Róża błogosławionego Jana Pawła II

 

1.   ZWIASTOWANIE   N.M.P.

-         O dojrzałość w wierze dla młodzieży, która przygotowuje się do przyjęcia bierzmowania, o owoce rekolekcji przed bierzmowaniem.

2.   NAWIEDZENIE   ŚW. ELŻBIETY

-         O łaskę spowiedzi wielkanocnej dla tych, którzy już dawno nie byli.

NARODZENIE PANA JEZUSA

-         O szacunek dla każdego życia ludzkiego od poczętego aż do śmierci.

OFIAROWANIE PANA JEZUSA

-         Za ludzi młodych, których rówieśnicy podejmują decyzję o wstąpieniu do seminarium lub wspólnot zakonnych, aby okazali szacunek i zrozumienie dla wyboru swoich kolegów i koleżanek.

ZNALEZIENIE PANA JEZUSA

-   O realizację planów duszpasterskich i materialnych w naszej Parafii.  

CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE

     - Aby liczni młodzi ludzie odpowiedzieli na wezwanie Pana do poświęcenia życia głoszeniu Ewangelii.

OBJAWIENIE SIEBIE NA WESELU W KANIE

-         W intencji chorych, by otrzymali wsparcie i otuchę od ludzi.

GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA

-           Aby jak najwięcej ludzi angażowało się w życie Parafii

PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR

-           O owoce rekolekcji Wielkopostnych w naszej Parafii i potrzebne łaski dla ks. Józefa Micińskiego.

USTANOWIENIE EUCHARYSTII

-         Aby wszyscy wierzący w Chrystusa pamiętali o codziennej modlitwie i niedzielnej Mszy Świętej

1.   MODLITWA   PANA JEZUSA W OGRÓJCU

-         O ducha pokuty i umartwienia dla nas na czas Wielkiego Postu.

2.   BICZOWANIE PANA JEZUSA

-         O abstynencję dla jak największej liczby parafian.

3.   UKORONOWANIE CIERNIEM

-         O nie zmuszanie do picia alkoholu na wszelkiego rodzaju imprezach.

4.   NIESIENIE KRZYŻA

-         By Bóg był umocnieniem dla wszystkich cierpiących i chorych.

5. UKRZYŻOWANIE

-         O ciągłe pogłębianie rozumienia, iż każdy z nas jest Kościołem i odpowiedzialny za Kościół.

1.   ZMARTWYCHWSTANIE   PANA JEZUSA

-         O rozwój „duchowej adopcji” w naszej parafii.

2.   WNIEBOWSTĄPIENIE   PANA JEZUSA

-          O Boże błogosławieństwo potrzebne łaski i dary Ducha Świętego w posłudze diecezji dla ks. Biskupa Edwarda Dajczaka z okazji imienin.

3.   ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

-         Aby we wszystkich kulturach były szanowane prawa i godność kobiet.

4.   WNIEBOWZIĘCIE   N. M. P.

- Aby okres Wielkiego Postu i udział w rekolekcjach zaowocował nawróceniem do Jezusa Miłosiernego i pojednaniem w życiu rodzinnym i społecznym.

5.   UKORONOWANIE   N. M. P.

-      Za dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej i jej Rocznicy oraz te, które w tym roku przyjmą sakrament chrztu świętego.

Róża świętego Maksymiliana

 

1.   ZWIASTOWANIE   N.M.P.

-         O dojrzałość w wierze dla młodzieży, która przygotowuje się do przyjęcia bierzmowania, o owoce rekolekcji przed bierzmowaniem.

2.   NAWIEDZENIE   ŚW. ELŻBIETY

-         O łaskę spowiedzi wielkanocnej dla tych, którzy już dawno nie byli.

NARODZENIE PANA JEZUSA

-         O szacunek dla każdego życia ludzkiego od poczętego aż do śmierci.

OFIAROWANIE PANA JEZUSA

-         Za ludzi młodych, których rówieśnicy podejmują decyzję o wstąpieniu do seminarium lub wspólnot zakonnych, aby okazali szacunek i zrozumienie dla wyboru swoich kolegów i koleżanek.

ZNALEZIENIE PANA JEZUSA

-   O realizację planów duszpasterskich i materialnych w naszej Parafii.  

CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE

     - Aby liczni młodzi ludzie odpowiedzieli na wezwanie Pana do poświęcenia życia głoszeniu Ewangelii.

OBJAWIENIE SIEBIE NA WESELU W KANIE

-         W intencji chorych, by otrzymali wsparcie i otuchę od ludzi.

GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA

-           Aby jak najwięcej ludzi angażowało się w życie Parafii

PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR

-           O owoce rekolekcji Wielkopostnych w naszej Parafii i potrzebne łaski dla ks. Józefa Micińskiego.

USTANOWIENIE EUCHARYSTII

-         Aby wszyscy wierzący w Chrystusa pamiętali o codziennej modlitwie i niedzielnej Mszy Świętej

1.   MODLITWA   PANA JEZUSA W OGRÓJCU

-         O ducha pokuty i umartwienia dla nas na czas Wielkiego Postu.

2.   BICZOWANIE PANA JEZUSA

-         O abstynencję dla jak największej liczby parafian.

3.   UKORONOWANIE CIERNIEM

-         O nie zmuszanie do picia alkoholu na wszelkiego rodzaju imprezach.

4.   NIESIENIE KRZYŻA

-         By Bóg był umocnieniem dla wszystkich cierpiących i chorych.

5. UKRZYŻOWANIE

-         O ciągłe pogłębianie rozumienia, iż każdy z nas jest Kościołem i odpowiedzialny za Kościół.

1.   ZMARTWYCHWSTANIE   PANA JEZUSA

-         O rozwój „duchowej adopcji” w naszej parafii.

2.   WNIEBOWSTĄPIENIE   PANA JEZUSA

-          O Boże błogosławieństwo potrzebne łaski i dary Ducha Świętego w posłudze diecezji dla ks. Biskupa Edwarda Dajczaka z okazji imienin.

3.   ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

-         Aby we wszystkich kulturach były szanowane prawa i godność kobiet.

4.   WNIEBOWZIĘCIE   N. M. P.

- Aby okres Wielkiego Postu i udział w rekolekcjach zaowocował nawróceniem do Jezusa Miłosiernego i pojednaniem w życiu rodzinnym i społecznym.

5.   UKORONOWANIE   N. M. P.

-      Za dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej i jej Rocznicy oraz te, które w tym roku przyjmą sakrament chrztu świętego.

Róża świętej Moniki

 

1.   ZWIASTOWANIE   N.M.P.

-         O dojrzałość w wierze dla młodzieży, która przygotowuje się do przyjęcia bierzmowania, o owoce rekolekcji przed bierzmowaniem.

2.   NAWIEDZENIE   ŚW. ELŻBIETY

-         O łaskę spowiedzi wielkanocnej dla tych, którzy już dawno nie byli.

NARODZENIE PANA JEZUSA

-         O szacunek dla każdego życia ludzkiego od poczętego aż do śmierci.

OFIAROWANIE PANA JEZUSA

-         Za ludzi młodych, których rówieśnicy podejmują decyzję o wstąpieniu do seminarium lub wspólnot zakonnych, aby okazali szacunek i zrozumienie dla wyboru swoich kolegów i koleżanek.

ZNALEZIENIE PANA JEZUSA

-   O realizację planów duszpasterskich i materialnych w naszej Parafii.  

CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE

     - Aby liczni młodzi ludzie odpowiedzieli na wezwanie Pana do poświęcenia życia głoszeniu Ewangelii.

OBJAWIENIE SIEBIE NA WESELU W KANIE

-         W intencji chorych, by otrzymali wsparcie i otuchę od ludzi.

GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA

-           Aby jak najwięcej ludzi angażowało się w życie Parafii

PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR

-           O owoce rekolekcji Wielkopostnych w naszej Parafii i potrzebne łaski dla ks. Józefa Micińskiego.

USTANOWIENIE EUCHARYSTII

-         Aby wszyscy wierzący w Chrystusa pamiętali o codziennej modlitwie i niedzielnej Mszy Świętej

1.   MODLITWA   PANA JEZUSA W OGRÓJCU

-         O ducha pokuty i umartwienia dla nas na czas Wielkiego Postu.

2.   BICZOWANIE PANA JEZUSA

-         O abstynencję dla jak największej liczby parafian.

3.   UKORONOWANIE CIERNIEM

-         O nie zmuszanie do picia alkoholu na wszelkiego rodzaju imprezach.

4.   NIESIENIE KRZYŻA

-         By Bóg był umocnieniem dla wszystkich cierpiących i chorych.

5. UKRZYŻOWANIE

-         O ciągłe pogłębianie rozumienia, iż każdy z nas jest Kościołem i odpowiedzialny za Kościół.

1.   ZMARTWYCHWSTANIE   PANA JEZUSA

-         O rozwój „duchowej adopcji” w naszej parafii.

2.   WNIEBOWSTĄPIENIE   PANA JEZUSA

-          O Boże błogosławieństwo potrzebne łaski i dary Ducha Świętego w posłudze diecezji dla ks. Biskupa Edwarda Dajczaka z okazji imienin.

3.   ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

-         Aby we wszystkich kulturach były szanowane prawa i godność kobiet.

4.   WNIEBOWZIĘCIE   N. M. P.

- Aby okres Wielkiego Postu i udział w rekolekcjach zaowocował nawróceniem do Jezusa Miłosiernego i pojednaniem w życiu rodzinnym i społecznym.

5.   UKORONOWANIE   N. M. P.

-      Za dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej i jej Rocznicy oraz te, które w tym roku przyjmą sakrament chrztu świętego.

Róża świętej Cecylii

 

1.   ZWIASTOWANIE   N.M.P.

-         O dojrzałość w wierze dla młodzieży, która przygotowuje się do przyjęcia bierzmowania, o owoce rekolekcji przed bierzmowaniem.

2.   NAWIEDZENIE   ŚW. ELŻBIETY

-         O łaskę spowiedzi wielkanocnej dla tych, którzy już dawno nie byli.

NARODZENIE PANA JEZUSA

-         O szacunek dla każdego życia ludzkiego od poczętego aż do śmierci.

OFIAROWANIE PANA JEZUSA

-         Za ludzi młodych, których rówieśnicy podejmują decyzję o wstąpieniu do seminarium lub wspólnot zakonnych, aby okazali szacunek i zrozumienie dla wyboru swoich kolegów i koleżanek.

ZNALEZIENIE PANA JEZUSA

-   O realizację planów duszpasterskich i materialnych w naszej Parafii.  

CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE

     - Aby liczni młodzi ludzie odpowiedzieli na wezwanie Pana do poświęcenia życia głoszeniu Ewangelii.

OBJAWIENIE SIEBIE NA WESELU W KANIE

-         W intencji chorych, by otrzymali wsparcie i otuchę od ludzi i by Bóg był umocnieniem dla nich

GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA

-           Aby jak najwięcej ludzi angażowało się w życie Parafii

PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR

-           O owoce rekolekcji Wielkopostnych w naszej Parafii i potrzebne łaski dla ks. Józefa Micińskiego.

USTANOWIENIE EUCHARYSTII

-         Aby wszyscy wierzący w Chrystusa pamiętali o codziennej modlitwie i niedzielnej Mszy Świętej

1.   MODLITWA   PANA JEZUSA W OGRÓJCU

-         O ducha pokuty i umartwienia dla nas na czas Wielkiego Postu.

2.   BICZOWANIE PANA JEZUSA

-         - O zdrowie i potrzebne łaski dla członków Róży św. Cecylii: Krystyny Depko, Józefy Szynkowskiej, Zofii Białowąs, Teresy Hejno, Marzeny Grabowskiej, Ireny Reteruk.

3.   UKORONOWANIE CIERNIEM

-         O nie zmuszanie do picia alkoholu na wszelkiego rodzaju imprezach i o abstynencję dla jak największej liczby parafian.

4.   NIESIENIE KRZYŻA

- O życie wieczne dla zmarłych członków Róży św. Cecylii: Złockiej Genowefy, Eima Jadwigi, Misztal Stefanii, Szymańską Zofii.

5. UKRZYŻOWANIE

-         O ciągłe pogłębianie rozumienia, iż każdy z nas jest Kościołem i odpowiedzialny za Kościół.

1.   ZMARTWYCHWSTANIE   PANA JEZUSA

-         O rozwój „duchowej adopcji” w naszej parafii.

2.   WNIEBOWSTĄPIENIE   PANA JEZUSA

-          O Boże błogosławieństwo potrzebne łaski i dary Ducha Świętego w posłudze diecezji dla ks. Biskupa Edwarda Dajczaka z okazji imienin.

3.   ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

-         Aby we wszystkich kulturach były szanowane prawa i godność kobiet.

4.   WNIEBOWZIĘCIE   N. M. P.

- Aby okres Wielkiego Postu i udział w rekolekcjach zaowocował nawróceniem do Jezusa Miłosiernego i pojednaniem w życiu rodzinnym i społecznym.

5.   UKORONOWANIE   N. M. P.

-      Za dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej i jej Rocznicy oraz te, które w tym roku przyjmą sakrament chrztu świętego.

Róża świętej Gertrudy

 

1.   ZWIASTOWANIE   N.M.P.

-         O dojrzałość w wierze dla młodzieży, która przygotowuje się do przyjęcia bierzmowania, o owoce rekolekcji przed bierzmowaniem.

2.   NAWIEDZENIE   ŚW. ELŻBIETY

-         O łaskę spowiedzi wielkanocnej dla tych, którzy już dawno nie byli.

NARODZENIE PANA JEZUSA

-         O szacunek dla każdego życia ludzkiego od poczętego aż do śmierci.

OFIAROWANIE PANA JEZUSA

-         Za ludzi młodych, których rówieśnicy podejmują decyzję o wstąpieniu do seminarium lub wspólnot zakonnych, aby okazali szacunek i zrozumienie dla wyboru swoich kolegów i koleżanek.

ZNALEZIENIE PANA JEZUSA

-   O realizację planów duszpasterskich i materialnych w naszej Parafii.  

CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE

     - Aby liczni młodzi ludzie odpowiedzieli na wezwanie Pana do poświęcenia życia głoszeniu Ewangelii.

OBJAWIENIE SIEBIE NA WESELU W KANIE

-         W intencji chorych, by otrzymali wsparcie i otuchę od ludzi i by Bóg był umocnieniem dla nich

GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA

-           Aby jak najwięcej ludzi angażowało się w życie Parafii

PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR

-           O owoce rekolekcji Wielkopostnych w naszej Parafii i potrzebne łaski dla ks. Józefa Micińskiego.

USTANOWIENIE EUCHARYSTII

-         Aby wszyscy wierzący w Chrystusa pamiętali o codziennej modlitwie i niedzielnej Mszy Świętej

1.   MODLITWA   PANA JEZUSA W OGRÓJCU

-         O ducha pokuty i umartwienia dla nas na czas Wielkiego Postu.

2.   BICZOWANIE PANA JEZUSA

-         - O zdrowie i potrzebne łaski dla członków Róży św. Cecylii: Krystyny Depko, Józefy Szynkowskiej, Zofii Białowąs, Teresy Hejno, Marzeny Grabowskiej, Ireny Reteruk.

3.   UKORONOWANIE CIERNIEM

-         O nie zmuszanie do picia alkoholu na wszelkiego rodzaju imprezach i o abstynencję dla jak największej liczby parafian.

4.   NIESIENIE KRZYŻA

- O życie wieczne dla członków Róży św. Gertrudy: Koteckiej Józefy, Lackiej Marii, Lesner Wandy, Pańka Zofii, Roszak Czesławy, Szczurowska Heleny, Szewczuk Anny

5. UKRZYŻOWANIE

-         O ciągłe pogłębianie rozumienia, iż każdy z nas jest Kościołem i odpowiedzialny za Kościół.

1.   ZMARTWYCHWSTANIE   PANA JEZUSA

-         O rozwój „duchowej adopcji” w naszej parafii.

2.   WNIEBOWSTĄPIENIE   PANA JEZUSA

-          O Boże błogosławieństwo potrzebne łaski i dary Ducha Świętego w posłudze diecezji dla ks. Biskupa Edwarda Dajczaka z okazji imienin.

3.   ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

-         Aby we wszystkich kulturach były szanowane prawa i godność kobiet.

4.   WNIEBOWZIĘCIE   N. M. P.

- Aby okres Wielkiego Postu i udział w rekolekcjach zaowocował nawróceniem do Jezusa Miłosiernego i pojednaniem w życiu rodzinnym i społecznym.

5.   UKORONOWANIE   N. M. P.

-      Za dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej i jej Rocznicy oraz te, które w tym roku przyjmą sakrament chrztu świętego.\

Róża świętej Teresy od Dzieciątka Jezus

 

1.   ZWIASTOWANIE   N.M.P.

-         O dojrzałość w wierze dla młodzieży, która przygotowuje się do przyjęcia bierzmowania, o owoce rekolekcji przed bierzmowaniem.

2.   NAWIEDZENIE   ŚW. ELŻBIETY

-         O łaskę spowiedzi wielkanocnej dla tych, którzy już dawno nie byli.

NARODZENIE PANA JEZUSA

-         O szacunek dla każdego życia ludzkiego od poczętego aż do śmierci.

OFIAROWANIE PANA JEZUSA

-         Za ludzi młodych, których rówieśnicy podejmują decyzję o wstąpieniu do seminarium lub wspólnot zakonnych, aby okazali szacunek i zrozumienie dla wyboru swoich kolegów i koleżanek.

ZNALEZIENIE PANA JEZUSA

-   O realizację planów duszpasterskich i materialnych w naszej Parafii.  

CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE

     - Aby liczni młodzi ludzie odpowiedzieli na wezwanie Pana do poświęcenia życia głoszeniu Ewangelii.

OBJAWIENIE SIEBIE NA WESELU W KANIE

-         W intencji chorych, by otrzymali wsparcie i otuchę od ludzi i by Bóg był umocnieniem dla nich

GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA

-           Aby jak najwięcej ludzi angażowało się w życie Parafii

PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR

-           O owoce rekolekcji Wielkopostnych w naszej Parafii i potrzebne łaski dla ks. Józefa Micińskiego. 

USTANOWIENIE EUCHARYSTII

-         Aby wszyscy wierzący w Chrystusa pamiętali o codziennej modlitwie i niedzielnej Mszy Świętej

1.   MODLITWA   PANA JEZUSA W OGRÓJCU

-         O ducha pokuty i umartwienia dla nas na czas Wielkiego Postu.

2.   BICZOWANIE PANA JEZUSA

- O zdrowie i potrzebne łaski dla członków Róży św. Teresy od Dzieciątka Jezus: Kapuśnik Stanisławy, Karwackiej Anny, Kupracz Marianny, Równickiej Zenobii, Stachowiak

3.   UKORONOWANIE CIERNIEM

-         O nie zmuszanie do picia alkoholu na wszelkiego rodzaju imprezach i o abstynencję dla jak największej liczby parafian.

4.   NIESIENIE KRZYŻA

- O życie wieczne dla zmarłych członków Róży św. Teresy od Dzieciątka Jezus: Stefanii Cios, Janiny Drzewuckiej, Heleny Michalak, Ludwiki Strzeleckiej, Eleonory Szach, Józefy Szynkiewicz, Genowefy Olzak, Elżbiety Strzałkowskiej, Zenobii Kobus.

5. UKRZYŻOWANIE

-         O ciągłe pogłębianie rozumienia, iż każdy z nas jest Kościołem i odpowiedzialny za Kościół.

1.   ZMARTWYCHWSTANIE   PANA JEZUSA

-         O rozwój „duchowej adopcji” w naszej parafii.

2.   WNIEBOWSTĄPIENIE   PANA JEZUSA

-          O Boże błogosławieństwo potrzebne łaski i dary Ducha Świętego w posłudze diecezji dla ks. Biskupa Edwarda Dajczaka z okazji imienin.

3.   ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

-         Aby we wszystkich kulturach były szanowane prawa i godność kobiet.

4.   WNIEBOWZIĘCIE   N. M. P.

- Aby okres Wielkiego Postu i udział w rekolekcjach zaowocował nawróceniem do Jezusa Miłosiernego i pojednaniem w życiu rodzinnym i społecznym.

5.   UKORONOWANIE   N. M. P.

-      Za dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej i jej Rocznicy oraz te, które w tym roku przyjmą sakrament chrztu świętego.

Warto zajrzeć