Intencje Żywego Różańca - listopad 2011

 

1.   ZWIASTOWANIE   N.M.P.

- O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski dla ks. Marcina z okazji imienin.

 

2.   NAWIEDZENIE   ŚW. ELŻBIETY

- O zdrowie i potrzebne łaski, dary Ducha Świętego, Boże błogosławieństwo dla Ojca Świętego   Benedykta XVI

 

3. NARODZENIE PANA JEZUSA

- O życie wieczne z Bogiem w niebie dla zmarłych członków Żywego Różańca.

 

4. OFIAROWANIE PANA JEZUSA

- Panie, daj naszym zmarłym biskupom, kapłanom i osobom zakonnym udział w swojej wiecznej radości.

 

5. ZNALEZIENIE   PANA JEZUSA

-   O realizację planów duszpasterskich i materialnych w naszej Parafii.  

 

1. CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE

- Aby kontynent afrykański znalazł w Chrystusie siłę, by wejść na drogę pojednania i sprawiedliwości, wskazaną przez II Synod Biskupów poświęcony Afryce.

 

2. OBJAWIENIE SIEBIE NA WESELU W KANIE

- O poznawanie, zrozumienie i ukochanie Eucharystii przez naszą wspólnotę parafialną.

 

3. GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA

- Aby jak najwięcej ludzi angażowało się w życie Parafii

 

4. PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR

- O zrozumienie prawdy, że każdy z nas należy do Kościoła i jest Kościołem w każdym miejscu, w którym jest.

   

5. USTANOWIENIE EUCHARYSTII

- O jak najlepsze przygotowanie się do Świąt Narodzenia Pańskiego dla naszej parafii przez Rekolekcje Adwentowe.

 

1.   MODLITWA   PANA JEZUSA W OGRÓJCU

- O zbawienie dla spoczywających na naszym cmentarzu.

 

2.   BICZOWANIE   PANA JEZUSA

- Dziękczynienie za Beatyfikację Jana Pawła II.

 

3.   UKORONOWANIE CIERNIEM

- Za dusze w czyśćcu cierpiące, aby jak najszybciej znalazły się w niebie.

 

4.   NIESIENIE   KRZYŻA

- O Boże błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny.

 

5. UKRZYŻOWANIE

- O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

 

1.   ZMARTWYCHWSTANIE   PANA JEZUSA

- O łaskę spowiedzi podczas rekolekcji Adwentowych dla nas, naszych najbliższych, naszej wspólnoty parafialnej.

 

2.   WNIEBOWSTĄPIENIE   PANA JEZUSA

- O to by jak najwięcej chłopców chciało służyć Bogu przy ołtarzu jako ministranci.

 

3.   ZESŁANIE DUCHA   ŚWIĘTEGO

- O łaski dla kapłanów przeżywających trudności, zawahania, o wytrwanie dla nich w wierności Bogu.

 

4.   WNIEBOWZIĘCIE   N. M. P.

- O pokój   na całym świecie, a szczególnie w Ojczyźnie Pana Jezusa i jak najszybsze zakończenie wojny w Afganistanie.

 

5.   UKORONOWANIE   N. M. P.

- W intencji Rekolekcjonisty O. Piotra benedyktyna ze Starego Krakowa, który będzie głosił Rekolekcje Adwentowe w naszej parafii, aby był dobrym narzędziem w rękach Bożych.

Warto zajrzeć