Intencje Żywego Różańca - wrzesień 2013

 

1. ZWIASTOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE
Dziękczynienie za tego roczne plony z prośbą o Boże błogosławieństwo dla pracy rolników i wszystkich ludzi.

2. NAWIEDZENIE ŚWIĘTEJ ELŻBIETY
 
O zdrowie i potrzebne łaski, dary Ducha Świętego, Boże błogosławieństwo dla Ojca Świętego Franciszka.

3. NARODZENIE PANA JEZUSA
O dobre przygotowanie dzieci do sakramentu pokuty i Eucharystii.

4. OFIAROWANIE PANA JEZUSA
 
Aby chrześcijanie, którzy cierpią prześladowania w licznych krajach świata, mogli być dzięki swojemu świadectwu prorokami miłości Chrystusa.

5. ZNALEZIENIE PANA JEZUSA
O realizację planów duszpasterskich i materialnych w naszej Parafii. 

1. CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE
Aby ludzie naszych czasów, często pogrążeni w zgiełku, odkryli na nowo wartość ciszy i potrafili słuchać głosu Boga i braci.

2. OBJAWIENIE SIEBIE NA WESELU W KANIE GALILEJSKIEJ
O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i wytrwanie w powołaniu dla diakona Michała.

3. GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIE
O dary Ducha Świętego, potrzebne łaski dla nauczycieli w rozpoczynającym się Roku szkolnym, by byli przykładem dla swoich uczniów i wychowanków..

4. PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR
Jezu, kapłanie na wieki, umacniaj powołanie kapłanów przeżywających kryzys, aby nigdy nie zostawili Ciebie i powierzonych im ludzi.
 

5. USTANOWIENIE EUCHARYSTII
O umocnienie wiary jako owoc spotkania z Biskupem Pawłem podczas wizytacji kanoniczej.

1.MODLITWA PANA JEZUSA W OGRÓJCU - Róża błogosławionego Jana Pawła II, Róża św. Maksymiliana, Róża św. Moniki
O życie wieczne dla zmarłej Zenobii Kobus członkini Róży św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

1.MODLITWA PANA JEZUSA W OGRÓJCU - Róża św. Cecylii
 O życie wieczne dla zmarłej Zenobii Kobus członka Róży św. Teresy od Dzieciątka Jezus i dla
zmarłych członków Róży św. Cecylii: Złockiej Genowefy, Eima Jadwigi, Misztal Stefanii, Szymańską Zofii. 

1.MODLITWA PANA JEZUSA W OGRÓJCU - Róża św. Gertrudy
O życie wieczne dla zmarłej Zenobii Kobus członka Róży św. Teresy od Dzieciątka Jezus i
członków Róży św. Gertrudy: Koteckiej Józefy, Lackiej Marii, Lesner Wandy, Pańka Zofii, Roszak Czesławy, Szczurowska Heleny, Szewczuk Anny 

1.MODLITWA PANA JEZUSA W OGRÓJCU - Róża św. Teresy od Dzieciątka Jezus
O życie wieczne dla zmarłych członków Róży św. Teresy od Dzieciątka Jezus: Stefanii Cios, Janiny Drzewuckiej, Heleny Michalak, Ludwiki Strzeleckiej, Eleonory Szach, Józefy Szynkiewicz, Genowefy Olzak, Elżbiety Strzałkowskiej, Zenobii Kobus.

2.BICZOWANIE PANA JEZUSA
 
O umiejętność wykorzystania przez uczniów wszelkich łask Bożych i zbliżenia się do Jezusa jako ich najlepszego Przyjaciela

3. CIERNIEM UKORONOWANIE
Dziękczynienie
za szczęśliwie przeżyte wakacje i urlopy. 

4. NIESIENIE KRZYŻA
O dar wytrwałej modlitwy, szczególnie dla matek, żon

5. UKRZYŻOWANIE
aby wszystkie wydarzenia parafialne były okazją do pogłębienia wiary i przyjaźni z Chrystusem 1. ZMARTWYCHWSTANIE PANA JEZUSA
 
O życie wieczne dla wszystkich, którzy oddali swoje życie w obronie ojczyzny i godności człowieka.

2. WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA
O powołania kapłańskie i zakonne z naszej Parafii

3. ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO – Róża bł. Jana Pawła II, Róża św. Maksymiliana, Róża św. Moniki
O potrzebne łaski dla ks. Biskupa Pawła Cieślika, by narzędziem umacniającym wiarę i przyjaźń z Chrystusem dla wiernych, z którymi się spotka podczas wizytacji kanonicznych

3. ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO – Róża św. Cecylii
O zdrowie i potrzebne łaski dla członków Róży św. Cecylii: Haliny Jaworskiej, Krystyny Depko, Józefy Szynkowskiej, Zofii Białowąs, Teresy Hejno, Marzeny Grabowskiej, Ireny Reteruk.

3. ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO – Róża św. Gertrudy
O zdrowie i potrzebne łaski dla członków Róży św. Gertrudy: Dudek Heleny, Węgrzyn Franciszki, Przewoźniak Marty, Landowskiej Marii, Piwowar Jadwigi.

3. ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
O zdrowie i potrzebne łaski dla członków Róży św. Teresy od Dzieciątka Jezus: Kapuśnik Stanisławy, Karwackiej Anny, Kobus Zenobii, Kupracz Marianny, Równickiej Zenobii, Stachowiak Ireny.

3. ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
O zdrowie i potrzebne łaski dla członków Róży św. Teresy od Dzieciątka Jezus: Kapuśnik Stanisławy, Karwackiej Anny, Kupracz Marianny, Równickiej Zenobii, Stachowiak Ireny.

 4. WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
O pokój na całym świecie, a szczególnie w Ojczyźnie Pana Jezusa i jak najszybsze zakończenie wojny w Afganistanie.

5. UKORONOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY NA KRÓLOWĘ NIEBA I ZIEMI
 
W intencji kapłanów pochodzących z naszej parafii i pracujących w niej obecnie i w przeszłości.

 

Warto zajrzeć