1.   ZWIASTOWANIE   N.M.P.

- O dojrzałość w wierze dla młodzieży, która przygotowuje się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

 

2.   NAWIEDZENIE   ŚW. ELŻBIETY

- O łaskę spowiedzi wielkanocnej dla tych, którzy już dawno nie byli.

 
3.NARODZENIE PANA JEZUSA

- O szacunek dla każdego życia ludzkiego od poczęcia aż do śmierci.

 

4. OFIAROWANIE PANA JEZUSA

- Jezu, Głowo Kościoła, wzmacniaj Biskupów, aby przewodzili Kościołem i budowali go słowem i przykładem.

 

5. ZNALEZIENIE PANA JEZUSA

- O realizację planów duszpasterskich i materialnych w naszej Parafii, szczególnie powstawanie i rozwój grup sąsiedzkich czytających Pismo Święte.  

 

1. CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE

- Aby rodziny migrantów, zwłaszcza matki, były wspierane i otaczane opieką w trudnościach.

 

2. OBJAWIENIE SIEBIE NA WESELU W KANIE

- W intencji chorych, by otrzymali wsparcie i otuchę od ludzi.

 

3. GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA

- Aby ludność obszarów objętych wojnami i konfliktami mogła zacząć budować pokojową przyszłość.

 

4. PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR

- O owoce rekolekcji Wielkopostnych w naszej Parafii i potrzebne łaski dla rekolekcjonisty br. Rafała Dudka i Młodzieżowej Grupy Rekolekcyjnej.

 

5. USTANOWIENIE EUCHARYSTII

-  Aby wszyscy wierzący w Chrystusa pamiętali o codziennej modlitwie i niedzielnej Mszy Świętej i starali się zrozumieć jej sens i znaczenie dla chrześcijanina.

 

1.   MODLITWA   PANA JEZUSA W OGRÓJCU

- O ducha pokuty i umartwienia dla nas na czas Wielkiego Postu.

 

2.   BICZOWANIE PANA JEZUSA

- O abstynencję dla jak największej liczby parafian.

 

3.   UKORONOWANIE CIERNIEMRóża w Cisowie, Róża św. Maksymiliana, Róża św. Moniki

- O nie zmuszanie do picia alkoholu na wszelkiego rodzaju imprezach.

 

3.   UKORONOWANIE CIERNIEM – Róża św. Cecylii

- Za zmarłych członków Róży św. Cecylii: Złocką Genowefę, Eima Jadwigę, Misztal Stefanię, Szymańską Zofię

 

3.   UKORONOWANIE CIERNIEM – Róża św. Gertrudy

- O życie wieczne dla zmarłych członków Róży św. Gertrudy: Koteckiej Józefy, Lackiej Marii, Lesner Wandy, Pańka Zofii, Roszak Czesławy, Szczurowska Heleny, Szewczuk Anny

 

3.   UKORONOWANIE CIERNIEM – Róża św. Teresy od Dzieciątka Jezus

- Za zmarłych członków Róży św. Teresy od Dzieciątka Jezus: Stefanię Cios, Zofię Szynkiewicz.

 

4.   NIESIENIE KRZYŻA Róża w Cisowie, Róża św. Maksymiliana, Róża św. Moniki

- By Bóg był umocnieniem dla wszystkich cierpiących i chorych.

 

4.   NIESIENIE KRZYŻA – Róża św. Cecylii

- O zdrowie i potrzebne łaski dla członków Róży św. Cecylii: Haliny Jaworskiej, Krystyny Depko, Józefy Szynkowskiej, Zofii Białowąs, Teresy Hejno, Marzeny Grabowskiej, Ireny Reteruk.

 

4.   NIESIENIE KRZYŻA – Róża św. Gertrudy

- O zdrowie i potrzebne łaski dla członków Róży św. Gertrudy: Dudek Heleny, Węgrzyn Franciszki, Przewoźniak Marty, Landowskiej Marii, Piwowar Jadwigi.

 

4.   NIESIENIE KRZYŻA – Róża św. Teresy od Dzieciątka Jezus

- O zdrowie i potrzebne łaski dla członków Róży św. Teresy od Dzieciątka Jezus: Kapuśnik Stanisławy, Karwackiej Anny, Kobus Zenobii, Kupracz Marianny, Olzak Heleny, Równickiej Zenobii, Stachowiak Ireny.

 

5. UKRZYŻOWANIE

- O ciągłe pogłębianie rozumienia, iż każdy z nas jest Kościołem i odpowiedzialny za Kościół.

 

1.   ZMARTWYCHWSTANIE   PANA JEZUSA

- O rozwój „duchowej adopcji” w naszej parafii.

 

2.   WNIEBOWSTĄPIENIE   PANA JEZUSA

- O powołania kapłańskie i zakonne z naszej Parafii

 

3.   ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

- W intencji pracowników i pensjonariuszy Domu Hospicyjno-Opiekuńczego Caritas im. Bp Czesława Domina w Darłowie, o potrzebne dla nich łaski.

 

4.   WNIEBOWZIĘCIE   N. M. P.

- W intencji wszystkich członków Caritas i angażujących się w niesienie pomocy potrzebującym.

 

5.   UKORONOWANIE   N. M. P.

- Za dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej i jej Rocznicy oraz te, które w tym roku przyjmą sakrament chrztu świętego, by Dom rodzinny był dla nich szkołą wiary i miłości.

Warto zajrzeć