Intencje Żywego Różańca - Październik 2011


1.   ZWIASTOWANIE   N.M.P.

- O rozszerzenie kultu Aniołów Stróżów.

 

2.   NAWIEDZENIE   ŚW. ELŻBIETY

- O Dziękczynienie za beatyfikację Wielkiego Miłośnika Modlitwy Różańcowej Jana Pawła II poprzez realizację nauczania i przykładu życia naszego Rodaka w swoim życiu.

 

3. NARODZENIE PANA JEZUSA

- O ukochanie, docenienie wartości Eucharystii przez Rodziców dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii świętej i by swoim przykładem uczyli miłości do Eucharystii swoje dzieci.

4. OFIAROWANIE PANA JEZUSA

- Panie, prowadź nasze diecezjalne seminarium duchowne tak, aby przyszli kapłani stawali się najpierw Twoimi uczniami.

5. ZNALEZIENIE PANA JEZUSA

-   O   realizację planów duszpasterskich i materialnych w naszej Parafii.  

1. CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE

- Aby obchody Światowego Dnia Misyjnego wzmogły w ludzie Bożym zapał ewangelizacyjny i wsparcie działalności misyjnej przez modlitwę i pomoc materialną najuboższym Kościołom.

 

2. OBJAWIENIE SIEBIE NA WESELU W KANIE

- O Boże błogosławieństwo, siły, cierpliwość i umiejętność kształtowania młodego pokolenia dla nauczycieli.

 

3. GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA

- Aby jak najwięcej ludzi angażowało się w życie Parafii

 

4. PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR

- O ukochanie modlitwy różańcowej przez jak największą liczbę ludzi.

     

5. USTANOWIENIE EUCHARYSTII

- O szybkie zakończenie wojny w Afganistanie i szczęśliwy powrót naszych żołnierzy do Ojczyzny w tym ks. Kapelana Jana Zapotocznego.

1.   MODLITWA   PANA JEZUSA W OGRÓJCU

- O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, potrzebne łaski dla wszystkich członków Żywego Różańca.

 

2.   BICZOWANIE PANA JEZUSA

- O uświadomienie sobie, każdy z nas przez wiarę tworzy Kościół, Lud Boży.

3.   UKORONOWANIE   CIERNIEM

- O dar dostrzeżenia potrzebujących w naszej parafii.

 

4.   NIESIENIE   KRZYŻA

- O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, dary Ducha Świętego dla członków Caritas.

 

5. UKRZYŻOWANIE

- O Boże błogosławieństwo dla wszystkich angażujących poprzez ofiary i prace przy domu parafialnym i troskę o nasz kościół parafialny.

1.   ZMARTWYCHWSTANIE   PANA JEZUSA

- O to by każdy z nas był w swoim środowisku znakiem miłości Boga do człowieka.

2.   WNIEBOWSTĄPIENIE   PANA JEZUSA

- W intencji pracowników Służby Zdrowia, o potrzebne dla nich łaski a szczególnie pracujących w Domu Hospicyjno- Opiekuńczym caritas im. Biskupa Czesława Domina.

3.   ZESŁANIE   DUCHA ŚWIĘTEGO

- O łaski i zdrowie dla Papieża Benedykta w posługiwaniu Kościołowi.

 

4.   WNIEBOWZIĘCIE   N. M. P.

- O zbawienie dla wszystkich ofiar wypadków, aktów terrorystycznych, kataklizmów.

5.   UKORONOWANIE   N. M. P.

- Aby zawsze byli chętni nieść pomoc chorym w Domu Hospicyjno-Opiekuńczego Caritas im. Bpa Czesława Domina jako wolontariusze.

Warto zajrzeć