenie wojny w Afganistanie.

 

5.   UKORONOWANIE   N. M. P.

- W intencji Rekolekcjonisty ks. Profesora Kazimierza Dulaka, który będzie głosił Rekolekcje Adwentowe w naszej parafii, aby był dobrym narzędziem w rękach Bożych.

Warto zajrzeć