Intencje Żywego Różańca - październik 2013

 

1.   ZWIASTOWANIE   N.M.P.
- O rozszerzenie kultu Aniołów Stróżów.

2.   NAWIEDZENIE   ŚW. ELŻBIETY
- O zdrowie i potrzebne łaski, dary Ducha Świętego, Boże błogosławieństwo dla Ojca Świętego Franciszka.

3. NARODZENIE PANA JEZUSA
- O światło Ducha Świętego dla animatorów Grup Sąsiedzkich i naszą otwartość na siebie nawzajem i o powstanie Grup Sąsiedzkich.

4. OFIAROWANIE PANA JEZUSA
- Aby kapłani, którzy przeżywają trudności, doznali pociechy w cierpieniach, wsparcia w wątpliwościach i utwierdzenia w wierności.

5. ZNALEZIENIE PANA JEZUSA – Róża św. Cecylii, Róża św. Gertrudy, Róża św. Teresy od Dzieciątka Jezus
-
O realizację planów duszpasterskich i materialnych w naszej Parafii i aby jak najwięcej ludzi angażowało się w życie Parafii

5. ZNALEZIENIE PANA JEZUSA – Róża bł. Jana Pawła II, Róża św. Maksymiliana, Róża św. Moniki
- O realizację planów duszpasterskich i materialnych w naszej Parafii

1. CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE
- Aby Kościoły w Ameryce Łacińskiej wysyłały misjonarzy do innych Kościołów jako owoc misji kontynentalnej.

2. OBJAWIENIE SIEBIE NA WESELU W KANIE
- O Boże błogosławieństwo, siły, cierpliwość i umiejętność kształtowania młodego pokolenia dla nauczycieli.

3. GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA – Róża św. Gertrudy
- O zdrowie i potrzebne łaski dla członków Róży św. Gertrudy: Dudek Heleny, Węgrzyn Franciszki, Przewoźniak Marty, Landowskiej Marii, Piwowar Jadwigi.

3. GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA
- O zdrowie i potrzebne łaski dla członków Róży św. Cecylii: Haliny Jaworskiej, Krystyny Depko, Józefy Szynkowskiej, Zofii Białowąs, Teresy Hejno, Marzeny Grabowskiej, Ireny Reteruk.

3. GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA
- O zdrowie i potrzebne łaski dla członków Róży św. Teresy od Dzieciątka Jezus: Kapuśnik Stanisławy, Karwackiej Anny, Kobus Zenobii, Kupracz Marianny, Równickiej Zenobii, Stachowiak Ireny.

3. GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA – Róża Bł. Jana Pawła II, Róża św. Maksymiliana, Róża św. Moniki
- Aby jak najwięcej ludzi angażowało się w życie Parafii

4. PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR
- O ukochanie modlitwy różańcowej przez jak najwięcej ludzi.

5. USTANOWIENIE EUCHARYSTII
- O owoce kanonizacji Jana Pawła II w naszej Ojczynie, diecezji, Parafii, Rodzinie i nas samych.

1.   MODLITWA   PANA JEZUSA W OGRÓJCU – Róża św. Cecylii, Róża św. Gertrudy, Róża św. Teresy od Dzieciątka Jezus
- O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, potrzebne łaski dla wszystkich członków Żywego Różańca i powstanie Róż dziecięcych i młodzieżowych Żywego Różańca.

1.   MODLITWA   PANA JEZUSA W OGRÓJCU – Róża bł. Jana Pawła II, Róża św. Maksymiliana, Róża św. Moniki
- O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, potrzebne łaski dla wszystkich członków Żywego Różańca

2.   BICZOWANIE PANA JEZUSA – Róża św. Gertrudy
- O życie wieczne dla członków Róży św. Gertrudy: Koteckiej Józefy, Lackiej Marii, Lesner Wandy, Pańka Zofii, Roszak Czesławy, Szczurowska Heleny, Szewczuk Anny

2.   BICZOWANIE PANA JEZUSA – Róża św. Cecylii
- O życie wieczne dla zmarłych członków Róży św. Cecylii: Złockiej Genowefy, Eima Jadwigi, Misztal Stefanii, Szymańską Zofii.

2.   BICZOWANIE PANA JEZUSA – Róża św. Teresy od Dzieciątka Jezus
- O życie wieczne dla zmarłych członków Róży św. Teresy od Dzieciątka Jezus: Stefanii Cios, Janiny Drzewuckiej, Heleny Michalak, Ludwiki Strzeleckiej, Eleonory Szach, Józefy Szynkiewicz, Genowefy Olzak, Elżbiety Strzałkowskiej, Zenobii Kobus.

2.   BICZOWANIE PANA JEZUSA – Róża bł. Jana Pawła II, Róża św. Maksymiliana. Róża św. Moniki
- O powstanie Róż dziecięcych i młodzieżowych Żywego Różańca.

3.   UKORONOWANIE CIERNIEM
- Za ludzi pracujących w środkach przekazu, aby rzetelnie przekazywali obraz rzeczywistości, wolny od manipulacji, stronniczości czy półprawd.

4.   NIESIENIE KRZYŻA
- O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, dary Ducha Świętego dla członków Caritas.

5. UKRZYŻOWANIE
- O Boże błogosławieństwo dla wszystkich angażujących poprzez ofiary i wolontariat w funkcjonowanie Domu Opiekuńczo-Hospicyjnego.

1.   ZMARTWYCHWSTANIE   PANA JEZUSA
- O to by każdy z nas był w swoim środowisku znakiem miłości Boga do człowieka.

2.   WNIEBOWSTĄPIENIE   PANA JEZUSA
- W intencji pracowników Służby Zdrowia, o potrzebne dla nich łaski.

3.   ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
- Jezu światłości świata, oświecaj kleryków rozpoczynających nowy rok akademicki, aby wzrastali w mądrości i dojrzewali w powołaniu.

4.   WNIEBOWZIĘCIE   N. M. P.
- O pokój na całym świecie, a szczególnie w Ojczyźnie Pana Jezusa i jak najszybsze zakończenie wojny w Afganistanie.

5.   UKORONOWANIE   N. M. P.
- O chęć czytania Pisma Świętego i Jego poznawanie.

Warto zajrzeć