Róża świętego Maksymiliana

 

1.   ZWIASTOWANIE   N.M.P.

-         O dobre urodzaje i błogosławieństwie w pracy dla wszystkich, oraz godną zapłatę.

2.   NAWIEDZENIE   ŚW. ELŻBIETY

-         O zdrowie i potrzebne łaski, dary Ducha Świętego, Boże błogosławieństwo dla Ojca Świętego Franciszka w posłudze Kościołowi i o owoce Pielgrzymki Papieża do Ziemi Świętej.

3. NARODZENIE PANA JEZUSA

-         O zdrowie i potrzebne łaski, dary Ducha Świętego, Boże błogosławieństwo dla Księdza Biskupa Tadeusza Werno z okazji 40-lecia święceń Biskupich.

4. OFIAROWANIE PANA JEZUSA

-         Aby środki przekazu były narzędziami w służbie prawdzie i pokojowi.

5. ZNALEZIENIE PANA JEZUSA

- O realizację planów duszpasterskich i materialnych w naszej Parafii. 

1. CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE

     - Aby Maryja, Gwiazda Ewangelizacji, prowadziła misję Kościoła, gdy głosi on Chrystusa wszystkim narodom.

2. OBJAWIENIE SIEBIE NA WESELU W KANIE

-  Dziękczynienie za kanonizację Ojca Świętego Jana Pawła II.

3. GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA

-       Aby jak najwięcej ludzi angażowało się w życie Parafii

4. PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR

-       O Boże błogosławieństwo, opiekę potrzebne dary, szacunek od dzieci dla Matek żyjących i życie wieczne dla zmarłych z okazji Dnia Matki.

5. USTANOWIENIE EUCHARYSTII

- O większe zaangażowanie obywatelskie Polaków oraz udział w wyborach do

   Parlamentu Europejskiego.

1.   MODLITWA   PANA JEZUSA W OGRÓJCU

-         Za tych, którzy rządzą naszym Miastem, Ojczyzną, aby kierowali się dobrem wszystkich mieszkańców

2.   BICZOWANIE PANA JEZUSA

-         Byśmy uczyli się od Maryi szacunku dla daru miłości i życia.

3.   UKORONOWANIE CIERNIEM

-         O rozwój czci do Maryi i szerzenia jej nabożeństwa do Niej.

4.   NIESIENIE KRZYŻA

-         O dary Ducha Świętego dla wszystkich członków naszej wspólnoty parafialnej.

5. UKRZYŻOWANIE

-         O łaskę spowiedzi dla tych, którzy już dawno z Bożego Miłosierdzia nie korzystali.

1.   ZMARTWYCHWSTANIE   PANA JEZUSA

-         O Czytanie Pisma Świętego w naszych rodzinach, stosowanie płynącej z tego nauki w życiu codziennym oraz o rozwój Grup Sąsiedzkich.

2.   WNIEBOWSTĄPIENIE   PANA JEZUSA

-          O powołania kapłańskie i zakonne z naszej Parafii

3.   ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

-         O wierność naszą Jasnogórskim Ślubom Narodu

4.   WNIEBOWZIĘCIE   N. M. P.

-         O Boże błogosławieństwo, opiekę, Dary Ducha Świętego dla diakona Michała z okazji święceń prezbiteratu.

5.   UKORONOWANIE   N. M. P.

-      Za dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej i jej Rocznicy by jak najczęściej przyjmowały Chrystusa w Komunii św..

Róża świętego Jana Pawła II

 

1.   ZWIASTOWANIE   N.M.P.

-         O dobre urodzaje i błogosławieństwie w pracy dla wszystkich, oraz godną zapłatę.

2.   NAWIEDZENIE   ŚW. ELŻBIETY

-         O zdrowie i potrzebne łaski, dary Ducha Świętego, Boże błogosławieństwo dla Ojca Świętego Franciszka w posłudze Kościołowi i o owoce Pielgrzymki Papieża do Ziemi Świętej.

3. NARODZENIE PANA JEZUSA

-         O zdrowie i potrzebne łaski, dary Ducha Świętego, Boże błogosławieństwo dla Księdza Biskupa Tadeusza Werno z okazji 40-lecia święceń Biskupich.

4. OFIAROWANIE PANA JEZUSA

-         Aby środki przekazu były narzędziami w służbie prawdzie i pokojowi.

5. ZNALEZIENIE PANA JEZUSA

- O realizację planów duszpasterskich i materialnych w naszej Parafii. 

1. CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE

     - Aby Maryja, Gwiazda Ewangelizacji, prowadziła misję Kościoła, gdy głosi on Chrystusa wszystkim narodom.

2. OBJAWIENIE SIEBIE NA WESELU W KANIE

-  Dziękczynienie za kanonizację Ojca Świętego Jana Pawła II.

3. GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA

-       Aby jak najwięcej ludzi angażowało się w życie Parafii

4. PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR

-       O Boże błogosławieństwo, opiekę potrzebne dary, szacunek od dzieci dla Matek żyjących i życie wieczne dla zmarłych z okazji Dnia Matki.

    

USTANOWIENIE EUCHARYSTII

- O większe zaangażowanie obywatelskie Polaków oraz udział w wyborach do

   Parlamentu Europejskiego.

 

1.   MODLITWA   PANA JEZUSA W OGRÓJCU

-         Za tych, którzy rządzą naszym Miastem, Ojczyzną, aby kierowali się dobrem wszystkich mieszkańców

 

2.   BICZOWANIE PANA JEZUSA

-         Byśmy uczyli się od Maryi szacunku dla daru miłości i życia.

3.   UKORONOWANIE CIERNIEM

-         O rozwój czci do Maryi i szerzenia jej nabożeństwa do Niej.

4.   NIESIENIE KRZYŻA

-         O dary Ducha Świętego dla wszystkich członków naszej wspólnoty parafialnej.

5. UKRZYŻOWANIE

-         O łaskę spowiedzi dla tych, którzy już dawno z Bożego Miłosierdzia nie korzystali.

1.   ZMARTWYCHWSTANIE   PANA JEZUSA

-         O Czytanie Pisma Świętego w naszych rodzinach, stosowanie płynącej z tego nauki w życiu codziennym oraz o rozwój Grup Sąsiedzkich.

2.   WNIEBOWSTĄPIENIE   PANA JEZUSA

-          O powołania kapłańskie i zakonne z naszej Parafii

3.   ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

-         O wierność naszą Jasnogórskim Ślubom Narodu

4.   WNIEBOWZIĘCIE   N. M. P.

-         O Boże błogosławieństwo, opiekę, Dary Ducha Świętego dla diakona Michała z okazji święceń prezbiteratu.

5.   UKORONOWANIE   N. M. P.

-      Za dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej i jej Rocznicy by jak najczęściej przyjmowały Chrystusa w Komunii św..

Róża świętej Moniki

 

1.   ZWIASTOWANIE   N.M.P.

-         O dobre urodzaje i błogosławieństwie w pracy dla wszystkich, oraz godną zapłatę.

2.   NAWIEDZENIE   ŚW. ELŻBIETY

-         O zdrowie i potrzebne łaski, dary Ducha Świętego, Boże błogosławieństwo dla Ojca Świętego Franciszka w posłudze Kościołowi i o owoce Pielgrzymki Papieża do Ziemi Świętej.

3. NARODZENIE PANA JEZUSA

-         O zdrowie i potrzebne łaski, dary Ducha Świętego, Boże błogosławieństwo dla Księdza Biskupa Tadeusza Werno z okazji 40-lecia święceń Biskupich.

4. OFIAROWANIE PANA JEZUSA

-         Aby środki przekazu były narzędziami w służbie prawdzie i pokojowi.

5. ZNALEZIENIE PANA JEZUSA

- O realizację planów duszpasterskich i materialnych w naszej Parafii. 

1. CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE

     - Aby Maryja, Gwiazda Ewangelizacji, prowadziła misję Kościoła, gdy głosi on Chrystusa wszystkim narodom.

2. OBJAWIENIE SIEBIE NA WESELU W KANIE

-  Dziękczynienie za kanonizację Ojca Świętego Jana Pawła II.

3. GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA

-       Aby jak najwięcej ludzi angażowało się w życie Parafii

4. PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR

-       O Boże błogosławieństwo, opiekę potrzebne dary, szacunek od dzieci dla Matek żyjących i życie wieczne dla zmarłych z okazji Dnia Matki.

5. USTANOWIENIE EUCHARYSTII

- O większe zaangażowanie obywatelskie Polaków oraz udział w wyborach do

   Parlamentu Europejskiego.

1.   MODLITWA   PANA JEZUSA W OGRÓJCU

-         Za tych, którzy rządzą naszym Miastem, Ojczyzną, aby kierowali się dobrem wszystkich mieszkańców

2.   BICZOWANIE PANA JEZUSA

-         Byśmy uczyli się od Maryi szacunku dla daru miłości i życia.

3.   UKORONOWANIE CIERNIEM

-         O rozwój czci do Maryi i szerzenia jej nabożeństwa do Niej.

4.   NIESIENIE KRZYŻA

-         O dary Ducha Świętego dla wszystkich członków naszej wspólnoty parafialnej.

5. UKRZYŻOWANIE

-         O łaskę spowiedzi dla tych, którzy już dawno z Bożego Miłosierdzia nie korzystali.

1.   ZMARTWYCHWSTANIE   PANA JEZUSA

-         O Czytanie Pisma Świętego w naszych rodzinach, stosowanie płynącej z tego nauki w życiu codziennym oraz o rozwój Grup Sąsiedzkich.

2.   WNIEBOWSTĄPIENIE   PANA JEZUSA

-          O powołania kapłańskie i zakonne z naszej Parafii

3.   ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

-         O wierność naszą Jasnogórskim Ślubom Narodu

4.   WNIEBOWZIĘCIE   N. M. P.

-         O Boże błogosławieństwo, opiekę, Dary Ducha Świętego dla diakona Michała z okazji święceń prezbiteratu.

5.   UKORONOWANIE   N. M. P.

-      Za dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej i jej Rocznicy by jak najczęściej przyjmowały Chrystusa w Komunii św..

Róża świętej Cecylii

 

1.   ZWIASTOWANIE   N.M.P.

-         O dobre urodzaje i błogosławieństwie w pracy dla wszystkich, oraz godną zapłatę.

2.   NAWIEDZENIE   ŚW. ELŻBIETY

-         O zdrowie i potrzebne łaski, dary Ducha Świętego, Boże błogosławieństwo dla Ojca Świętego Franciszka w posłudze Kościołowi i o owoce Pielgrzymki Papieża do Ziemi Świętej.

3. NARODZENIE PANA JEZUSA

-         O zdrowie i potrzebne łaski, dary Ducha Świętego, Boże błogosławieństwo dla Księdza Biskupa Tadeusza Werno z okazji 40-lecia święceń Biskupich.

4. OFIAROWANIE PANA JEZUSA

-         Aby środki przekazu były narzędziami w służbie prawdzie i pokojowi.

5. ZNALEZIENIE PANA JEZUSA

- O realizację planów duszpasterskich i materialnych w naszej Parafii. 

1. CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE

- Aby Maryja, Gwiazda Ewangelizacji, prowadziła misję Kościoła, gdy głosi on Chrystusa wszystkim narodom.

2. OBJAWIENIE SIEBIE NA WESELU W KANIE

-  Dziękczynienie za kanonizację Ojca Świętego Jana Pawła II.

3. GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA

-         O dary Ducha Świętego dla wszystkich członków naszej wspólnoty parafialnej, aby jak najwięcej ludzi angażowało się w życie Parafii

4. PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR

-       O Boże błogosławieństwo, opiekę potrzebne dary, szacunek od dzieci dla Matek żyjących i życie wieczne dla zmarłych z okazji Dnia Matki.

5. USTANOWIENIE EUCHARYSTII

- O większe zaangażowanie obywatelskie Polaków oraz udział w wyborach do

   Parlamentu Europejskiego.

1.   MODLITWA   PANA JEZUSA W OGRÓJCU

-         Za tych, którzy rządzą naszym Miastem, Ojczyzną, aby kierowali się dobrem wszystkich mieszkańców

2.   BICZOWANIE PANA JEZUSA

-         Byśmy uczyli się od Maryi szacunku dla daru miłości i życia.

3.   UKORONOWANIE CIERNIEM

-         O rozwój czci do Maryi i szerzenia nabożeństwa do Niej oraz wierność naszą Jasnogórskim Ślubom Narodu

4.   NIESIENIE KRZYŻA

-   O życie wieczne dla zmarłych członków Róży św. Cecylii: Złockiej Genowefy, Eima Jadwigi, Misztal Stefanii, Szymańską Zofii.

5. UKRZYŻOWANIE

-         O łaskę spowiedzi dla tych, którzy już dawno z Bożego Miłosierdzia nie korzystali.

1.   ZMARTWYCHWSTANIE   PANA JEZUSA

-         O Czytanie Pisma Świętego w naszych rodzinach, stosowanie płynącej z tego nauki w życiu codziennym oraz o rozwój Grup Sąsiedzkich.

2.   WNIEBOWSTĄPIENIE   PANA JEZUSA

-          O powołania kapłańskie i zakonne z naszej Parafii

3.   ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

-         - O zdrowie i potrzebne łaski dla członków Róży św. Cecylii: Krystyny Depko, Józefy Szynkowskiej, Zofii Białowąs, Teresy Hejno, Marzeny Grabowskiej, Ireny Reteruk.

4.   WNIEBOWZIĘCIE   N. M. P.

-         O Boże błogosławieństwo, opiekę, Dary Ducha Świętego dla diakona Michała z okazji święceń prezbiteratu.

5.   UKORONOWANIE   N. M. P.
-      Za dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej i jej Rocznicy by jak najczęściej przyjmowały Chrystusa w Komunii św..

Róża świętej Gertrudy

 

1.   ZWIASTOWANIE   N.M.P.

-         O dobre urodzaje i błogosławieństwie w pracy dla wszystkich, oraz godną zapłatę.

2.   NAWIEDZENIE   ŚW. ELŻBIETY

-         O zdrowie i potrzebne łaski, dary Ducha Świętego, Boże błogosławieństwo dla Ojca Świętego Franciszka w posłudze Kościołowi i o owoce Pielgrzymki Papieża do Ziemi Świętej.

3. NARODZENIE PANA JEZUSA

-         O zdrowie i potrzebne łaski, dary Ducha Świętego, Boże błogosławieństwo dla Księdza Biskupa Tadeusza Werno z okazji 40-lecia święceń Biskupich.

4. OFIAROWANIE PANA JEZUSA

-         Aby środki przekazu były narzędziami w służbie prawdzie i pokojowi.

5. ZNALEZIENIE PANA JEZUSA

- O realizację planów duszpasterskich i materialnych w naszej Parafii.

1. CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE

- Aby Maryja, Gwiazda Ewangelizacji, prowadziła misję Kościoła, gdy głosi on Chrystusa wszystkim narodom.

2. OBJAWIENIE SIEBIE NA WESELU W KANIE

-  Dziękczynienie za kanonizację Ojca Świętego Jana Pawła II.

3. GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA

-         O dary Ducha Świętego dla wszystkich członków naszej wspólnoty parafialnej, aby jak najwięcej ludzi angażowało się w życie Parafii

4. PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR

-       O Boże błogosławieństwo, opiekę potrzebne dary, szacunek od dzieci dla Matek żyjących i życie wieczne dla zmarłych z okazji Dnia Matki.

5. USTANOWIENIE EUCHARYSTII

- O większe zaangażowanie obywatelskie Polaków oraz udział w wyborach do

   Parlamentu Europejskiego.

1.   MODLITWA   PANA JEZUSA W OGRÓJCU

-         Za tych, którzy rządzą naszym Miastem, Ojczyzną, aby kierowali się dobrem wszystkich mieszkańców

2.   BICZOWANIE PANA JEZUSA

-         Byśmy uczyli się od Maryi szacunku dla daru miłości i życia.

3.   UKORONOWANIE CIERNIEM

-         O rozwój czci do Maryi i szerzenia nabożeństwa do Niej oraz wierność naszą Jasnogórskim Ślubom Narodu

4.   NIESIENIE KRZYŻA

-   O życie wieczne dla członków Róży św. Gertrudy: Koteckiej Józefy, Lackiej Marii, Lesner Wandy, Pańka Zofii, Roszak Czesławy, Szczurowska Heleny, Szewczuk Anny

5. UKRZYŻOWANIE

-         O łaskę spowiedzi dla tych, którzy już dawno z Bożego Miłosierdzia nie korzystali.

1.   ZMARTWYCHWSTANIE   PANA JEZUSA

-         O Czytanie Pisma Świętego w naszych rodzinach, stosowanie płynącej z tego nauki w życiu codziennym oraz o rozwój Grup Sąsiedzkich.

2.   WNIEBOWSTĄPIENIE   PANA JEZUSA

-          O powołania kapłańskie i zakonne z naszej Parafii

3.   ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

- O zdrowie i potrzebne łaski dla członków Róży św. Cecylii: Krystyny Depko, Józefy Szynkowskiej, Zofii Białowąs, Teresy Hejno, Marzeny Grabowskiej, Ireny Reteruk.

4.   WNIEBOWZIĘCIE   N. M. P.

-         O Boże błogosławieństwo, opiekę, Dary Ducha Świętego dla diakona Michała z okazji święceń prezbiteratu.

5.   UKORONOWANIE   N. M. P.

-      Za dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej i jej Rocznicy by jak najczęściej przyjmowały Chrystusa w Komunii św.

Róża świętej Teresy od Dzieciątka Jezus

 

1.   ZWIASTOWANIE   N.M.P.

-         O dobre urodzaje i błogosławieństwie w pracy dla wszystkich, oraz godną zapłatę.

2.   NAWIEDZENIE   ŚW. ELŻBIETY

-         O zdrowie i potrzebne łaski, dary Ducha Świętego, Boże błogosławieństwo dla Ojca Świętego Franciszka w posłudze Kościołowi i o owoce Pielgrzymki Papieża do Ziemi Świętej.

3. NARODZENIE PANA JEZUSA

-         O zdrowie i potrzebne łaski, dary Ducha Świętego, Boże błogosławieństwo dla Księdza Biskupa Tadeusza Werno z okazji 40-lecia święceń Biskupich.

4. OFIAROWANIE PANA JEZUSA

-         Aby środki przekazu były narzędziami w służbie prawdzie i pokojowi.

5. ZNALEZIENIE PANA JEZUSA

- O realizację planów duszpasterskich i materialnych w naszej Parafii. 

1. CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE

- Aby Maryja, Gwiazda Ewangelizacji, prowadziła misję Kościoła, gdy głosi on Chrystusa wszystkim narodom.

2. OBJAWIENIE SIEBIE NA WESELU W KANIE

-  Dziękczynienie za kanonizację Ojca Świętego Jana Pawła II.

3. GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA

-         O dary Ducha Świętego dla wszystkich członków naszej wspólnoty parafialnej, aby jak najwięcej ludzi angażowało się w życie Parafii

4. PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR

-       O Boże błogosławieństwo, opiekę potrzebne dary, szacunek od dzieci dla Matek żyjących i życie wieczne dla zmarłych z okazji Dnia Matki.

5. USTANOWIENIE EUCHARYSTII

- O większe zaangażowanie obywatelskie Polaków oraz udział w wyborach do

   Parlamentu Europejskiego.

1.   MODLITWA   PANA JEZUSA W OGRÓJCU

-         Za tych, którzy rządzą naszym Miastem, Ojczyzną, aby kierowali się dobrem wszystkich mieszkańców

2.   BICZOWANIE PANA JEZUSA

-         Byśmy uczyli się od Maryi szacunku dla daru miłości i życia.

3.   UKORONOWANIE CIERNIEM

-         O rozwój czci do Maryi i szerzenia nabożeństwa do Niej oraz wierność naszą Jasnogórskim Ślubom Narodu

4.   NIESIENIE KRZYŻA

- O życie wieczne dla zmarłych członków Róży św. Teresy od Dzieciątka Jezus: Stefanii Cios, Janiny Drzewuckiej, Heleny Michalak, Ludwiki Strzeleckiej, Eleonory Szach, Józefy Szynkiewicz, Genowefy Olzak, Elżbiety Strzałkowskiej, Zenobii Kobus.

5. UKRZYŻOWANIE

-         O łaskę spowiedzi dla tych, którzy już dawno z Bożego Miłosierdzia nie korzystali.

1.   ZMARTWYCHWSTANIE   PANA JEZUSA

-         O Czytanie Pisma Świętego w naszych rodzinach, stosowanie płynącej z tego nauki w życiu codziennym oraz o rozwój Grup Sąsiedzkich.

2.   WNIEBOWSTĄPIENIE   PANA JEZUSA

-          O powołania kapłańskie i zakonne z naszej Parafii

3.   ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

- O zdrowie i potrzebne łaski dla członków Róży św. Teresy od Dzieciątka Jezus: Kapuśnik Stanisławy, Karwackiej Anny, Kupracz Marianny, Równickiej Zenobii, Stachowiak

4.   WNIEBOWZIĘCIE   N. M. P.

-         O Boże błogosławieństwo, opiekę, Dary Ducha Świętego dla diakona Michała z okazji święceń prezbiteratu.

5.   UKORONOWANIE   N. M. P.

-      Za dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej i jej Rocznicy by jak najczęściej przyjmowały Chrystusa w Komunii św.

Warto zajrzeć