Róża błogosławionego Jana Pawła II

 

1.   ZWIASTOWANIE   N.M.P.

-         O dojrzałość w wierze dla młodzieży, która przygotowuje się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

 

2.   NAWIEDZENIE   ŚW. ELŻBIETY

-         Aby mądrość i doświadczenie osób w podeszłym wieku były uznawane w Kościele i w społeczeństwie.

 

3. NARODZENIE PANA JEZUSA

-         O szacunek dla każdego życia ludzkiego od poczęcia aż do śmierci.

OFIAROWANIE PANA JEZUSA

-         Aby osoby konsekrowane trwały niewzruszenie w otrzymanym powołaniu, pozostając wśród nas znakami Bożej miłości.

5. ZNALEZIENIE PANA JEZUSA

-   O realizację planów duszpasterskich i materialnych w naszej Parafii, szczególnie powstawanie i rozwój grup sąsiedzkich czytających Pismo Święte.  

1. CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE

     - Aby kapłani, zakonnicy i świeccy wielkodusznie współpracowali w misji ewangelizacyjnej.

2. OBJAWIENIE SIEBIE NA WESELU W KANIE

-         W intencji chorych, by otrzymali wsparcie i otuchę od ludzi.

3. GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA

-           Aby jak najwięcej ludzi angażowało się w życie Parafii

 

4. PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR

-           O owoce rekolekcji Wielkopostnych w naszej Parafii i potrzebne łaski dla rekolekcjonisty Ks. Józefa Micińskiego

    

  1. USTANOWIENIE EUCHARYSTII

-         Aby wszyscy wierzący w Chrystusa pamiętali o codziennej modlitwie i niedzielnej Mszy Świętej i starali się zrozumieć jej sens i znaczenie dla chrześcijanina.

1.   MODLITWA   PANA JEZUSA W OGRÓJCU

-         Za nauczycieli i wychowawców, aby nie ustawali w trudzie prowadzenia młodych ku temu, co prawdziwe, dobre i piękne, a dla rodzących się wśród ich wychowanków powołań byli autentycznymi i pociągającymi przykładami.

 

2.   BICZOWANIE PANA JEZUSA

-         O abstynencję dla jak największej liczby parafian.

3.   UKORONOWANIE CIERNIEM

-         O nie zmuszanie do picia alkoholu na wszelkiego rodzaju imprezach

4.   NIESIENIE KRZYŻA

-         By Bóg był umocnieniem dla wszystkich cierpiących i chorych.

 

5. UKRZYŻOWANIE

-         O ciągłe pogłębianie rozumienia, iż każdy z nas jest Kościołem i odpowiedzialny za Kościół.

1.   ZMARTWYCHWSTANIE   PANA JEZUSA

-         O rozwój „duchowej adopcji” w naszej parafii.

2.   WNIEBOWSTĄPIENIE   PANA JEZUSA

-         O liczne i dobre powołania do zakonów żeńskich i męskich.

3.   ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

-         W intencji Domu Hospicyjno-Opiekuńczego Caritas im. Bp Czesława Domina w Darłowie i osób tam pracujących i przebywających..

4.   WNIEBOWZIĘCIE  N. M. P.

-         W intencji wszystkich członków Caritas i angażujących się w niesienie pomocy potrzebującym.

5.   UKORONOWANIE   N. M. P.

-      Za dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej i jej Rocznicy oraz te, które w tym roku przyjmą sakrament chrztu świętego, by Dom rodzinny był dla nich szkołą wiary i miłości.

                              

Róża świętego Maksymiliana

 

1.   ZWIASTOWANIE   N.M.P.

-         O dojrzałość w wierze dla młodzieży, która przygotowuje się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

 

2.   NAWIEDZENIE   ŚW. ELŻBIETY

-         Aby mądrość i doświadczenie osób w podeszłym wieku były uznawane w Kościele i w społeczeństwie.

 

3. NARODZENIE PANA JEZUSA

-         O szacunek dla każdego życia ludzkiego od poczęcia aż do śmierci.

  1. OFIAROWANIE PANA JEZUSA

-         Aby osoby konsekrowane trwały niewzruszenie w otrzymanym powołaniu, pozostając wśród nas znakami Bożej miłości.

5. ZNALEZIENIE PANA JEZUSA

-   O realizację planów duszpasterskich i materialnych w naszej Parafii, szczególnie powstawanie i rozwój grup sąsiedzkich czytających Pismo Święte.  

1. CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE

     - Aby kapłani, zakonnicy i świeccy wielkodusznie współpracowali w misji ewangelizacyjnej.

2. OBJAWIENIE SIEBIE NA WESELU W KANIE

-         W intencji chorych, by otrzymali wsparcie i otuchę od ludzi.

3. GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA

-           Aby jak najwięcej ludzi angażowało się w życie Parafii

 

4. PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR

-           O owoce rekolekcji Wielkopostnych w naszej Parafii i potrzebne łaski dla rekolekcjonisty Ks. Józefa Micińskiego

   

  1. USTANOWIENIE EUCHARYSTII

-         Aby wszyscy wierzący w Chrystusa pamiętali o codziennej modlitwie i niedzielnej Mszy Świętej i starali się zrozumieć jej sens i znaczenie dla chrześcijanina.

1.   MODLITWA   PANA JEZUSA W OGRÓJCU

-         Za nauczycieli i wychowawców, aby nie ustawali w trudzie prowadzenia młodych ku temu, co prawdziwe, dobre i piękne, a dla rodzących się wśród ich wychowanków powołań byli autentycznymi i pociągającymi przykładami.

 

2.   BICZOWANIE PANA JEZUSA

-         O abstynencję dla jak największej liczby parafian.

3.   UKORONOWANIE CIERNIEM

-         O nie zmuszanie do picia alkoholu na wszelkiego rodzaju imprezach.

4.   NIESIENIE KRZYŻA

-         By Bóg był umocnieniem dla wszystkich cierpiących i chorych.

 

5. UKRZYŻOWANIE

-         O ciągłe pogłębianie rozumienia, iż każdy z nas jest Kościołem i odpowiedzialny za Kościół.

1.   ZMARTWYCHWSTANIE   PANA JEZUSA

-         O rozwój „duchowej adopcji” w naszej parafii.

2.   WNIEBOWSTĄPIENIE   PANA JEZUSA

-         O liczne i dobre powołania do zakonów żeńskich i męskich.

3.   ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

-         W intencji Domu Hospicyjno-Opiekuńczego Caritas im. Bp Czesława Domina w Darłowie i osób tam pracujących i przebywających..

4.   WNIEBOWZIĘCIE   N. M. P.

-         W intencji wszystkich członków Caritas i angażujących się w niesienie pomocy potrzebującym.

5.   UKORONOWANIE   N. M. P.

-      Za dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej i jej Rocznicy oraz te, które w tym roku przyjmą sakrament chrztu świętego, by Dom rodzinny był dla nich szkołą wiary i miłości.

Róża świętej Moniki

 

1.   ZWIASTOWANIE   N.M.P.

-         O dojrzałość w wierze dla młodzieży, która przygotowuje się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

 

2.   NAWIEDZENIE   ŚW. ELŻBIETY

-         Aby mądrość i doświadczenie osób w podeszłym wieku były uznawane w Kościele i w społeczeństwie.

 

3. NARODZENIE PANA JEZUSA

-         O szacunek dla każdego życia ludzkiego od poczęcia aż do śmierci.

OFIAROWANIE PANA JEZUSA

-         Aby osoby konsekrowane trwały niewzruszenie w otrzymanym powołaniu, pozostając wśród nas znakami Bożej miłości.

5. ZNALEZIENIE PANA JEZUSA

-   O realizację planów duszpasterskich i materialnych w naszej Parafii, szczególnie powstawanie i rozwój grup sąsiedzkich czytających Pismo Święte.  

1. CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE

     - Aby kapłani, zakonnicy i świeccy wielkodusznie współpracowali w misji ewangelizacyjnej.

2. OBJAWIENIE SIEBIE NA WESELU W KANIE

-         W intencji chorych, by otrzymali wsparcie i otuchę od ludzi.

3. GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA

-           Aby jak najwięcej ludzi angażowało się w życie Parafii

 

4. PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR

-           O owoce rekolekcji Wielkopostnych w naszej Parafii i potrzebne łaski dla rekolekcjonisty Ks. Józefa Micińskiego

    

USTANOWIENIE EUCHARYSTII

-         Aby wszyscy wierzący w Chrystusa pamiętali o codziennej modlitwie i niedzielnej Mszy Świętej i starali się zrozumieć jej sens i znaczenie dla chrześcijanina.

1.   MODLITWA   PANA JEZUSA W OGRÓJCU

-         Za nauczycieli i wychowawców, aby nie ustawali w trudzie prowadzenia młodych ku temu, co prawdziwe, dobre i piękne, a dla rodzących się wśród ich wychowanków powołań byli autentycznymi i pociągającymi przykładami.

 

2.   BICZOWANIE PANA JEZUSA

-         O abstynencję dla jak największej liczby parafian.

3.   UKORONOWANIE CIERNIEM

-         O nie zmuszanie do picia alkoholu na wszelkiego rodzaju imprezach.

4. NIESIENIE KRZYŻA

-         By Bóg był umocnieniem dla wszystkich cierpiących i chorych.

 

5. UKRZYŻOWANIE

-         O ciągłe pogłębianie rozumienia, iż każdy z nas jest Kościołem i odpowiedzialny za Kościół.

1.   ZMARTWYCHWSTANIE   PANA JEZUSA

-         O rozwój „duchowej adopcji” w naszej parafii.

2.   WNIEBOWSTĄPIENIE   PANA JEZUSA

-         O liczne i dobre powołania do zakonów żeńskich i męskich.

3.   ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

-         W intencji Domu Hospicyjno-Opiekuńczego Caritas im. Bp Czesława Domina w Darłowie i osób tam pracujących i przebywających..

4.   WNIEBOWZIĘCIE   N. M. P.

-         W intencji wszystkich członków Caritas i angażujących się w niesienie pomocy potrzebującym.

5.   UKORONOWANIE   N. M. P.

-      Za dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej i jej Rocznicy oraz te, które w tym roku przyjmą sakrament chrztu świętego, by Dom rodzinny był dla nich szkołą wiary i miłości.

Róża świętej Teresy od Dzieciątka Jezus

 

1.   ZWIASTOWANIE   N.M.P.

-         O dojrzałość w wierze dla młodzieży, która przygotowuje się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

 

2.   NAWIEDZENIE   ŚW. ELŻBIETY

-         Aby mądrość i doświadczenie osób w podeszłym wieku były uznawane w Kościele i w społeczeństwie.

 

3. NARODZENIE PANA JEZUSA

-         O szacunek dla każdego życia ludzkiego od poczęcia aż do śmierci.

OFIAROWANIE PANA JEZUSA

-         Aby osoby konsekrowane trwały niewzruszenie w otrzymanym powołaniu, pozostając wśród nas znakami Bożej miłości.

5. ZNALEZIENIE PANA JEZUSA

-   O realizację planów duszpasterskich i materialnych w naszej Parafii, szczególnie powstawanie i rozwój grup sąsiedzkich czytających Pismo Święte.  

1. CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE

     - Aby kapłani, zakonnicy i świeccy wielkodusznie współpracowali w misji ewangelizacyjnej.

2. OBJAWIENIE SIEBIE NA WESELU W KANIE

-         W intencji chorych, by otrzymali wsparcie i otuchę od ludzi.

3. GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA

-           Aby jak najwięcej ludzi angażowało się w życie Parafii

 

4. PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR

-           O owoce rekolekcji Wielkopostnych w naszej Parafii i potrzebne łaski dla rekolekcjonisty Ks. Józefa Micińskiego

    

USTANOWIENIE EUCHARYSTII

-         Aby wszyscy wierzący w Chrystusa pamiętali o codziennej modlitwie i niedzielnej Mszy Świętej i starali się zrozumieć jej sens i znaczenie dla chrześcijanina.

1.   MODLITWA PANA JEZUSA W OGRÓJCU

-         Za nauczycieli i wychowawców, aby nie ustawali w trudzie prowadzenia młodych ku temu, co prawdziwe, dobre i piękne, a dla rodzących się wśród ich wychowanków powołań byli autentycznymi i pociągającymi przykładami.

 

2.   BICZOWANIE PANA JEZUSA

- O zdrowie i potrzebne łaski dla członków Róży św. Teresy od Dzieciątka Jezus: Kapuśnik Stanisławy, Karwackiej Anny, Kupracz Marianny, Równickiej Zenobii, Stachowiak

 

3.   UKORONOWANIE CIERNIEM

- O życie wieczne dla zmarłych członków Róży św. Teresy od Dzieciątka Jezus: Stefanii Cios, Janiny Drzewuckiej, Heleny Michalak, Ludwiki Strzeleckiej, Eleonory Szach, Józefy Szynkiewicz, Genowefy Olzak, Elżbiety Strzałkowskiej, Zenobii Kobus.

4.   NIESIENIE KRZYŻA

-         By Bóg był umocnieniem dla wszystkich cierpiących i chorych.

 

5. UKRZYŻOWANIE

-         O ciągłe pogłębianie rozumienia, iż każdy z nas jest Kościołem i odpowiedzialny za Kościół.

1.   ZMARTWYCHWSTANIE   PANA JEZUSA

-         O rozwój „duchowej adopcji” w naszej parafii.

2.   WNIEBOWSTĄPIENIE   PANA JEZUSA

-         O liczne i dobre powołania do zakonów żeńskich i męskich.

3.   ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

-         W intencji Domu Hospicyjno-Opiekuńczego Caritas im. Bp Czesława Domina w Darłowie i osób tam pracujących i przebywających..

4.   WNIEBOWZIĘCIE   N. M. P.

-         W intencji wszystkich członków Caritas i angażujących się w niesienie pomocy potrzebującym.

5.   UKORONOWANIE   N. M. P.

-      Za dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej i jej Rocznicy oraz te, które w tym roku przyjmą sakrament chrztu świętego, by Dom rodzinny był dla nich szkołą wiary i miłości.

Róża świętej Gertrudy

 

1.   ZWIASTOWANIE   N.M.P.

-         O dojrzałość w wierze dla młodzieży, która przygotowuje się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

 

2.   NAWIEDZENIE   ŚW. ELŻBIETY

-         Aby mądrość i doświadczenie osób w podeszłym wieku były uznawane w Kościele i w społeczeństwie.

 

3. NARODZENIE PANA JEZUSA

-         O szacunek dla każdego życia ludzkiego od poczęcia aż do śmierci.

OFIAROWANIE PANA JEZUSA

-         Aby osoby konsekrowane trwały niewzruszenie w otrzymanym powołaniu, pozostając wśród nas znakami Bożej miłości.

5. ZNALEZIENIE PANA JEZUSA

-   O realizację planów duszpasterskich i materialnych w naszej Parafii, szczególnie powstawanie i rozwój grup sąsiedzkich czytających Pismo Święte.  

1. CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE

     - Aby kapłani, zakonnicy i świeccy wielkodusznie współpracowali w misji ewangelizacyjnej.

2. OBJAWIENIE SIEBIE NA WESELU W KANIE

-         W intencji chorych, by otrzymali wsparcie i otuchę od ludzi.

3. GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA

-           Aby jak najwięcej ludzi angażowało się w życie Parafii

 

4. PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR

-           O owoce rekolekcji Wielkopostnych w naszej Parafii i potrzebne łaski dla rekolekcjonisty Ks. Józefa Micińskiego

    

USTANOWIENIE EUCHARYSTII

-         Aby wszyscy wierzący w Chrystusa pamiętali o codziennej modlitwie i niedzielnej Mszy Świętej i starali się zrozumieć jej sens i znaczenie dla chrześcijanina.

1.   MODLITWA   PANA JEZUSA W OGRÓJCU

-         Za nauczycieli i wychowawców, aby nie ustawali w trudzie prowadzenia młodych ku temu, co prawdziwe, dobre i piękne, a dla rodzących się wśród ich wychowanków powołań byli autentycznymi i pociągającymi przykładami.

 

2.   BICZOWANIE PANA JEZUSA

- O zdrowie i potrzebne łaski dla członków Róży św. Gertrudy: Dudek Heleny, Węgrzyn Franciszki, Przewoźniak Marty, Landowskiej Marii, Piwowar Jadwigi.

 

3.   UKORONOWANIE CIERNIEM

- O życie wieczne dla członków Róży św. Gertrudy: Koteckiej Józefy, Lackiej Marii, Lesner Wandy, Pańka Zofii, Roszak Czesławy, Szczurowska Heleny, Szewczuk Anny

4.   NIESIENIE KRZYŻA

-         By Bóg był umocnieniem dla wszystkich cierpiących i chorych.

 

5. UKRZYŻOWANIE

-         O ciągłe pogłębianie rozumienia, iż każdy z nas jest Kościołem i odpowiedzialny za Kościół.

1.   ZMARTWYCHWSTANIE   PANA JEZUSA

-         O rozwój „duchowej adopcji” w naszej parafii.

2.   WNIEBOWSTĄPIENIE   PANA JEZUSA

-         O liczne i dobre powołania do zakonów żeńskich i męskich.

3.   ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

-         W intencji Domu Hospicyjno-Opiekuńczego Caritas im. Bp Czesława Domina w Darłowie i osób tam pracujących i przebywających..

4.   WNIEBOWZIĘCIE   N. M. P.

-         W intencji wszystkich członków Caritas i angażujących się w niesienie pomocy potrzebującym.

5.   UKORONOWANIE   N. M. P.

-      Za dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej i jej Rocznicy oraz te, które w tym roku przyjmą sakrament chrztu świętego, by Dom rodzinny był dla nich szkołą wiary i miłości.

Róża świętej Cecylii

 

1.   ZWIASTOWANIE   N.M.P.

-         O dojrzałość w wierze dla młodzieży, która przygotowuje się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

 

2.   NAWIEDZENIE   ŚW. ELŻBIETY

-         Aby mądrość i doświadczenie osób w podeszłym wieku były uznawane w Kościele i w społeczeństwie.

 

3. NARODZENIE PANA JEZUSA

-         O szacunek dla każdego życia ludzkiego od poczęcia aż do śmierci.

OFIAROWANIE PANA JEZUSA

-         Aby osoby konsekrowane trwały niewzruszenie w otrzymanym powołaniu, pozostając wśród nas znakami Bożej miłości.

5. ZNALEZIENIE PANA JEZUSA

-   O realizację planów duszpasterskich i materialnych w naszej Parafii, szczególnie powstawanie i rozwój grup sąsiedzkich czytających Pismo Święte.  

1. CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE

     - Aby kapłani, zakonnicy i świeccy wielkodusznie współpracowali w misji ewangelizacyjnej.

2. OBJAWIENIE SIEBIE NA WESELU W KANIE

-         W intencji chorych, by otrzymali wsparcie i otuchę od ludzi.

3. GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA

-           Aby jak najwięcej ludzi angażowało się w życie Parafii

 

4. PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR

-           O owoce rekolekcji Wielkopostnych w naszej Parafii i potrzebne łaski dla rekolekcjonisty Ks. Józefa Micińskiego

    

USTANOWIENIE EUCHARYSTII

-         Aby wszyscy wierzący w Chrystusa pamiętali o codziennej modlitwie i niedzielnej Mszy Świętej i starali się zrozumieć jej sens i znaczenie dla chrześcijanina.

1.   MODLITWA   PANA JEZUSA W OGRÓJCU

-         Za nauczycieli i wychowawców, aby nie ustawali w trudzie prowadzenia młodych ku temu, co prawdziwe, dobre i piękne, a dla rodzących się wśród ich wychowanków powołań byli autentycznymi i pociągającymi przykładami.

 

2.   BICZOWANIE PANA JEZUSA

- O zdrowie i potrzebne łaski dla członków Róży św. Cecylii: Krystyny Depko, Józefy Szynkowskiej, Zofii Białowąs, Teresy Hejno, Marzeny Grabowskiej, Ireny Reteruk.

3.   UKORONOWANIE CIERNIEM

- O życie wieczne dla zmarłych członków Róży św. Cecylii: Złockiej Genowefy, Eima Jadwigi, Misztal Stefanii, Szymańską Zofii.

4.   NIESIENIE KRZYŻA

-         By Bóg był umocnieniem dla wszystkich cierpiących i chorych.

 

5. UKRZYŻOWANIE

-         O ciągłe pogłębianie rozumienia, iż każdy z nas jest Kościołem i odpowiedzialny za Kościół.

1.   ZMARTWYCHWSTANIE   PANA JEZUSA

-         O rozwój „duchowej adopcji” w naszej parafii.

2.   WNIEBOWSTĄPIENIE   PANA JEZUSA

-         O liczne i dobre powołania do zakonów żeńskich i męskich.

3.   ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

-         W intencji Domu Hospicyjno-Opiekuńczego Caritas im. Bp Czesława Domina w Darłowie i osób tam pracujących i przebywających..

4.   WNIEBOWZIĘCIE   N. M. P.

-         W intencji wszystkich członków Caritas i angażujących się w niesienie pomocy potrzebującym.

5.   UKORONOWANIE   N. M. P.

-      Za dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej i jej Rocznicy oraz te, które w tym roku przyjmą sakrament chrztu świętego, by Dom rodzinny był dla nich szkołą wiary i miłości.

Warto zajrzeć