1.   ZWIASTOWANIE   N.M.P.

-         O miłość, szacunek, dla każdego poczętego dziecka w rodzinach naszej Parafii.

 

2.   NAWIEDZENIE   ŚW. ELŻBIETY

     -        O miłość braterską i pomoc wzajemną w rodzinach.


3.
NARODZENIE PANA JEZUSA

-       O wzajemną miłość, szacunek, umiejętność rozmowy, rozwiązywania nieporozumień między małżonkami.

 

4. OFIAROWANIE PANA JEZUSA

     -        Panie, ożywiaj naszą Parafię swoim działaniem, aby była przede wszystkim szkołą życia we wspólnocie z Tobą.

 

5. ZNALEZIENIE PANA JEZUSA

-   O owoce świąt Narodzenia Pańskiego w naszych sercach.  

 

1. CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE

    -   Aby Chrystusa objawił się całej ludzkości jako światło, które płynie z Betlejem i odbija się na obliczu Jego Kościoła.

 

2. OBJAWIENIE SIEBIE NA WESELU W KANIE

    -  Rozwój troski o poczęte życie poprzez rozwój Duchowej Adopcji w naszej parafii.

 

3. GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA

    -       W intencji angażujących się w życie naszej parafii i pracujących.

 

3. GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA – Róża św. Cecylii

-         O zdrowie, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Marii.

 

4. PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR

    -       O zrozumienie prawdy, że każdy z nas należy do Kościoła i jest Kościołem.

    

5. USTANOWIENIE EUCHARYSTII

    -       O poznawanie, zrozumienie i ukochanie Eucharystii przez naszą wspólnotę parafialną.

 

1. MODLITWA   PANA JEZUSA W OGRÓJCU

-         O łaski potrzebne naszemu Rekolekcjoniście Ks. Kazimierzowi podczas głoszenia rekolekcji w naszej parafii i w służbie Kościołowi.

 

2.   BICZOWANIE PANA JEZUSA

-         O umocnienie i powstanie nowych Grup Sąsiedzkich i czytanie Pisma świętego w naszej Parafii

 

3.   UKORONOWANIE CIERNIEM

     -    O Potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla ks. Proboszcza z okazji imienin.

 

3.   UKORONOWANIE CIERNIEM – Róża św. Teresy od Dzieciątka Jezus

    -    O zdrowie i potrzebne łaski dla członków Róży św. Teresy od Dzieciątka Jezus: Kapuśnik Stanisławy, Karwackiej Anny, Kobus Zenobii, Kupracz Marianny, Olzak Heleny, Równickiej Zenobii, Stachowiak Ireny.

 

4.   NIESIENIE KRZYŻA

-         O ukochanie służby Bożej prze ministrantów.

 

5. UKRZYŻOWANIE

-         O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

 

1.   ZMARTWYCHWSTANIE   PANA JEZUSA

-         O łaskę spowiedzi podczas rekolekcji Adwentowych dla nas, naszych najbliższych, naszej wspólnoty parafialnej i przyjęcie Komunii świętej z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego.

 

2.   WNIEBOWSTĄPIENIE   PANA JEZUSA

-         Dziękczynienie za wszystkie łaski otrzymane w roku 2012 i przeproszenie za każdy brak miłości w naszej Parafii.

 

3.   ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

-       O jak najlepsze przygotowanie się do Świąt Narodzenia Pańskiego dla naszej parafii przez Rekolekcje Adwentowe i ich przeżycie.

 

4.   WNIEBOWZIĘCIE   N. M. P.

-         O pokój na całym świecie, a szczególnie w Ojczyźnie Pana Jezusa i jak najszybsze zakończenie wojny w Afganistanie oraz szczęśliwy powrót naszych żołnierzy do Ojczyzny.

 

5.   UKORONOWANIE   N. M. P.

-      O łaskę czystości dla młodzieży i opiekę Maryi.

Warto zajrzeć