Róża świętego Maksymiliana

 

1.   ZWIASTOWANIE   N.M.P.

-         O dojrzałość w wierze dla młodzieży, która przyjmie sakrament bierzmowania.

 

2.   NAWIEDZENIE   ŚW. ELŻBIETY

-         O zdrowie i potrzebne łaski dla Ojca Świętego Franciszka i biskupów Edwarda Dajczaka i Pawła Cieślika obchodzących rocznicę święceń biskupich.

3. NARODZENIE PANA JEZUSA

-         O miłość i zgodę we wszystkich rodzinach, sąsiedztwie nie tylko z okazji świąt Narodzenia Pańskiego.

4. OFIAROWANIE PANA JEZUSA

-         Za nasze rodziny, aby potrafiły ucieszyć się rodzącym się w nich powołaniem do kapłaństwa czy życia zakonnego i wspierały je swoją troską.

5. ZNALEZIENIE PANA JEZUSA

- O realizację planów duszpasterskich i materialnych w naszej Parafii.

1. CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE

- Aby chrześcijanie różnych wyznań mogli podążać do jedności, której pragnie Jezus.

2. OBJAWIENIE SIEBIE NA WESELU W KANIE

-         O rozwój ducha misyjnego wśród dzieci

3. GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA

- Aby był promowany autentyczny rozwój gospodarczy, szanujący godność wszystkich ludzi i wszystkich ludów.

4. PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR

-         Módlmy się za wyznawców Islamu

5. USTANOWIENIE EUCHARYSTII

-         Aby wszyscy wierzący w Chrystusa pamiętali o codziennej modlitwie i niedzielnej Mszy Świętej

1.   MODLITWA   PANA JEZUSA W OGRÓJCU

- Za młodzież, aby włączyła się w przygotowanie Światowego Dnia Młodzieży w Krakowie.

2.   BICZOWANIE PANA JEZUSA

-         O zbliżenie między wyznaniami chrześcijańskimi.

3.   UKORONOWANIE CIERNIEM

-         O odnowienie świadomości chrztu świętego i jego konsekwencji oraz byśmy potrafili dziękować za niego.

4.   NIESIENIE KRZYŻA

-         O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla rodzin odwiedzanych podczas kolędy

5. UKRZYŻOWANIE

-         O ciągłe pogłębianie rozumienia, iż każdy z nas jest Kościołem i odpowiedzialny za Kościół i aby jak najwięcej ludzi angażowało się w życie Parafii

1.   ZMARTWYCHWSTANIE   PANA JEZUSA

-         O potrzebne łaski, zdrowie i siły we wszystkich pracach duszpasterskich dla Księdza Proboszcza i Księdza Sebastiana.

2.   WNIEBOWSTĄPIENIE   PANA JEZUSA

-          O powołania kapłańskie i zakonne z naszej Parafii

3.   ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

-         Módlmy się o dialog chrześcijańsko-żydowski.

4.   WNIEBOWZIĘCIE   N. M. P.

-         O pokój na całym świecie

5.   UKORONOWANIE   N. M. P.

-      Za dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej i jej Rocznicy oraz te, które w tym roku przyjmą sakrament chrztu świętego.

 

 

Róża świętej Moniki

 

1.   ZWIASTOWANIE   N.M.P.

-         O dojrzałość w wierze dla młodzieży, która przyjmie sakrament bierzmowania.

2.   NAWIEDZENIE   ŚW. ELŻBIETY

-         O zdrowie i potrzebne łaski dla Ojca Świętego Franciszka i biskupów Edwarda Dajczaka i Pawła Cieślika obchodzących rocznicę święceń biskupich.

 

3. NARODZENIE PANA JEZUSA

-         O miłość i zgodę we wszystkich rodzinach, sąsiedztwie nie tylko z okazji świąt Narodzenia Pańskiego.

4. OFIAROWANIE PANA JEZUSA

-         Za nasze rodziny, aby potrafiły ucieszyć się rodzącym się w nich powołaniem do kapłaństwa czy życia zakonnego i wspierały je swoją troską.

5. ZNALEZIENIE PANA JEZUSA

- O realizację planów duszpasterskich i materialnych w naszej Parafii.

1. CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE

- Aby chrześcijanie różnych wyznań mogli podążać do jedności, której pragnie Jezus.

2. OBJAWIENIE SIEBIE NA WESELU W KANIE

-         O rozwój ducha misyjnego wśród dzieci

3. GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA

- Aby był promowany autentyczny rozwój gospodarczy, szanujący godność wszystkich ludzi i wszystkich ludów.

4. PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR

-         Módlmy się za wyznawców Islamu

5. USTANOWIENIE EUCHARYSTII

-         Aby wszyscy wierzący w Chrystusa pamiętali o codziennej modlitwie i niedzielnej Mszy Świętej

1.   MODLITWA   PANA JEZUSA W OGRÓJCU

- Za młodzież, aby włączyła się w przygotowanie Światowego Dnia Młodzieży w Krakowie.

2.   BICZOWANIE PANA JEZUSA

-         O zbliżenie między wyznaniami chrześcijańskimi.

3.   UKORONOWANIE CIERNIEM

-         O odnowienie świadomości chrztu świętego i jego konsekwencji oraz byśmy potrafili dziękować za niego.

4.   NIESIENIE KRZYŻA

-         O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla rodzin odwiedzanych podczas kolędy

5. UKRZYŻOWANIE

-         O ciągłe pogłębianie rozumienia, iż każdy z nas jest Kościołem i odpowiedzialny za Kościół i aby jak najwięcej ludzi angażowało się w życie Parafii

1.   ZMARTWYCHWSTANIE   PANA JEZUSA

-         O potrzebne łaski, zdrowie i siły we wszystkich pracach duszpasterskich dla Księdza Proboszcza i Księdza Sebastiana.

2.   WNIEBOWSTĄPIENIE  PANA JEZUSA

-          O powołania kapłańskie i zakonne z naszej Parafii

3.   ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

-         Módlmy się o dialog chrześcijańsko-żydowski.

4.   WNIEBOWZIĘCIE   N. M. P.

-         O pokój na całym świecie

5.   UKORONOWANIE   N. M. P.

-      Za dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej i jej Rocznicy oraz te, które w tym roku przyjmą sakrament chrztu świętego.

 

 

Róża błogosławionego Jana Pawła II

 

1.   ZWIASTOWANIE   N.M.P.

-         O dojrzałość w wierze dla młodzieży, która przyjmie sakrament bierzmowania.

 

2.   NAWIEDZENIE   ŚW. ELŻBIETY

-         O zdrowie i potrzebne łaski dla Ojca Świętego Franciszka i biskupów Edwarda Dajczaka i Pawła Cieślika obchodzących rocznicę święceń biskupich.

3. NARODZENIE PANA JEZUSA

-         O miłość i zgodę we wszystkich rodzinach, sąsiedztwie nie tylko z okazji świąt Narodzenia Pańskiego.

OFIAROWANIE PANA JEZUSA

-         Za nasze rodziny, aby potrafiły ucieszyć się rodzącym się w nich powołaniem do kapłaństwa czy życia zakonnego i wspierały je swoją troską.

ZNALEZIENIE PANA JEZUSA

- O realizację planów duszpasterskich i materialnych w naszej Parafii.

CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE

- Aby chrześcijanie różnych wyznań mogli podążać do jedności, której pragnie Jezus.

OBJAWIENIE SIEBIE NA WESELU W KANIE

-         O rozwój ducha misyjnego wśród dzieci

GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA

- Aby był promowany autentyczny rozwój gospodarczy, szanujący godność wszystkich ludzi i wszystkich ludów.

PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR

-         Módlmy się za wyznawców Islamu.

    

USTANOWIENIE EUCHARYSTII

-         Aby wszyscy wierzący w Chrystusa pamiętali o codziennej modlitwie i niedzielnej Mszy Świętej

1.   MODLITWA   PANA JEZUSA W OGRÓJCU

- Za młodzież, aby włączyła się w przygotowanie Światowego Dnia Młodzieży w Krakowie.

 

2.   BICZOWANIE PANA JEZUSA

-         O zbliżenie między wyznaniami chrześcijańskimi.

3.   UKORONOWANIE CIERNIEM

-         O odnowienie świadomości chrztu świętego i jego konsekwencji oraz byśmy potrafili dziękować za niego.

4.   NIESIENIE KRZYŻA

-         O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla rodzin odwiedzanych podczas kolędy

5. UKRZYŻOWANIE

-         O ciągłe pogłębianie rozumienia, iż każdy z nas jest Kościołem i odpowiedzialny za Kościół i aby jak najwięcej ludzi angażowało się w życie Parafii

1.   ZMARTWYCHWSTANIE   PANA JEZUSA

-         O potrzebne łaski, zdrowie i siły we wszystkich pracach duszpasterskich dla Księdza Proboszcza i Księdza Sebastiana.

2.   WNIEBOWSTĄPIENIE   PANA JEZUSA

-          O powołania kapłańskie i zakonne z naszej Parafii

3.   ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

-         Módlmy się o dialog chrześcijańsko-żydowski.

4.   WNIEBOWZIĘCIE   N. M. P.

-         O pokój na całym świecie

5.   UKORONOWANIE   N. M. P.

-      Za dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej i jej Rocznicy oraz te, które w tym roku przyjmą sakrament chrztu świętego.

 

 

Róża świętej Cecylii

 

1.   ZWIASTOWANIE   N.M.P.

-         Za młodzież, aby włączyła się w przygotowanie Światowego Dnia Młodzieży w Krakowie, oraz o dojrzałość w wierze dla młodzieży, która przyjmie sakrament bierzmowania.

 

2.   NAWIEDZENIE   ŚW. ELŻBIETY

-         O zdrowie i potrzebne łaski dla Ojca Świętego Franciszka i biskupów Edwarda Dajczaka i Pawła Cieślika obchodzących rocznicę święceń biskupich.

 

NARODZENIE PANA JEZUSA

-         O miłość i zgodę we wszystkich rodzinach, sąsiedztwie nie tylko z okazji świąt Narodzenia Pańskiego.

OFIAROWANIE PANA JEZUSA

-         Za nasze rodziny, aby potrafiły ucieszyć się rodzącym się w nich powołaniem do kapłaństwa czy życia zakonnego i wspierały je swoją troską.

ZNALEZIENIE PANA JEZUSA

-         O realizację planów duszpasterskich i materialnych w naszej Parafii i o potrzebne łaski, zdrowie i siły we wszystkich pracach duszpasterskich dla Księdza Proboszcza i Księdza Sebastiana.

CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE

- Aby chrześcijanie różnych wyznań mogli podążać do jedności, której pragnie Jezus.

OBJAWIENIE SIEBIE NA WESELU W KANIE

-         O rozwój ducha misyjnego wśród dzieci

GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA

- Aby był promowany autentyczny rozwój gospodarczy, szanujący godność wszystkich ludzi i wszystkich ludów.

PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR

-         Módlmy się za wyznawców Islamu.    

USTANOWIENIE EUCHARYSTII

-         Aby wszyscy wierzący w Chrystusa pamiętali o codziennej modlitwie i niedzielnej Mszy Świętej

1.   MODLITWA   PANA JEZUSA W OGRÓJCU

- O życie wieczne dla zmarłych członków Róży św. Cecylii: Złockiej Genowefy, Eima Jadwigi, Misztal Stefanii, Szymańską Zofii.

2.   BICZOWANIE PANA JEZUSA

-         O zbliżenie między wyznaniami chrześcijańskimi.

3.   UKORONOWANIE CIERNIEM

-         O odnowienie świadomości chrztu świętego i jego konsekwencji oraz byśmy potrafili dziękować za niego.

4.   NIESIENIE KRZYŻA

-         O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla rodzin odwiedzanych podczas kolędy

5. UKRZYŻOWANIE

-         O ciągłe pogłębianie rozumienia, iż każdy z nas jest Kościołem i odpowiedzialny za Kościół

1.   ZMARTWYCHWSTANIE   PANA JEZUSA

- O zdrowie i potrzebne łaski dla członków Róży św. Cecylii: Haliny Jaworskiej, Krystyny Depko, Józefy Szynkowskiej, Zofii Białowąs, Teresy Hejno, Marzeny Grabowskiej, Ireny Reteruk.

2.   WNIEBOWSTĄPIENIE   PANA JEZUSA

-          O powołania kapłańskie i zakonne z naszej Parafii

3.   ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

-         Módlmy się o dialog chrześcijańsko-żydowski.

4.   WNIEBOWZIĘCIE   N. M. P.

-         O pokój na całym świecie

5.   UKORONOWANIE   N. M. P.

-      Za dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej i jej Rocznicy oraz te, które w tym roku przyjmą sakrament chrztu świętego.

 

 

Róża świętej Gertrudy

 

1.   ZWIASTOWANIE   N.M.P.

-         Za młodzież, aby włączyła się w przygotowanie Światowego Dnia Młodzieży w Krakowie, oraz o dojrzałość w wierze dla młodzieży, która przyjmie sakrament bierzmowania.

2.   NAWIEDZENIE   ŚW. ELŻBIETY

-         O zdrowie i potrzebne łaski dla Ojca Świętego Franciszka i biskupów Edwarda Dajczaka i Pawła Cieślika obchodzących rocznicę święceń biskupich.

NARODZENIE PANA JEZUSA

-         O miłość i zgodę we wszystkich rodzinach, sąsiedztwie nie tylko z okazji świąt Narodzenia Pańskiego.

OFIAROWANIE PANA JEZUSA

-         Za nasze rodziny, aby potrafiły ucieszyć się rodzącym się w nich powołaniem do kapłaństwa czy życia zakonnego i wspierały je swoją troską.

ZNALEZIENIE PANA JEZUSA

-         O realizację planów duszpasterskich i materialnych w naszej Parafii i o potrzebne łaski, zdrowie i siły we wszystkich pracach duszpasterskich dla Księdza Proboszcza i Księdza Sebastiana.

CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE

- Aby chrześcijanie różnych wyznań mogli podążać do jedności, której pragnie Jezus.

OBJAWIENIE SIEBIE NA WESELU W KANIE

-         O rozwój ducha misyjnego wśród dzieci

GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA

- Aby był promowany autentyczny rozwój gospodarczy, szanujący godność wszystkich ludzi i wszystkich ludów.

PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR

-         Módlmy się za wyznawców Islamu.    

USTANOWIENIE EUCHARYSTII

-         Aby wszyscy wierzący w Chrystusa pamiętali o codziennej modlitwie i niedzielnej Mszy Świętej

1.   MODLITWA   PANA JEZUSA W OGRÓJCU

- O życie wieczne dla członków Róży św. Gertrudy: Koteckiej Józefy, Lackiej Marii, Lesner Wandy, Pańka Zofii, Roszak Czesławy, Szczurowska Heleny, Szewczuk Anny

2.   BICZOWANIE PANA JEZUSA

-         O zbliżenie między wyznaniami chrześcijańskimi.

3.   UKORONOWANIE CIERNIEM

-         O odnowienie świadomości chrztu świętego i jego konsekwencji oraz byśmy potrafili dziękować za niego.

4.   NIESIENIE KRZYŻA

-         O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla rodzin odwiedzanych podczas kolędy

5. UKRZYŻOWANIE

-         O ciągłe pogłębianie rozumienia, iż każdy z nas jest Kościołem i odpowiedzialny za Kościół

1.   ZMARTWYCHWSTANIE   PANA JEZUSA

- O zdrowie i potrzebne łaski dla członków Róży św. Gertrudy: Dudek Heleny, Węgrzyn Franciszki, Przewoźniak Marty, Landowskiej Marii, Piwowar Jadwigi.

2.   WNIEBOWSTĄPIENIE   PANA JEZUSA

-          O powołania kapłańskie i zakonne z naszej Parafii

3.   ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

-         Módlmy się o dialog chrześcijańsko-żydowski.

4.   WNIEBOWZIĘCIE   N. M. P.

-         O pokój na całym świecie

5.   UKORONOWANIE   N. M. P.

-      Za dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej i jej Rocznicy oraz te, które w tym roku przyjmą sakrament chrztu świętego.

 

 

Róża świętej Teresy od Dzieciątka Jezus

 

1.   ZWIASTOWANIE   N.M.P.

-         Za młodzież, aby włączyła się w przygotowanie Światowego Dnia Młodzieży w Krakowie, oraz o dojrzałość w wierze dla młodzieży, która przyjmie sakrament bierzmowania.

2.   NAWIEDZENIE   ŚW. ELŻBIETY

-         O zdrowie i potrzebne łaski dla Ojca Świętego Franciszka i biskupów Edwarda Dajczaka i Pawła Cieślika obchodzących rocznicę święceń biskupich.

 NARODZENIE PANA JEZUSA

-         O miłość i zgodę we wszystkich rodzinach, sąsiedztwie nie tylko z okazji świąt Narodzenia Pańskiego.

OFIAROWANIE PANA JEZUSA

-         Za nasze rodziny, aby potrafiły ucieszyć się rodzącym się w nich powołaniem do kapłaństwa czy życia zakonnego i wspierały je swoją troską.

ZNALEZIENIE PANA JEZUSA

-         O realizację planów duszpasterskich i materialnych w naszej Parafii i o potrzebne łaski, zdrowie i siły we wszystkich pracach duszpasterskich dla Księdza Proboszcza i Księdza Sebastiana.

CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE

- Aby chrześcijanie różnych wyznań mogli podążać do jedności, której pragnie Jezus.

OBJAWIENIE SIEBIE NA WESELU W KANIE

-         O rozwój ducha misyjnego wśród dzieci

GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA

- Aby był promowany autentyczny rozwój gospodarczy, szanujący godność wszystkich ludzi i wszystkich ludów.

PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR

-         Módlmy się za wyznawców Islamu.    

USTANOWIENIE EUCHARYSTII

-         Aby wszyscy wierzący w Chrystusa pamiętali o codziennej modlitwie i niedzielnej Mszy Świętej

1.   MODLITWA   PANA JEZUSA W OGRÓJCU

- O życie wieczne dla zmarłych członków Róży św. Teresy od Dzieciątka Jezus: Stefanii Cios, Janiny Drzewuckiej, Heleny Michalak, Ludwiki Strzeleckiej, Eleonory Szach, Józefy Szynkiewicz, Genowefy Olzak, Elżbiety Strzałkowskiej, Zenobii Kobus.

2.   BICZOWANIE PANA JEZUSA

-         O zbliżenie między wyznaniami chrześcijańskimi.

3.   UKORONOWANIE CIERNIEM

-         O odnowienie świadomości chrztu świętego i jego konsekwencji oraz byśmy potrafili dziękować za niego.

4.   NIESIENIE KRZYŻA

-         O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla rodzin odwiedzanych podczas kolędy

5. UKRZYŻOWANIE

-         O ciągłe pogłębianie rozumienia, iż każdy z nas jest Kościołem i odpowiedzialny za Kościół

1.   ZMARTWYCHWSTANIE   PANA JEZUSA

- O zdrowie i potrzebne łaski dla członków Róży św. Teresy od Dzieciątka Jezus: Kapuśnik Stanisławy, Karwackiej Anny, Kupracz Marianny, Równickiej Zenobii, Stachowiak Ireny.

2.   WNIEBOWSTĄPIENIE   PANA JEZUSA

-          O powołania kapłańskie i zakonne z naszej Parafii

3.   ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

-         Módlmy się o dialog chrześcijańsko-żydowski.

4.   WNIEBOWZIĘCIE   N. M. P.

-         O pokój na całym świecie

5.   UKORONOWANIE   N. M. P.

-      Za dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej i jej Rocznicy oraz te, które w tym roku przyjmą sakrament chrztu świętego.

Warto zajrzeć