Intencje Żywego Różańca - czerwiec 2014

 

Róża świętego Jana Pawła II

 

1.   ZWIASTOWANIE   N.M.P.
        -  O dobre urodzaje i błogosławieństwie w pracy dla wszystkich, oraz godną zapłatę.

2.   NAWIEDZENIE   ŚW. ELŻBIETY
     -  O zdrowie i potrzebne łaski, dary Ducha Świętego, Boże błogosławieństwo dla Ojca Świętego Franciszka.

3. NARODZENIE PANA JEZUSA
      -  O rozszerzanie się kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa.

4. OFIAROWANIE PANA JEZUSA
     -  Aby powołani do kapłaństwa i życia konsekrowanego nie ustawali w obranej drodze, prowadząc innych do Chrystusa i Jego Kościoła.

5. ZNALEZIENIE PANA JEZUSA
-  
O realizację planów duszpasterskich i materialnych w naszej Parafii.

1. CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE
- Aby Europa odnalazła swoje chrześcijańskie korzenie poprzez świadectwo wiary wierzących.

2. OBJAWIENIE SIEBIE NA WESELU W KANIE
-  Aby osoby bezrobotne znalazły wsparcie i zatrudnienie, którego potrzebują, by godnie żyć.

3. GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA
-  Aby jak najwięcej ludzi angażowało się w życie Parafii

4. PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR
    
-  O zrozumienie dla nas sensu przyjmowania Komunii św. wynagradzającej w Pierwsze Piątki Miesiąca.

5. USTANOWIENIE EUCHARYSTII
       -  By dzieci, młodzież i dorośli pamiętali o Mszy św. Niedzielnej w czasie wakacji.

1.   MODLITWA   PANA JEZUSA W OGRÓJCU
      
-  W intencji młodzieży przygotowującej się do bierzmowania – by z wiarą pragnęli tego sakramentu i po jego otrzymaniu życiem świadczyli o przyjaźni z Bogiem.

2.   BICZOWANIE PANA JEZUSA
        -  O wykorzystanie przez nas wszystkich charyzmatów – darów, które otrzymujemy od Boga.

3.   UKORONOWANIE CIERNIEM
       -  O przykład naszej żywej wiary dla przyjeżdżających na wakacje.

4.   NIESIENIE KRZYŻA
       -   O odzyskanie sił fizycznych i duchowych podczas wakacji dla nas i wszystkich odpoczywających wśród nas.

5.   UKRZYŻOWANIE
       -  O dary Ducha Świętego, potrzebne łaski w posłudze biskupiej dla Ks. biskupa Pawła Cieślika z okazji Jego imienin.

1.   ZMARTWYCHWSTANIE   PANA JEZUSA
- O potrzebne łaski dla wszystkich pracujących na morzu.

2.   WNIEBOWSTĄPIENIE   PANA JEZUSA
- Dziękczynienie za kanonizację Jana Pawła II i święcenia Prezbiteratu Ks. Michała Piwowar.

3.   ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
- O okazanie Chrystusowi wdzięczności za Sakrament Eucharystii przez częste Jego przyjmowanie.

4.   WNIEBOWZIĘCIE   N. M. P.
-  Za tych, którzy modlitwą, słowem i czynami wspierają powołanych do służby Bożej, zwłaszcza za ludzi skupionych w Rodzinie Przyjaciół Seminarium Koszalińskiego, aby Pan nagrodził ich poświęcenie.

5.   UKORONOWANIE   N. M. P.
- Za dzieci, które w tym roku przystąpiły do I Komunii świętej, aby przyjaźń z Chrystusem doprowadziła je do pełni życia chrześcijańskiego.

 

Róża świętego Maksymiliana

 

1.   ZWIASTOWANIE   N.M.P.
- O dobre urodzaje i błogosławieństwie w pracy dla wszystkich, oraz godną zapłatę.

2.   NAWIEDZENIE   ŚW. ELŻBIETY
- O zdrowie i potrzebne łaski, dary Ducha Świętego, Boże błogosławieństwo dla Ojca Świętego Franciszka.

3. NARODZENIE PANA JEZUSA
- O rozszerzanie się kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa.

4. OFIAROWANIE PANA JEZUSA
- Aby powołani do kapłaństwa i życia konsekrowanego nie ustawali w obranej drodze, prowadząc innych do Chrystusa i Jego Kościoła.

5. ZNALEZIENIE PANA JEZUSA
- O realizację planów duszpasterskich i materialnych w naszej Parafii. 

1. CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE
- Aby Europa odnalazła swoje chrześcijańskie korzenie poprzez świadectwo wiary wierzących.

2. OBJAWIENIE SIEBIE NA WESELU W KANIE
-  Aby osoby bezrobotne znalazły wsparcie i zatrudnienie, którego potrzebują, by godnie żyć.

3. GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA
- Aby jak najwięcej ludzi angażowało się w życie Parafii

4. PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR
- O zrozumienie dla nas sensu przyjmowania Komunii św. wynagradzającej w Pierwsze Piątki Miesiąca.

5. USTANOWIENIE EUCHARYSTII
- By dzieci, młodzież i dorośli pamiętali o Mszy św. Niedzielnej w czasie wakacji.

1.   MODLITWA   PANA JEZUSA W OGRÓJCU
- W intencji młodzieży przygotowującej się do bierzmowania – by z wiarą pragnęli tego sakramentu i po jego otrzymaniu życiem świadczyli o przyjaźni z Bogiem.

2.   BICZOWANIE PANA JEZUSA
- O wykorzystanie przez nas wszystkich charyzmatów – darów, które otrzymujemy od Boga.

3.   UKORONOWANIE CIERNIEM
- O przykład naszej żywej wiary dla przyjeżdżających na wakacje.

4.   NIESIENIE KRZYŻA
- O odzyskanie sił fizycznych i duchowych podczas wakacji dla nas i wszystkich odpoczywających wśród nas.

5. UKRZYŻOWANIE
- O dary Ducha Świętego, potrzebne łaski w posłudze biskupiej dla Ks. biskupa Pawła Cieślika z okazji Jego imienin.

1.   ZMARTWYCHWSTANIE   PANA JEZUSA
- O potrzebne łaski dla wszystkich pracujących na morzu.

2.   WNIEBOWSTĄPIENIE   PANA JEZUSA
- Dziękczynienie za kanonizację Jana Pawła II i święcenia Prezbiteratu Ks. Michała Piwowar.

3.   ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
- O okazanie Chrystusowi wdzięczności za Sakrament Eucharystii przez częste Jego przyjmowanie.

4.   WNIEBOWZIĘCIE   N. M. P.
- Za tych, którzy modlitwą, słowem i czynami wspierają powołanych do służby Bożej, zwłaszcza za ludzi skupionych w Rodzinie Przyjaciół Seminarium Koszalińskiego, aby Pan nagrodził ich poświęcenie.

5.   UKORONOWANIE   N. M. P.
-  Za dzieci, które w tym roku przystąpiły do I Komunii świętej, aby przyjaźń z Chrystusem doprowadziła je do pełni życia chrześcijańskiego.

 

Róża świętej Moniki

 

1.   ZWIASTOWANIE   N.M.P.
- O dobre urodzaje i błogosławieństwie w pracy dla wszystkich, oraz godną zapłatę.

2.   NAWIEDZENIE   ŚW. ELŻBIETY
- O zdrowie i potrzebne łaski, dary Ducha Świętego, Boże błogosławieństwo dla Ojca Świętego Franciszka.

3. NARODZENIE PANA JEZUSA
- O rozszerzanie się kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa.

4. OFIAROWANIE PANA JEZUSA
- Aby powołani do kapłaństwa i życia konsekrowanego nie ustawali w obranej drodze, prowadząc innych do Chrystusa i Jego Kościoła.

5. ZNALEZIENIE PANA JEZUSA
-   O realizację planów duszpasterskich i materialnych w naszej Parafii. 

1. CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE
- Aby Europa odnalazła swoje chrześcijańskie korzenie poprzez świadectwo wiary wierzących.

2. OBJAWIENIE SIEBIE NA WESELU W KANIE
-  Aby osoby bezrobotne znalazły wsparcie i zatrudnienie, którego potrzebują, by godnie żyć.

3. GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA
- Aby jak najwięcej ludzi angażowało się w życie Parafii

4. PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR
- O zrozumienie dla nas sensu przyjmowania Komunii św. wynagradzającej w Pierwsze Piątki Miesiąca.

5. USTANOWIENIE EUCHARYSTII
- By dzieci, młodzież i dorośli pamiętali o Mszy św. Niedzielnej w czasie wakacji.

1.   MODLITWA   PANA JEZUSA W OGRÓJCU
- W intencji młodzieży przygotowującej się do bierzmowania – by z wiarą pragnęli tego sakramentu i po jego otrzymaniu życiem świadczyli o przyjaźni z Bogiem.

2.   BICZOWANIE PANA JEZUSA
- O wykorzystanie przez nas wszystkich charyzmatów – darów, które otrzymujemy od Boga.

3.   UKORONOWANIE CIERNIEM
- O przykład naszej żywej wiary dla przyjeżdżających na wakacje.

4.   NIESIENIE KRZYŻA
- O odzyskanie sił fizycznych i duchowych podczas wakacji dla nas i wszystkich odpoczywających wśród nas.

5. UKRZYŻOWANIE
- O dary Ducha Świętego, potrzebne łaski w posłudze biskupiej dla Ks. biskupa Pawła Cieślika z okazji Jego imienin.

1.   ZMARTWYCHWSTANIE   PANA JEZUSA
- O potrzebne łaski dla wszystkich pracujących na morzu.

2.   WNIEBOWSTĄPIENIE   PANA JEZUSA
- Dziękczynienie za kanonizację Jana Pawła II i święcenia Prezbiteratu Ks. Michała Piwowar.

3.   ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
- O okazanie Chrystusowi wdzięczności za Sakrament Eucharystii przez częste Jego przyjmowanie.

4.   WNIEBOWZIĘCIE   N. M. P.
- Za tych, którzy modlitwą, słowem i czynami wspierają powołanych do służby Bożej, zwłaszcza za ludzi skupionych w Rodzinie Przyjaciół Seminarium Koszalińskiego, aby Pan nagrodził ich poświęcenie.

5.   UKORONOWANIE   N. M. P.
- Za dzieci, które w tym roku przystąpiły do I Komunii świętej, aby przyjaźń z Chrystusem doprowadziła je do pełni życia chrześcijańskiego.

 

Róża świętej Teresy od Dzieciątka Jezus

 

1.   ZWIASTOWANIE   N.M.P.
-  O dobre urodzaje i błogosławieństwie w pracy dla wszystkich, oraz godną zapłatę.

2.   NAWIEDZENIE   ŚW. ELŻBIETY
- O zdrowie i potrzebne łaski, dary Ducha Świętego, Boże błogosławieństwo dla Ojca Świętego Franciszka.

3. NARODZENIE PANA JEZUSA
- O rozszerzanie się kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa.

4. OFIAROWANIE PANA JEZUSA
-  Aby powołani do kapłaństwa i życia konsekrowanego nie ustawali w obranej drodze, prowadząc innych do Chrystusa i Jego Kościoła.

5. ZNALEZIENIE PANA JEZUSA
- O realizację planów duszpasterskich i materialnych w naszej Parafii. 

1. CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE
- Aby Europa odnalazła swoje chrześcijańskie korzenie poprzez świadectwo wiary wierzących.

2. OBJAWIENIE SIEBIE NA WESELU W KANIE
-  Aby osoby bezrobotne znalazły wsparcie i zatrudnienie, którego potrzebują, by godnie żyć.

3. GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA
-  Aby jak najwięcej ludzi angażowało się w życie Parafii

4. PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR
- O życie wieczne dla zmarłych członków Róży św. Teresy od Dzieciątka Jezus: Stefanii Cios, Janiny Drzewuckiej, Heleny Michalak, Ludwiki Strzeleckiej, Eleonory Szach, Józefy Szynkiewicz, Genowefy Olzak, Elżbiety Strzałkowskiej, Zenobii Kobus.

5. USTANOWIENIE EUCHARYSTII
- By dzieci, młodzież i dorośli pamiętali o Mszy św. Niedzielnej w czasie wakacji.

1.   MODLITWA   PANA JEZUSA W OGRÓJCU
- O zdrowie i potrzebne łaski dla członków Róży św. Teresy od Dzieciątka Jezus: Kapuśnik Stanisławy, Karwackiej Anny, Kupracz Marianny, Równickiej Zenobii, Stachowiak

2.   BICZOWANIE PANA JEZUSA
-  O wykorzystanie przez nas wszystkich charyzmatów – darów, które otrzymujemy od Boga.

3.   UKORONOWANIE CIERNIEM
-  O przykład naszej żywej wiary dla przyjeżdżających na wakacje.

4.   NIESIENIE KRZYŻA
-  O odzyskanie sił fizycznych i duchowych podczas wakacji dla nas i wszystkich odpoczywających wśród nas.

5. UKRZYŻOWANIE
- O dary Ducha Świętego, potrzebne łaski w posłudze biskupiej dla Ks. biskupa Pawła Cieślika z okazji Jego imienin.

1.   ZMARTWYCHWSTANIE   PANA JEZUSA
- O potrzebne łaski dla wszystkich pracujących na morzu.

2.   WNIEBOWSTĄPIENIE   PANA JEZUSA
- Dziękczynienie za kanonizację Jana Pawła II i święcenia Prezbiteratu Ks. Michała Piwowar.

3.   ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
- O okazanie Chrystusowi wdzięczności za Sakrament Eucharystii przez częste Jego przyjmowanie i zrozumienie sensu przyjmowania Komunii św. wynagradzającej w Pierwsze Piątki Miesiąca.

4.   WNIEBOWZIĘCIE   N. M. P.
- Za tych, którzy modlitwą, słowem i czynami wspierają powołanych do służby Bożej, zwłaszcza za ludzi skupionych w Rodzinie Przyjaciół Seminarium Koszalińskiego, aby Pan nagrodził ich poświęcenie.

5.   UKORONOWANIE   N. M. P.
- Za dzieci, które w tym roku przystąpiły do I Komunii świętej, aby przyjaźń z Chrystusem doprowadziła je do pełni życia chrześcijańskiego.

Róża świętej Cecylii

 

1.   ZWIASTOWANIE   N.M.P.
- O dobre urodzaje i błogosławieństwie w pracy dla wszystkich, oraz godną zapłatę.

2.   NAWIEDZENIE   ŚW. ELŻBIETY
- O zdrowie i potrzebne łaski, dary Ducha Świętego, Boże błogosławieństwo dla Ojca Świętego Franciszka.

3. NARODZENIE PANA JEZUSA
- O rozszerzanie się kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa.

4. OFIAROWANIE PANA JEZUSA
- Aby powołani do kapłaństwa i życia konsekrowanego nie ustawali w obranej drodze, prowadząc innych do Chrystusa i Jego Kościoła.

5. ZNALEZIENIE PANA JEZUSA
O realizację planów duszpasterskich i materialnych w naszej Parafii. 

1. CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE
- Aby Europa odnalazła swoje chrześcijańskie korzenie poprzez świadectwo wiary wierzących.

2. OBJAWIENIE SIEBIE NA WESELU W KANIE
-  Aby osoby bezrobotne znalazły wsparcie i zatrudnienie, którego potrzebują, by godnie żyć.

3. GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA
- Aby jak najwięcej ludzi angażowało się w życie Parafii

4. PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR
-
O życie wieczne dla zmarłych członków Róży św. Cecylii: Złockiej Genowefy, Eima Jadwigi, Misztal Stefanii, Szymańską Zofii.

5. USTANOWIENIE EUCHARYSTII
- By dzieci, młodzież i dorośli pamiętali o Mszy św. Niedzielnej w czasie wakacji.

1.   MODLITWA   PANA JEZUSA W OGRÓJCU
- O zdrowie i potrzebne łaski dla członków Róży św. Cecylii: Krystyny Depko, Józefy Szynkowskiej, Zofii Białowąs, Teresy Hejno, Marzeny Grabowskiej, Ireny Reteruk.

2.   BICZOWANIE PANA JEZUSA
- O wykorzystanie przez nas wszystkich charyzmatów – darów, które otrzymujemy od Boga.

3.   UKORONOWANIE CIERNIEM
- O przykład naszej żywej wiary dla przyjeżdżających na wakacje.

4.   NIESIENIE KRZYŻA
- O odzyskanie sił fizycznych i duchowych podczas wakacji dla nas i wszystkich odpoczywających wśród nas.

5. UKRZYŻOWANIE
- O dary Ducha Świętego, potrzebne łaski w posłudze biskupiej dla Ks. biskupa Pawła Cieślika z okazji Jego imienin.

1.   ZMARTWYCHWSTANIE   PANA JEZUSA
- O potrzebne łaski dla wszystkich pracujących na morzu.

2.   WNIEBOWSTĄPIENIE   PANA JEZUSA
-  Dziękczynienie za kanonizację Jana Pawła II i święcenia Prezbiteratu Ks. Michała Piwowar.

3.   ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
- O okazanie Chrystusowi wdzięczności za Sakrament Eucharystii przez częste Jego przyjmowanie i zrozumienie sensu przyjmowania Komunii św. wynagradzającej w Pierwsze Piątki Miesiąca.

4.   WNIEBOWZIĘCIE   N. M. P.
- Za tych, którzy modlitwą, słowem i czynami wspierają powołanych do służby Bożej, zwłaszcza za ludzi skupionych w Rodzinie Przyjaciół Seminarium Koszalińskiego, aby Pan nagrodził ich poświęcenie.

5.   UKORONOWANIE   N. M. P.
- Za dzieci, które w tym roku przystąpiły do I Komunii świętej, aby przyjaźń z Chrystusem doprowadziła je do pełni życia chrześcijańskiego.

 

Róża świętej Gertrudy

 

1.   ZWIASTOWANIE   N.M.P.
- O dobre urodzaje i błogosławieństwie w pracy dla wszystkich, oraz godną zapłatę.

2.   NAWIEDZENIE   ŚW. ELŻBIETY
- O zdrowie i potrzebne łaski, dary Ducha Świętego, Boże błogosławieństwo dla Ojca Świętego Franciszka.

3. NARODZENIE PANA JEZUSA
- O rozszerzanie się kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa.

4. OFIAROWANIE PANA JEZUSA
- Aby powołani do kapłaństwa i życia konsekrowanego nie ustawali w obranej drodze, prowadząc innych do Chrystusa i Jego Kościoła.

5. ZNALEZIENIE PANA JEZUSA
-   O realizację planów duszpasterskich i materialnych w naszej Parafii. 

1. CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE
- Aby Europa odnalazła swoje chrześcijańskie korzenie poprzez świadectwo wiary wierzących.

2. OBJAWIENIE SIEBIE NA WESELU W KANIE
-  Aby osoby bezrobotne znalazły wsparcie i zatrudnienie, którego potrzebują, by godnie żyć.

3. GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA
-  Aby jak najwięcej ludzi angażowało się w życie Parafii

4. PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR
- O życie wieczne dla członków Róży św. Gertrudy: Koteckiej Józefy, Lackiej Marii, Lesner Wandy, Pańka Zofii, Roszak Czesławy, Szczurowska Heleny, Szewczuk Anny   

5. USTANOWIENIE EUCHARYSTII
-  By dzieci, młodzież i dorośli pamiętali o Mszy św. Niedzielnej w czasie wakacji.

1.   MODLITWA   PANA JEZUSA W OGRÓJCU
- O życie wieczne dla członków Róży św. Gertrudy: Koteckiej Józefy, Lackiej Marii, Lesner Wandy, Pańka Zofii, Roszak Czesławy, Szczurowska Heleny, Szewczuk Anny

2.   BICZOWANIE PANA JEZUSA
- O wykorzystanie przez nas wszystkich charyzmatów – darów, które otrzymujemy od Boga.

3.   UKORONOWANIE CIERNIEM
- O przykład naszej żywej wiary dla przyjeżdżających na wakacje.

4.   NIESIENIE KRZYŻA
- O odzyskanie sił fizycznych i duchowych podczas wakacji dla nas i wszystkich odpoczywających wśród nas.

5. UKRZYŻOWANIE
- O dary Ducha Świętego, potrzebne łaski w posłudze biskupiej dla Ks. biskupa Pawła Cieślika z okazji Jego imienin.

1.   ZMARTWYCHWSTANIE   PANA JEZUSA
- O potrzebne łaski dla wszystkich pracujących na morzu.

2.   WNIEBOWSTĄPIENIE   PANA JEZUSA
- Dziękczynienie za kanonizację Jana Pawła II i święcenia Prezbiteratu Ks. Michała Piwowar.

3.   ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
- O okazanie Chrystusowi wdzięczności za Sakrament Eucharystii przez częste Jego przyjmowanie i zrozumienie sensu przyjmowania Komunii św. wynagradzającej w Pierwsze Piątki Miesiąca.

4.   WNIEBOWZIĘCIE   N. M. P.
- Za tych, którzy modlitwą, słowem i czynami wspierają powołanych do służby Bożej, zwłaszcza za ludzi skupionych w Rodzinie Przyjaciół Seminarium Koszalińskiego, aby Pan nagrodził ich poświęcenie.

5.   UKORONOWANIE   N. M. P.
- Za dzieci, które w tym roku przystąpiły do I Komunii świętej, aby przyjaźń z Chrystusem doprowadziła je do pełni życia chrześcijańskiego.

Warto zajrzeć