1.   ZWIASTOWANIE   N.M.P.

-         O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski dla Papieża Franciszka z okazji wyboru na Stolicę Piotrową oraz dla Biskupa Krzysztofa Zadarko z okazji rocznicy święceń biskupich

 

2.   NAWIEDZENIE   ŚW. ELŻBIETY

-         O łaskę spowiedzi wielkanocnej dla tych, którzy już dawno nie byli.

 

3. NARODZENIE PANA JEZUSA

-         By Niedziela Biblijna zachęciła nas do czytania Pisma Świętego

 

4. OFIAROWANIE PANA JEZUSA

-         Jezu, źródło wszelkiej świętości, umacniaj w kapłanach pragnienie świętości, aby swoim życiem w bliskości z Tobą pokazywali młodym piękno kapłaństwa.

 

5. ZNALEZIENIE PANA JEZUSA

- O realizację planów duszpasterskich i materialnych w naszej Parafii i aby jak najwięcej ludzi angażowało się w życie Parafii.

 

1. CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE

     - Aby zmartwychwstały Chrystus był znakiem niezawodnej nadziei dla każdego z nas.

 

2. OBJAWIENIE SIEBIE NA WESELU W KANIE

-         O rozwój nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego.

 

3. GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA

-           Aby Kościoły partykularne na terytoriach misyjnych były znakiem i narzędziem nadziei i zmartwychwstania.

 

4. PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR – Róża Cisowo, Róża św. Maksymiliana, Róża św. Moniki

-           Realizację miłości i miłosierdzia wobec ludzi przez nas spotykanych.

    

3.PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR – Róża św. Teresy od Dzieciątka Jezus

- O życie wieczne dla zmarłych członków Róży św. Teresy od Dzieciątka Jezus: Stefanii Cios, Janiny Drzewuckiej, Heleny Michalak, Ludwiki Strzeleckiej, Eleonory Szach, Józefy Szynkiewicz.

 

4. PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR – Róża św. Gertrudy

-          O życie wieczne dla zmarłych członków Róży św. Gertrudy: Koteckiej Józefy, Lackiej Marii, Lesner Wandy, Pańka Zofii, Roszak Czesławy, Szczurowska Heleny, Szewczuk Anny

 

4. PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR – Róża św. Cecylii

- O życie wieczne dla zmarłych członków Róży św. Cecylii: Złocką Genowefę, Eima Jadwigę, Misztal Stefanię, Szymańską Zofię

 

5. USTANOWIENIE EUCHARYSTII

-         Aby wszyscy wierzący w Chrystusa pamiętali o codziennej modlitwie i niedzielnej Mszy Świętej i szanowali niedzielę.

 

1.   MODLITWA   PANA JEZUSA W OGRÓJCU

-         By Caritas zawsze realizowało swoja misję oraz

 

2.   BICZOWANIE PANA JEZUSA

-         Aby publiczne wyznawanie wiary i modlitwa były dla wiernych źródłem życia.

 

3.   UKORONOWANIE CIERNIEM

-         O nie zmuszanie do picia alkoholu na wszelkiego rodzaju imprezach, a szczególnie z okazji przyjęcia sakramentów świętych.

 

4.   NIESIENIE KRZYŻA

-         By Bóg był umocnieniem dla wszystkich cierpiących i chorych.

 

5. UKRZYŻOWANIE

-         O ciągłe pogłębianie rozumienia, że Kościół to wspólnota do której wszyscy należymy, że każdy z nas jest Kościołem i odpowiedzialny za Kościół.

 

1.   ZMARTWYCHWSTANIE   PANA JEZUSA – Róża Cisowo, Róża św. Maksymiliana, Róża św. Moniki

-         O rozwój istniejących i powstawanie nowych Grup Sąsiedzkich w naszej Parafii.

 

1.   ZMARTWYCHWSTANIE   PANA JEZUSA – Róża św. Teresy od Dzieciątka Jezus

- O zdrowie i potrzebne łaski dla członków Róży św. Teresy od Dzieciątka Jezus: Kapuśnik Stanisławy, Karwackiej Anny, Kobus Zenobii, Kupracz Marianny, Olzak Heleny, Równickiej Zenobii, Stachowiak Ireny.

 

1.   ZMARTWYCHWSTANIE   PANA JEZUSA – Róża św. Gertrudy

- O zdrowie i potrzebne łaski dla członków Róży św. Gertrudy: Dudek Heleny, Węgrzyn Franciszki, Przewoźniak Marty, Landowskiej Marii, Piwowar Jadwigi.

 

1.   ZMARTWYCHWSTANIE   PANA JEZUSA – Róża św. Cecylii

-         O zdrowie i potrzebne łaski dla członków Róży św. Cecylii: Haliny Jaworskiej, Krystyny Depko, Józefy Szynkowskiej, Zofii Białowąs, Teresy Hejno, Marzeny Grabowskiej, Ireny Reteruk.

 

2.   WNIEBOWSTĄPIENIE   PANA JEZUSA

-          W intencji naszej Diecezji z okazji Jubileuszu 25-lecia Koronacji Figury Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu

 

3.   ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

-         W intencji młodzieży, która przyjęła w tym roku w naszej Parafii sakrament bierzmowania by dawała świadectwo swojej wiary w codziennym życiu.

 

4.   WNIEBOWZIĘCIE   N. M. P.

-         O pokój na całym świecie i szczęśliwy powrót naszych żołnierzy z Misji w Afganistanie.

 

5.   UKORONOWANIE   N. M. P.

-      Za dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej i jej Rocznicy oraz te, które w tym roku przyjmą sakrament chrztu świętego.

Warto zajrzeć