Róża błogosławionego Jana Pawła II

 

1.   ZWIASTOWANIE   N.M.P.

-         Aby rządzący promowali ochronę świata stworzonego i sprawiedliwy podział dóbr i zasobów naturalnych.

2.   NAWIEDZENIE   ŚW. ELŻBIETY

-         O łaskę spowiedzi wielkanocnej dla naszych bliskich, parafian, a szczególnie dla tych, którzy już dawno nie byli.

3. NARODZENIE PANA JEZUSA

-         O szacunek dla każdego życia ludzkiego od poczętego aż do śmierci.

4. OFIAROWANIE PANA JEZUSA

-         Za naszego diakona Michała, który przygotowuje się do przyjęcia święceń prezbiteratu, o Daru Ducha Świętego i potrzebne Boże błogosławieństwo i opiekę, by był gorliwym i świętym kapłanem.

5. ZNALEZIENIE PANA JEZUSA

-   O realizację planów duszpasterskich i materialnych w naszej Parafii. 

1. CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE

     - Aby w Polsce wcielano w życie rodzinne, zawodowe i społeczne nauczanie błogosławionego Jana Pawła II.

2. OBJAWIENIE SIEBIE NA WESELU W KANIE

-         O rozwój nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego.

3. GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA

- O Boże błogosławieństwo potrzebne łaski i dary Ducha Świętego w posłudze diecezji dla ks. Biskupa Krzysztofa Zadarko z okazji rocznicy święceń biskupich.

4. PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR

-           Realizację miłości i miłosierdzia wobec ludzi przez nas spotykanych.

5. USTANOWIENIE EUCHARYSTII

-         Aby wszyscy wierzący w Chrystusa pamiętali o codziennej modlitwie i niedzielnej Mszy Świętej

1.   MODLITWA   PANA JEZUSA W OGRÓJCU

-         By Caritas zawsze realizowało swoja misję.

2.   BICZOWANIE PANA JEZUSA

-         Za duszpasterzy, którymi Pan posługuje się, by w młodych ludziach obudzić lub rozeznać powołanie, aby nie zabrakło im gorliwości i mądrości.

3.   UKORONOWANIE CIERNIEM

-         O nie zmuszanie do picia alkoholu na wszelkiego rodzaju imprezach, a szczególnie z okazji przyjęcia sakramentów świętych.

4.   NIESIENIE KRZYŻA

-         By Bóg był umocnieniem dla wszystkich cierpiących i chorych.

5. UKRZYŻOWANIE

- O ciągłe pogłębianie rozumienia, iż każdy z nas jest Kościołem i odpowiedzialny za Kościół, aby jak najwięcej ludzi angażowało się w życie Parafii.

1.   ZMARTWYCHWSTANIE   PANA JEZUSA

-         Aby zmartwychwstały Pan napełnił nadzieją serca osób doświadczanych przez ból i chorobę.

2.   WNIEBOWSTĄPIENIE   PANA JEZUSA

-          O powołania kapłańskie i zakonne z naszej Parafii

3.   ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

-         W intencji młodzieży, która przyjmie sakrament bierzmowania o Dary Ducha świętego i by swoim życiem dawała świadectwo wiary

4.   WNIEBOWZIĘCIE   N. M. P.

-         O pokój na całym świecie, a szczególnie o pokojowe rozwiązanie trudnej sytuacji na Ukrainie.

5.   UKORONOWANIE   N. M. P.

-      Za dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej i jej Rocznicy oraz te, które w tym roku przyjmą sakrament chrztu świętego.

                                

Róża świętego Maksymiliana

 

1.   ZWIASTOWANIE   N.M.P.

-         Aby rządzący promowali ochronę świata stworzonego i sprawiedliwy podział dóbr i zasobów naturalnych.

2.   NAWIEDZENIE   ŚW. ELŻBIETY

-         O łaskę spowiedzi wielkanocnej dla naszych bliskich, parafian, a szczególnie dla tych, którzy już dawno nie byli.

3. NARODZENIE PANA JEZUSA

-         O szacunek dla każdego życia ludzkiego od poczętego aż do śmierci.

4. OFIAROWANIE PANA JEZUSA

-         Za naszego diakona Michała, który przygotowuje się do przyjęcia święceń prezbiteratu, o Daru Ducha Świętego i potrzebne Boże błogosławieństwo i opiekę, by był gorliwym i świętym kapłanem.

5. ZNALEZIENIE PANA JEZUSA

-   O realizację planów duszpasterskich i materialnych w naszej Parafii. 

1. CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE

     - Aby w Polsce wcielano w życie rodzinne, zawodowe i społeczne nauczanie błogosławionego Jana Pawła II.

2. OBJAWIENIE SIEBIE NA WESELU W KANIE

-         O rozwój nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego.

3. GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA

- O Boże błogosławieństwo potrzebne łaski i dary Ducha Świętego w posłudze diecezji dla ks. Biskupa Krzysztofa Zadarko z okazji rocznicy święceń biskupich.

4. PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR

-           Realizację miłości i miłosierdzia wobec ludzi przez nas spotykanych.

5. USTANOWIENIE EUCHARYSTII

-         Aby wszyscy wierzący w Chrystusa pamiętali o codziennej modlitwie i niedzielnej Mszy Świętej

1.   MODLITWA   PANA JEZUSA W OGRÓJCU

-         By Caritas zawsze realizowało swoja misję.

2.   BICZOWANIE PANA JEZUSA

-         Za duszpasterzy, którymi Pan posługuje się, by w młodych ludziach obudzić lub rozeznać powołanie, aby nie zabrakło im gorliwości i mądrości.

3.   UKORONOWANIE CIERNIEM

-         O nie zmuszanie do picia alkoholu na wszelkiego rodzaju imprezach, a szczególnie z okazji przyjęcia sakramentów świętych.

4.   NIESIENIE KRZYŻA

-         By Bóg był umocnieniem dla wszystkich cierpiących i chorych.

5. UKRZYŻOWANIE

- O ciągłe pogłębianie rozumienia, iż każdy z nas jest Kościołem i odpowiedzialny za Kościół, aby jak najwięcej ludzi angażowało się w życie Parafii.

1.   ZMARTWYCHWSTANIE   PANA JEZUSA

-         Aby zmartwychwstały Pan napełnił nadzieją serca osób doświadczanych przez ból i chorobę.

2.   WNIEBOWSTĄPIENIE   PANA JEZUSA

-          O powołania kapłańskie i zakonne z naszej Parafii

3.   ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

-         W intencji młodzieży, która przyjmie sakrament bierzmowania o Dary Ducha świętego i by swoim życiem dawała świadectwo wiary

4.   WNIEBOWZIĘCIE   N. M. P.

-         O pokój na całym świecie, a szczególnie o pokojowe rozwiązanie trudnej sytuacji na Ukrainie.

5.   UKORONOWANIE   N. M. P.

-      Za dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej i jej Rocznicy oraz te, które w tym roku przyjmą sakrament chrztu świętego.

Róża świętej Moniki

 

1.   ZWIASTOWANIE   N.M.P.

-         Aby rządzący promowali ochronę świata stworzonego i sprawiedliwy podział dóbr i zasobów naturalnych.

2.   NAWIEDZENIE   ŚW. ELŻBIETY

-         O łaskę spowiedzi wielkanocnej dla naszych bliskich, parafian, a szczególnie dla tych, którzy już dawno nie byli.

3. NARODZENIE PANA JEZUSA

-         O szacunek dla każdego życia ludzkiego od poczętego aż do śmierci.

4. OFIAROWANIE PANA JEZUSA

-         Za naszego diakona Michała, który przygotowuje się do przyjęcia święceń prezbiteratu, o Daru Ducha Świętego i potrzebne Boże błogosławieństwo i opiekę, by był gorliwym i świętym kapłanem.

5. ZNALEZIENIE PANA JEZUSA

-   O realizację planów duszpasterskich i materialnych w naszej Parafii. 

1. CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE

     - Aby w Polsce wcielano w życie rodzinne, zawodowe i społeczne nauczanie błogosławionego Jana Pawła II.

2. OBJAWIENIE SIEBIE NA WESELU W KANIE

-         O rozwój nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego.

3. GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA

- O Boże błogosławieństwo potrzebne łaski i dary Ducha Świętego w posłudze diecezji dla ks. Biskupa Krzysztofa Zadarko z okazji rocznicy święceń biskupich.

4. PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR

-           Realizację miłości i miłosierdzia wobec ludzi przez nas spotykanych.

5. USTANOWIENIE EUCHARYSTII

-         Aby wszyscy wierzący w Chrystusa pamiętali o codziennej modlitwie i niedzielnej Mszy Świętej

1.   MODLITWA   PANA JEZUSA W OGRÓJCU

-         By Caritas zawsze realizowało swoja misję.

2.   BICZOWANIE PANA JEZUSA

-         Za duszpasterzy, którymi Pan posługuje się, by w młodych ludziach obudzić lub rozeznać powołanie, aby nie zabrakło im gorliwości i mądrości.

3.   UKORONOWANIE CIERNIEM

-         O nie zmuszanie do picia alkoholu na wszelkiego rodzaju imprezach, a szczególnie z okazji przyjęcia sakramentów świętych.

4.   NIESIENIE KRZYŻA

-         By Bóg był umocnieniem dla wszystkich cierpiących i chorych.

5. UKRZYŻOWANIE

- O ciągłe pogłębianie rozumienia, iż każdy z nas jest Kościołem i odpowiedzialny za Kościół, aby jak najwięcej ludzi angażowało się w życie Parafii.

1.   ZMARTWYCHWSTANIE   PANA JEZUSA

-         Aby zmartwychwstały Pan napełnił nadzieją serca osób doświadczanych przez ból i chorobę.

2.   WNIEBOWSTĄPIENIE   PANA JEZUSA

-          O powołania kapłańskie i zakonne z naszej Parafii

3.   ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

-         W intencji młodzieży, która przyjmie sakrament bierzmowania o Dary Ducha świętego i by swoim życiem dawała świadectwo wiary

4.   WNIEBOWZIĘCIE   N. M. P.

-         O pokój na całym świecie, a szczególnie o pokojowe rozwiązanie trudnej sytuacji na Ukrainie.

5.   UKORONOWANIE   N. M. P.

-      Za dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej i jej Rocznicy oraz te, które w tym roku przyjmą sakrament chrztu świętego.

Róża świętej Teresy od Dzieciątka Jezus.

 

1.   ZWIASTOWANIE   N.M.P.

-         Aby rządzący promowali ochronę świata stworzonego i sprawiedliwy podział dóbr i zasobów naturalnych.

2.   NAWIEDZENIE   ŚW. ELŻBIETY

-         O łaskę spowiedzi wielkanocnej dla naszych bliskich, parafian, a szczególnie dla tych, którzy już dawno nie byli.

3. NARODZENIE PANA JEZUSA

-         O szacunek dla każdego życia ludzkiego od poczętego aż do śmierci.

4. OFIAROWANIE PANA JEZUSA

-         Za naszego diakona Michała, który przygotowuje się do przyjęcia święceń prezbiteratu, o Daru Ducha Świętego i potrzebne Boże błogosławieństwo i opiekę, by był gorliwym i świętym kapłanem.

5. ZNALEZIENIE PANA JEZUSA

-   O życie wieczne dla zmarłych członków Róży św. Teresy od Dzieciątka Jezus: Stefanii Cios, Janiny Drzewuckiej, Heleny Michalak, Ludwiki Strzeleckiej, Eleonory Szach, Józefy Szynkiewicz, Genowefy Olzak, Elżbiety Strzałkowskiej, Zenobii Kobus.

1. CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE

     - Aby w Polsce wcielano w życie rodzinne, zawodowe i społeczne nauczanie błogosławionego Jana Pawła II.

2. OBJAWIENIE SIEBIE NA WESELU W KANIE

-           O rozwój nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego i realizację miłości i miłosierdzia wobec ludzi przez nas spotykanych.

3. GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA

- O Boże błogosławieństwo potrzebne łaski i dary Ducha Świętego w posłudze diecezji dla ks. Biskupa Krzysztofa Zadarko z okazji rocznicy święceń biskupich.

4. PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR

- O zdrowie i potrzebne łaski dla członków Róży św. Teresy od Dzieciątka Jezus: Kapuśnik Stanisławy, Karwackiej Anny, Kupracz Marianny, Równickiej Zenobii, Stachowiak

5. USTANOWIENIE EUCHARYSTII

-         Aby wszyscy wierzący w Chrystusa pamiętali o codziennej modlitwie i niedzielnej Mszy Świętej

1.   MODLITWA   PANA JEZUSA W OGRÓJCU

-         By Caritas zawsze realizowało swoja misję.

2.   BICZOWANIE PANA JEZUSA

-         Za duszpasterzy, którymi Pan posługuje się, by w młodych ludziach obudzić lub rozeznać powołanie, aby nie zabrakło im gorliwości i mądrości.

3.   UKORONOWANIE CIERNIEM

-         O nie zmuszanie do picia alkoholu na wszelkiego rodzaju imprezach, a szczególnie z okazji przyjęcia sakramentów świętych.

4.   NIESIENIE KRZYŻA

-         By Bóg był umocnieniem dla wszystkich cierpiących i chorych.

5. UKRZYŻOWANIE

- O ciągłe pogłębianie rozumienia, iż każdy z nas jest Kościołem i odpowiedzialny za Kościół, aby jak najwięcej ludzi angażowało się w życie Parafii i realizację planów duszpasterskich i materialnych w naszej Parafii. 

1.   ZMARTWYCHWSTANIE   PANA JEZUSA

-         Aby zmartwychwstały Pan napełnił nadzieją serca osób doświadczanych przez ból i chorobę.

2.   WNIEBOWSTĄPIENIE   PANA JEZUSA

-          O powołania kapłańskie i zakonne z naszej Parafii

3.   ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

-         W intencji młodzieży, która przyjmie sakrament bierzmowania o Dary Ducha świętego i by swoim życiem dawała świadectwo wiary

4.   WNIEBOWZIĘCIE   N. M. P.

-         O pokój na całym świecie, a szczególnie o pokojowe rozwiązanie trudnej sytuacji na Ukrainie.

5.   UKORONOWANIE   N. M. P.

-      Za dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej i jej Rocznicy oraz te, które w tym roku przyjmą sakrament chrztu świętego.

Róża świętej Gertrudy

 

1.   ZWIASTOWANIE   N.M.P.

-         Aby rządzący promowali ochronę świata stworzonego i sprawiedliwy podział dóbr i zasobów naturalnych.

2.   NAWIEDZENIE   ŚW. ELŻBIETY

-         O łaskę spowiedzi wielkanocnej dla naszych bliskich, parafian, a szczególnie dla tych, którzy już dawno nie byli.

3. NARODZENIE PANA JEZUSA

-         O szacunek dla każdego życia ludzkiego od poczętego aż do śmierci.

4. OFIAROWANIE PANA JEZUSA

-         Za naszego diakona Michała, który przygotowuje się do przyjęcia święceń prezbiteratu, o Daru Ducha Świętego i potrzebne Boże błogosławieństwo i opiekę, by był gorliwym i świętym kapłanem.

5. ZNALEZIENIE PANA JEZUSA

-   O życie wieczne dla członków Róży św. Gertrudy: Koteckiej Józefy, Lackiej Marii, Lesner Wandy, Pańka Zofii, Roszak Czesławy, Szczurowska Heleny, Szewczuk Anny

1. CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE

     - Aby w Polsce wcielano w życie rodzinne, zawodowe i społeczne nauczanie błogosławionego Jana Pawła II.

2. OBJAWIENIE SIEBIE NA WESELU W KANIE

-           O rozwój nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego i realizację miłości i miłosierdzia wobec ludzi przez nas spotykanych.

3. GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA

- O Boże błogosławieństwo potrzebne łaski i dary Ducha Świętego w posłudze diecezji dla ks. Biskupa Krzysztofa Zadarko z okazji rocznicy święceń biskupich.

4. PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR

-         - O zdrowie i potrzebne łaski dla członków Róży św. Cecylii: Krystyny Depko, Józefy Szynkowskiej, Zofii Białowąs, Teresy Hejno, Marzeny Grabowskiej, Ireny Reteruk.

5. USTANOWIENIE EUCHARYSTII

-         Aby wszyscy wierzący w Chrystusa pamiętali o codziennej modlitwie i niedzielnej Mszy Świętej

1.   MODLITWA   PANA JEZUSA W OGRÓJCU

-         By Caritas zawsze realizowało swoja misję.

2.   BICZOWANIE PANA JEZUSA

-         Za duszpasterzy, którymi Pan posługuje się, by w młodych ludziach obudzić lub rozeznać powołanie, aby nie zabrakło im gorliwości i mądrości.

3.   UKORONOWANIE CIERNIEM

-         O nie zmuszanie do picia alkoholu na wszelkiego rodzaju imprezach, a szczególnie z okazji przyjęcia sakramentów świętych.

4.   NIESIENIE KRZYŻA

-         By Bóg był umocnieniem dla wszystkich cierpiących i chorych.

5. UKRZYŻOWANIE

- O ciągłe pogłębianie rozumienia, iż każdy z nas jest Kościołem i odpowiedzialny za Kościół, aby jak najwięcej ludzi angażowało się w życie Parafii i realizację planów duszpasterskich i materialnych w naszej Parafii. 

1.   ZMARTWYCHWSTANIE   PANA JEZUSA

-         Aby zmartwychwstały Pan napełnił nadzieją serca osób doświadczanych przez ból i chorobę.

2.   WNIEBOWSTĄPIENIE   PANA JEZUSA

-          O powołania kapłańskie i zakonne z naszej Parafii

3.   ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

-         W intencji młodzieży, która przyjmie sakrament bierzmowania o Dary Ducha świętego i by swoim życiem dawała świadectwo wiary

4.   WNIEBOWZIĘCIE   N. M. P.

-         O pokój na całym świecie, a szczególnie o pokojowe rozwiązanie trudnej sytuacji na Ukrainie.

5.   UKORONOWANIE   N. M. P.

-      Za dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej i jej Rocznicy oraz te, które w tym roku przyjmą sakrament chrztu świętego.

Róża świętej Cecylii

 

1.   ZWIASTOWANIE   N.M.P.

-         Aby rządzący promowali ochronę świata stworzonego i sprawiedliwy podział dóbr i zasobów naturalnych.

2.   NAWIEDZENIE   ŚW. ELŻBIETY

-         O łaskę spowiedzi wielkanocnej dla naszych bliskich, parafian, a szczególnie dla tych, którzy już dawno nie byli.

3. NARODZENIE PANA JEZUSA

-         O szacunek dla każdego życia ludzkiego od poczętego aż do śmierci.

4. OFIAROWANIE PANA JEZUSA

-         Za naszego diakona Michała, który przygotowuje się do przyjęcia święceń prezbiteratu, o Daru Ducha Świętego i potrzebne Boże błogosławieństwo i opiekę, by był gorliwym i świętym kapłanem.

5. ZNALEZIENIE PANA JEZUSA

-   O życie wieczne dla zmarłych członków Róży św. Cecylii: Złockiej Genowefy, Eima Jadwigi, Misztal Stefanii, Szymańską Zofii.

1. CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE

     - Aby w Polsce wcielano w życie rodzinne, zawodowe i społeczne nauczanie błogosławionego Jana Pawła II.

2. OBJAWIENIE SIEBIE NA WESELU W KANIE

-           O rozwój nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego i realizację miłości i miłosierdzia wobec ludzi przez nas spotykanych.

3. GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA

- O Boże błogosławieństwo potrzebne łaski i dary Ducha Świętego w posłudze diecezji dla ks. Biskupa Krzysztofa Zadarko z okazji rocznicy święceń biskupich.

4. PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR

- O zdrowie i potrzebne łaski dla członków Róży św. Cecylii: Krystyny Depko, Józefy Szynkowskiej, Zofii Białowąs, Teresy Hejno, Marzeny Grabowskiej, Ireny Reteruk.

5. USTANOWIENIE EUCHARYSTII

-         Aby wszyscy wierzący w Chrystusa pamiętali o codziennej modlitwie i niedzielnej Mszy Świętej

1.   MODLITWA   PANA JEZUSA W OGRÓJCU

-         By Caritas zawsze realizowało swoja misję.

2.   BICZOWANIE PANA JEZUSA

-         Za duszpasterzy, którymi Pan posługuje się, by w młodych ludziach obudzić lub rozeznać powołanie, aby nie zabrakło im gorliwości i mądrości.

3.   UKORONOWANIE CIERNIEM

-         O nie zmuszanie do picia alkoholu na wszelkiego rodzaju imprezach, a szczególnie z okazji przyjęcia sakramentów świętych.

4.   NIESIENIE KRZYŻA

-         By Bóg był umocnieniem dla wszystkich cierpiących i chorych.

5. UKRZYŻOWANIE

- O ciągłe pogłębianie rozumienia, iż każdy z nas jest Kościołem i odpowiedzialny za Kościół, aby jak najwięcej ludzi angażowało się w życie Parafii i realizację planów duszpasterskich i materialnych w naszej Parafii. 

1.   ZMARTWYCHWSTANIE   PANA JEZUSA

-         Aby zmartwychwstały Pan napełnił nadzieją serca osób doświadczanych przez ból i chorobę.

2.   WNIEBOWSTĄPIENIE   PANA JEZUSA

-          O powołania kapłańskie i zakonne z naszej Parafii

3.   ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

-         W intencji młodzieży, która przyjmie sakrament bierzmowania o Dary Ducha świętego i by swoim życiem dawała świadectwo wiary

4.   WNIEBOWZIĘCIE   N. M. P.

-         O pokój na całym świecie, a szczególnie o pokojowe rozwiązanie trudnej sytuacji na Ukrainie.

5.   UKORONOWANIE   N. M. P.

-      Za dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej i jej Rocznicy oraz te, które w tym roku przyjmą sakrament chrztu świętego.

Warto zajrzeć