Intencje Żywego Różańca - grudzień 2011


1.   ZWIASTOWANIE   N.M.P.

- O miłość, szacunek, dla każdego poczętego dziecka w rodzinach naszej Parafii.

 

2.   NAWIEDZENIE   ŚW. ELŻBIETY

- O miłość braterską i pomoc wzajemną w rodzinach.

 

3. NARODZENIE PANA JEZUSA

- O wzajemną miłość, szacunek, umiejętność rozmowy, rozwiązywania nieporozumień między małżonkami.

 

4. OFIAROWANIE PANA JEZUSA

- Panie ożywiaj naszą parafię swoim działaniem, aby była przede wszystkim szkołą życia we wspólnocie z Tobą.

 

5. ZNALEZIENIE PANA JEZUSA

-   O owoce świąt Narodzenia Pańskiego w naszych sercach.  

 

1. CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE

- Aby dzieci i młodzież były zwiastunami Ewangelii i aby w swej godności były zawsze szanowane i chronione przed wszelka przemocą i wyzyskiem.

 

2. OBJAWIENIE SIEBIE NA WESELU W KANIE

- Rozwój troski o poczęte życie poprzez rozwój Duchowej Adopcji w naszej parafii.

 

3. GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA

- W intencji naszej diecezji przeżywającej jubileusz 40-lecia istnienia oraz angażujących się w życie naszej parafii

 

4. PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR

- O zrozumienie prawdy, że każdy z nas należy do Kościoła i jest Kościołem.

   

5. USTANOWIENIE EUCHARYSTII

- O poznawanie, zrozumienie i ukochanie Eucharystii przez naszą wspólnotę parafialną.

 

1.   MODLITWA   PANA JEZUSA W OGRÓJCU

- O łaski potrzebne naszemu Rekolekcjoniście O. Piotrowi podczas głoszenia rekolekcji w naszej parafii i w służbie Kościołowi.

 

2.   BICZOWANIE   PANA JEZUSA

- O rozwój istniejących Grup Sąsiedzkich i powstawanie nowych oraz czytanie Pisma świętego w naszej Parafii

 

3.   UKORONOWANIE CIERNIEM

- O świadectwo życia wiary rodziców dla dzieci komunijnych.

 

4.   NIESIENIE   KRZYŻA

- O ukochanie służby Bożej prze ministrantów.

 

5. UKRZYŻOWANIE

- O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

 

1.   ZMARTWYCHWSTANIE   PANA JEZUSA

- O łaskę spowiedzi podczas rekolekcji Adwentowych dla nas, naszych najbliższych, naszej wspólnoty parafialnej i przyjęcie Komunii świętej z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego.

 

2.   WNIEBOWSTĄPIENIE   PANA JEZUSA

- Dziękczynienie za wszystkie łaski otrzymane w roku 2011 i przeproszenie za każdy brak miłości w naszej Parafii.

 

3.   ZESŁANIE DUCHA   ŚWIĘTEGO

- O jak najlepsze przygotowanie się do Świąt Narodzenia Pańskiego dla naszej parafii przez Rekolekcje Adwentowe i ich przeżycie.

 

4.   WNIEBOWZIĘCIE   N. M. P.

- O pokój   na całym świecie, a szczególnie w Ojczyźnie Pana Jezusa i jak najszybsze zakończenie wojny w Afganistanie oraz szczęśliwy powrót naszych żołnierzy do Ojczyzny.

 

5.   UKORONOWANIE   N. M. P.

- O łaskę czystości dla młodzieży i opiekę Maryi.

Warto zajrzeć