1.   ZWIASTOWANIE   N.M.P.

-         O dobre urodzaje i błogosławieństwie w pracy dla wszystkich, oraz godną zapłatę.

 

2.   NAWIEDZENIE   ŚW. ELŻBIETY

-         O zdrowie i potrzebne łaski, dary Ducha Świętego, Boże błogosławieństwo dla Ojca Świętego Franciszka w posłudze Kościołowi i w intencjach Ojca Świętego.

 

3. NARODZENIE PANA JEZUSA

-          Aby odpowiedzialni za wymiar sprawiedliwości kierowali się zawsze uczciwością i prawym sumieniem.

 

4. OFIAROWANIE PANA JEZUSA

-         Jezu Przedwieczna Mądrości, otaczaj swoją opieką tegorocznych maturzystów, aby Tobą oświeceni rozpoznali plan, który masz wobec każdego i każdej z nich.

 

5. ZNALEZIENIE PANA JEZUSA

- O realizację planów duszpasterskich i materialnych w naszej Parafii.  

 

1. CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE

     - Aby seminaria, zwłaszcza Kościołów misyjnych, formowały pasterzy według Serca Chrystusa, całkowicie oddanych głoszeniu Ewangelii.

 

2. OBJAWIENIE SIEBIE NA WESELU W KANIE

-  O jak najszybszą kanonizację Ojca Świętego Jana Pawła II.

 

3. GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA – Róża św. Cecylii

-         O życie wieczne dla zmarłej Genowefy Olzak członkini Róży św. Teresy od Dzieciątka Jezus i zmarłych członków Róży św. Cecylii: Złockiej Genowefy, Eima Jadwigi, Misztal Stefanii, Szymańską Zofii

 

3. GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA – Róża św. Gertrudy

-         O życie wieczne dla zmarłej Genowefy Olzak członkini Róży św. Teresy od Dzieciątka Jezus i zmarłych członków Róży św. Gertrudy: Koteckiej Józefy, Lackiej Marii, Lesner Wandy, Pańka Zofii, Roszak Czesławy, Szczurowska Heleny, Szewczuk Anny

 

3. GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA – Róża św. Teresy od Dzieciątka Jezus

- O życie wieczne dla zmarłych członków Róży św. Teresy od Dzieciątka Jezus: Stefanii Cios, Janiny Drzewuckiej, Heleny Michalak, Ludwiki Strzeleckiej, Eleonory Szach, Józefy Szynkiewicz, Genowefy Olzak.

 

3. GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA – Róża Cisowo, Róża św. Moniki, Róża św. Maksymiliana

-       O życie wieczne dla Genowefy Olzak członkini Róży św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

 

4. NA GÓRZE TABOR

-       O ukochanie Eucharystii dla naszych Parafian.

    

5. USTANOWIENIE EUCHARYSTII

- Aby dzięki, macierzyńskiemu wstawiennictwu Maryi Panny Eucharystia była dla katolików sercem i duszą ich życia.

 

1.   MODLITWA   PANA JEZUSA W OGRÓJCU

-         Za tych, którzy rządzą naszym Miastem, Ojczyzną, aby kierowali się dobrem wszystkich mieszkańców

 

2.   BICZOWANIE PANA JEZUSA

-         Byśmy uczyli się od Maryi szacunku dla daru miłości i życia.

 

3.   UKORONOWANIE CIERNIEM

-         O wierność naszą Jasnogórskim Ślubom Narodu i rozwój czci do Maryi i szerzenia nabożeństwa do Niej.

 

4.   NIESIENIE KRZYŻA

-         O dary Ducha Świętego dla wszystkich członków naszej wspólnoty parafialnej.

 

5. UKRZYŻOWANIE

- O dar rodzicielstwa dla małżeństw pragnących zostać rodzicami i o opiekę Matki Jezusowej nad rodzinami wychowującymi dzieci.

 

1.   ZMARTWYCHWSTANIE   PANA JEZUSA

-         O szacunek dla każdego poczętego życia i rozwój duchowej adopcji.

 

2.   WNIEBOWSTĄPIENIE   PANA JEZUSA

-          O potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla ks. Marcina i ks. Proboszcza z okazji rocznicy święceń kapłańskich, dla kleryka Michała, który przyjmie święcenia diakonatu i o powołania kapłańskie i zakonne z naszej Parafii

 

3.   ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

-         Z okazji Dnia Matki o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla żyjących a życie wieczne dla zmarłych.

 

4.   WNIEBOWZIĘCIE   N. M. P. – Róża św. Cecylii

- O zdrowie i potrzebne łaski dla członków Róży św. Cecylii: Haliny Jaworskiej, Krystyny Depko, Józefy Szynkowskiej, Zofii Białowąs, Teresy Hejno, Marzeny Grabowskiej, Ireny Reteruk.

 

4.   WNIEBOWZIĘCIE   N. M. P. – Róża św. Gertrudy

- O zdrowie i potrzebne łaski dla członków Róży św. Gertrudy: Dudek Heleny, Węgrzyn Franciszki, Przewoźniak Marty, Landowskiej Marii, Piwowar Jadwigi.

 

4.   WNIEBOWZIĘCIE   N. M. P. – Róża św. Teresy od Dzieciątka Jezus

- O zdrowie i potrzebne łaski dla członków Róży św. Teresy od Dzieciątka Jezus: Kapuśnik Stanisławy, Karwackiej Anny, Kobus Zenobii, Kupracz Marianny, Równickiej Zenobii, Stachowiak Ireny.

 

4.   WNIEBOWZIĘCIE   N. M. P. – Róża Cisowo, Róża św. Moniki, Róża św. Maksymiliana

-         O pokój na całym świecie, a szczególnie w Ojczyźnie Pana Jezusa i jak najszybsze zakończenie wojny w Afganistanie.

 

5.   UKORONOWANIE   N. M. P.

-      Za dzieci, które w tym roku przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej by jak najczęściej przyjmowały Chrystusa w Komunii św..

 

Warto zajrzeć