1. ZWIASTOWANIE N.M.P.

Dziękczynienie za Pontyfikat Papieża Benedykta XVI i potrzebne łaski dla Jego następcy.

2. NAWIEDZENIE ŚW. ELŻBIETY

O łaskę spowiedzi wielkanocnej dla tych, którzy już dawno nie byli.

3. NARODZENIE PANA JEZUSA

O szacunek dla każdego życia ludzkiego od poczęcia aż do śmierci.

4. OFIAROWANIE PANA JEZUSA

Aby wzrastało poszanowanie przyrody, ze świadomością, że całe stworzenie jest dziełem Boga, powierzonym ludzkiej odpowiedzialności.

5. ZNALEZIENIE PANA JEZUSA

O realizację planów duszpasterskich i materialnych w naszej Parafii.

1. CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE

Aby biskupi, prezbiterzy i diakoni byli niestrudzonymi głosicielami Ewangelii aż po krańce ziemi.

2. OBJAWIENIE SIEBIE NA WESELU W KANIE

W intencji chorych, by otrzymali wsparcie i otuchę od ludzi i potrzebne łaski dla opiekujących się chorymi, w domach, szpitalach, naszym Hospicjum.

3. GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA

Aby jak najwięcej ludzi angażowało się w życie Parafii

4. PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR

O owoce rekolekcji Wielkopostnych w naszej Parafii i potrzebne łaski dla rekolekcjonisty Br. Rafała Dudka – benedyktyna ze Starego Krakowa.

5. USTANOWIENIE EUCHARYSTII

Aby wszyscy wierzący w Chrystusa pamiętali o codziennej modlitwie i niedzielnej Mszy Świętej

1. MODLITWA PANA JEZUSA W OGRÓJCU

O ducha pokuty i umartwienia dla nas na czas Wielkiego Postu.

2. BICZOWANIE PANA JEZUSA

O abstynencję dla jak największej liczby parafian.

3. UKORONOWANIE CIERNIEM

O nie zmuszanie do picia alkoholu na wszelkiego rodzaju imprezach.

4. NIESIENIE KRZYŻA– Róża św. Moniki, Róża św. Maksymiliana, Róża Cisowo

By Bóg był umocnieniem dla wszystkich cierpiących i chorych.

4. NIESIENIE KRZYŻA – Róża św. Cecylii

O zdrowie i potrzebne łaski dla członków Róży św. Cecylii: Haliny Jaworskiej, Krystyny Depko, Józefy Szynkowskiej, Zofii Białowąs, Teresy Hejno, Marzeny Grabowskiej, Ireny Reteruk.

4. NIESIENIE KRZYŻA – Róża św. Gertrudy

O zdrowie i potrzebne łaski dla członków Róży św. Gertrudy: Dudek Heleny, Węgrzyn Franciszki, Przewoźniak Marty, Landowskiej Marii, Piwowar Jadwigi.

4. NIESIENIE KRZYŻA – św. Teresy od dzieciątka Jezus

- O zdrowie i potrzebne łaski dla członków Róży św. Teresy od Dzieciątka Jezus: Kapuśnik Stanisławy, Karwackiej Anny, Kobus Zenobii, Kupracz Marianny, Olzak Heleny, Równickiej Zenobii, Stachowiak Ireny.

5. UKRZYŻOWANIE

- O ciągłe pogłębianie rozumienia, iż każdy z nas jest Kościołem i odpowiedzialny za Kościół.

1. ZMARTWYCHWSTANIE PANA JEZUSA

- O rozwój „duchowej adopcji” w naszej parafii.

2. WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA – Róża św. Moniki, Róża św. Maksymiliana, Róża Cisowo

O życie wieczne dla zmarłego Kazimierza Czarnuch członka Róży św. Maksymiliana.

2. WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA – Róża św. Cecylii

- O życie wieczne dla zmarłego Kazimierza Czarnuch i zmarłych członków Róży św. Cecylii: Złocką Genowefę, Eima Jadwigę, Misztal Stefanię, Szymańską Zofię

2. WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA – Róża św. Gertrudy

- O życie wieczne dla zmarłego Kazimierza Czarnuch i zmarłych członków Róży św. Gertrudy: Koteckiej Józefy, Lackiej Marii, Lesner Wandy, Pańka Zofii, Roszak Czesławy, Szczurowska Heleny, Szewczuk Anny

2. WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA - Róża św. Teresy od Dzieciątka Jezus

O życie wieczne dla zmarłego Kazimierza Czarnuch i zmarłych członków Róży św. Teresy od Dzieciątka Jezus: Stefanii Cios, Janiny Drzewuckiej, Heleny Michalak, Ludwiki Strzeleckiej, Eleonory Szach, Józefy Szynkiewicz.

3. ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

- O dojrzałość w wierze dla młodzieży, która przygotowuje się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

4. WNIEBOWZIĘCIE N. M. P.

- Jezu, Baranku Boży, daj ministrantom i lektorom pełniącym służbie przy ołtarzu pragnienie, aby być jeszcze bliżej Ciebie jako kapłani.

5. UKORONOWANIE N. M. P.

- Za dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej i jej Rocznicy oraz te, które w tym roku przyjmą sakrament chrztu świętego.

Warto zajrzeć