Róża świętego Maksymiliana

 

1.   ZWIASTOWANIE   N.M.P.
- O dobre urodzaje i błogosławieństwie w pracy dla wszystkich, oraz godną zapłatę.

2.   NAWIEDZENIE   ŚW. ELŻBIETY
- O zdrowie i potrzebne łaski, dary Ducha Świętego, Boże błogosławieństwo dla Ojca Świętego Benedykta XVI.

3. NARODZENIE PANA JEZUSA
- O poczucie odpowiedzialności kierujących pojazdami za życie własne i innych.

4. OFIAROWANIE PANA JEZUSA
- Za kapłanów i kleryków przeżywających trudności na drodze powołania, aby wsparci Bożą łaską potrafili je rozwiązać.

5. ZNALEZIENIE PANA JEZUSA
- Dziękczynienie za kanonizację Jana Pawła II i święcenia Prezbiteratu Ks. Michała Piwowar.

1. CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE
- Aby okres wakacji był dla członków ruchów czasem zarówno odnowy duchowej, jak i fizycznej.

2. OBJAWIENIE SIEBIE NA WESELU W KANIE
-  O wdzięczność dla rodziców, dziadków i osób starszych za dar życia i otrzymaną dobroć.

3. GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA
-  Aby uprawianie sportu było zawsze okazją do umacniania braterstwa i rozwoju ludzkiego.

4. PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR
- O zrozumienie dla nas sensu przyjmowania Komunii św. wynagradzającej w Pierwsze Piątki Miesiąca.

5. USTANOWIENIE EUCHARYSTII
- By dzieci, młodzież i dorośli pamiętali o Mszy św. Niedzielnej w czasie wakacji.

1.   MODLITWA   PANA JEZUSA W OGRÓJCU
-   Aby Duch Święty wspierał dzieło świeckich, którzy głoszą Ewangelię w krajach najuboższych.

2.   BICZOWANIE PANA JEZUSA
- Byśmy uczyli się od Maryi szacunku dla daru miłości i życia.

3.   UKORONOWANIE CIERNIEM
- O przykład naszej żywej wiary dla przyjeżdżających na wakacje.

4.   NIESIENIE KRZYŻA
- O odzyskanie sił fizycznych i duchowych podczas wakacji dla nas i wszystkich odpoczywających wśród nas.

5. UKRZYŻOWANIE
- O Boże błogosławieństwo i opiekę dla kierowców.

1.   ZMARTWYCHWSTANIE   PANA JEZUSA
- O potrzebne łaski dla wszystkich pracujących na morzu.

2.   WNIEBOWSTĄPIENIE   PANA JEZUSA
-
O życie wieczne dla zmarłego członka Róży św. Maksymiliana Bolesława Kapuśnik.

3.   ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
- O okazanie Chrystusowi wdzięczności za Sakrament Eucharystii przez częste Jego przyjmowanie.

4.   WNIEBOWZIĘCIE   N. M. P.
- Za tych, którzy zagłuszają głos powołania w sercach młodych ludzi, siejąc zamęt lub ośmieszając kapłaństwo, aby Pan zniweczył ich wysiłki, a im samym pozwolił doświadczyć piękna tego, z czym walczą.

5.   UKORONOWANIE   N. M. P.
- Za dzieci, które w tym roku przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej i jej Rocznicy by jak najczęściej przyjmowały Chrystusa w Komunii św..

 

Róża świętego Jana Pawła II

 

1. ZWIASTOWANIE   N.M.P.
- O dobre urodzaje i błogosławieństwie w pracy dla wszystkich, oraz godną zapłatę.

2. NAWIEDZENIE   ŚW. ELŻBIETY
- O zdrowie i potrzebne łaski, dary Ducha Świętego, Boże błogosławieństwo dla Ojca Świętego Benedykta XVI.

3. NARODZENIE PANA JEZUSA
- O poczucie odpowiedzialności kierujących pojazdami za życie własne i innych.

4. OFIAROWANIE PANA JEZUSA
- Za kapłanów i kleryków przeżywających trudności na drodze powołania, aby wsparci Bożą łaską potrafili je rozwiązać.

5. ZNALEZIENIE PANA JEZUSA
- Dziękczynienie za kanonizację Jana Pawła II i święcenia Prezbiteratu Ks. Michała Piwowar.

1. CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE
- Aby okres wakacji był dla członków ruchów czasem zarówno odnowy duchowej, jak i fizycznej.

2. OBJAWIENIE SIEBIE NA WESELU W KANIE
-  O wdzięczność dla rodziców, dziadków i osób starszych za dar życia i otrzymaną dobroć.

3. GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA
- Aby uprawianie sportu było zawsze okazją do umacniania braterstwa i rozwoju ludzkiego.

4. PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR
- O zrozumienie dla nas sensu przyjmowania Komunii św. wynagradzającej w Pierwsze Piątki Miesiąca.

5. USTANOWIENIE EUCHARYSTII
- By dzieci, młodzież i dorośli pamiętali o Mszy św. Niedzielnej w czasie wakacji.

1.   MODLITWA   PANA JEZUSA W OGRÓJCU
-  Aby Duch Święty wspierał dzieło świeckich, którzy głoszą Ewangelię w krajach najuboższych.

2.   BICZOWANIE PANA JEZUSA
-  Byśmy uczyli się od Maryi szacunku dla daru miłości i życia.

3.   UKORONOWANIE CIERNIEM
- O przykład naszej żywej wiary dla przyjeżdżających na wakacje.

4.   NIESIENIE KRZYŻA
- O odzyskanie sił fizycznych i duchowych podczas wakacji dla nas i wszystkich odpoczywających wśród nas.

5. UKRZYŻOWANIE
- O Boże błogosławieństwo i opiekę dla kierowców.

1.   ZMARTWYCHWSTANIE   PANA JEZUSA
- O potrzebne łaski dla wszystkich pracujących na morzu.

2.   WNIEBOWSTĄPIENIE   PANA JEZUSA
-
O życie wieczne dla zmarłego członka Róży św. Maksymiliana Bolesława Kapuśnik.

3.   ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
- O okazanie Chrystusowi wdzięczności za Sakrament Eucharystii przez częste Jego przyjmowanie.

4.   WNIEBOWZIĘCIE   N. M. P.
-  Za tych, którzy zagłuszają głos powołania w sercach młodych ludzi, siejąc zamęt lub ośmieszając kapłaństwo, aby Pan zniweczył ich wysiłki, a im samym pozwolił doświadczyć piękna tego, z czym walczą.

5.   UKORONOWANIE   N. M. P.
-  Za dzieci, które w tym roku przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej i jej Rocznicy by jak najczęściej przyjmowały Chrystusa w Komunii św..

 

Róża świętej Moniki

 

1.   ZWIASTOWANIE  N.M.P.
-  O dobre urodzaje i błogosławieństwie w pracy dla wszystkich, oraz godną zapłatę.

2.   NAWIEDZENIE   ŚW. ELŻBIETY
-  O zdrowie i potrzebne łaski, dary Ducha Świętego, Boże błogosławieństwo dla Ojca Świętego Benedykta XVI.

3. NARODZENIE PANA JEZUSA
- O poczucie odpowiedzialności kierujących pojazdami za życie własne i innych.

4. OFIAROWANIE PANA JEZUSA
- Za kapłanów i kleryków przeżywających trudności na drodze powołania, aby wsparci Bożą łaską potrafili je rozwiązać.

5. ZNALEZIENIE PANA JEZUSA
- Dziękczynienie za kanonizację Jana Pawła II i święcenia Prezbiteratu Ks. Michała Piwowar.

1. CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE
- Aby okres wakacji był dla członków ruchów czasem zarówno odnowy duchowej, jak i fizycznej.

2. OBJAWIENIE SIEBIE NA WESELU W KANIE
-  O wdzięczność dla rodziców, dziadków i osób starszych za dar życia i otrzymaną dobroć.

3. GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA
-  Aby uprawianie sportu było zawsze okazją do umacniania braterstwa i rozwoju ludzkiego.

4. PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR
- O zrozumienie dla nas sensu przyjmowania Komunii św. wynagradzającej w Pierwsze Piątki Miesiąca.

5. USTANOWIENIE EUCHARYSTII
-  By dzieci, młodzież i dorośli pamiętali o Mszy św. Niedzielnej w czasie wakacji.

1.   MODLITWA   PANA JEZUSA W OGRÓJCU
- Aby Duch Święty wspierał dzieło świeckich, którzy głoszą Ewangelię w krajach najuboższych.

2.   BICZOWANIE PANA JEZUSA
- Byśmy uczyli się od Maryi szacunku dla daru miłości i życia.

3.   UKORONOWANIE CIERNIEM
- O przykład naszej żywej wiary dla przyjeżdżających na wakacje.

4.   NIESIENIE KRZYŻA
-  O odzyskanie sił fizycznych i duchowych podczas wakacji dla nas i wszystkich odpoczywających wśród nas.

5. UKRZYŻOWANIE
-  O Boże błogosławieństwo i opiekę dla kierowców.

1.   ZMARTWYCHWSTANIE   PANA JEZUSA
- O potrzebne łaski dla wszystkich pracujących na morzu.

2.   WNIEBOWSTĄPIENIE   PANA JEZUSA
-
O życie wieczne dla zmarłego członka Róży św. Maksymiliana Bolesława Kapuśnik.

3.   ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

- O okazanie Chrystusowi wdzięczności za Sakrament Eucharystii przez częste Jego przyjmowanie.

4.   WNIEBOWZIĘCIE   N. M. P.
-  Za tych, którzy zagłuszają głos powołania w sercach młodych ludzi, siejąc zamęt lub ośmieszając kapłaństwo, aby Pan zniweczył ich wysiłki, a im samym pozwolił doświadczyć piękna tego, z czym walczą.

5.   UKORONOWANIE   N. M. P.
- Za dzieci, które w tym roku przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej i jej Rocznicy by jak najczęściej przyjmowały Chrystusa w Komunii św.

 

Róża świętej Gertrudy

 

1.   ZWIASTOWANIE   N.M.P.
-  O dobre urodzaje i błogosławieństwie w pracy dla wszystkich, oraz godną zapłatę.

2.   NAWIEDZENIE   ŚW. ELŻBIETY
- O zdrowie i potrzebne łaski, dary Ducha Świętego, Boże błogosławieństwo dla Ojca Świętego Benedykta XVI.

3. NARODZENIE PANA JEZUSA
- O poczucie odpowiedzialności kierujących pojazdami za życie własne i innych.

4. OFIAROWANIE PANA JEZUSA
- Za kapłanów i kleryków przeżywających trudności na drodze powołania, aby wsparci Bożą łaską potrafili je rozwiązać.

5. ZNALEZIENIE PANA JEZUSA
- O zdrowie i potrzebne łaski dla członków Róży św. Gertrudy: Dudek Heleny, Przewoźniak Marty, Landowskiej Marii, Piwowar Jadwigi.

1. CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE
- Aby okres wakacji był dla członków ruchów czasem zarówno odnowy duchowej, jak i fizycznej.

2. OBJAWIENIE SIEBIE NA WESELU W KANIE
-  O wdzięczność dla rodziców, dziadków i osób starszych za dar życia i otrzymaną dobroć.

3. GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA
- Aby uprawianie sportu było zawsze okazją do umacniania braterstwa i rozwoju ludzkiego.

4. PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR
- O zrozumienie dla nas sensu przyjmowania Komunii św. wynagradzającej w Pierwsze Piątki Miesiąca.

5. USTANOWIENIE EUCHARYSTII
- By dzieci, młodzież i dorośli pamiętali o Mszy św. Niedzielnej w czasie wakacji.

1.   MODLITWA PANA JEZUSA W OGRÓJCU
-  Aby Duch Święty wspierał dzieło świeckich, którzy głoszą Ewangelię w krajach najuboższych.

2.   BICZOWANIE PANA JEZUSA
- Byśmy uczyli się od Maryi szacunku dla daru miłości i życia.

3.   UKORONOWANIE CIERNIEM
- O przykład naszej żywej wiary dla przyjeżdżających na wakacje.

4.   NIESIENIE KRZYŻA
- O odzyskanie sił fizycznych i duchowych podczas wakacji dla nas i wszystkich odpoczywających wśród nas.

5. UKRZYŻOWANIE
- O Boże błogosławieństwo i opiekę dla kierowców.

1.   ZMARTWYCHWSTANIE   PANA JEZUSA
-  O potrzebne łaski dla wszystkich pracujących na morzu.

2.   WNIEBOWSTĄPIENIE   PANA JEZUSA
-
O życie wieczne dla zmarłego członka Róży św. Maksymiliana Bolesława Kapuśnik oraz dla członków Róży św. Gertrudy: Koteckiej Józefy, Lackiej Marii, Lesner Wandy, Pańka Zofii, Roszak Czesławy, Szczurowska Heleny, Szewczuk Anny   

3.   ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
- O okazanie Chrystusowi wdzięczności za Sakrament Eucharystii przez częste Jego przyjmowanie.

4.   WNIEBOWZIĘCIE   N. M. P.
-  Za tych, którzy zagłuszają głos powołania w sercach młodych ludzi, siejąc zamęt lub ośmieszając kapłaństwo, aby Pan zniweczył ich wysiłki, a im samym pozwolił doświadczyć piękna tego, z czym walczą.

5.   UKORONOWANIE   N. M. P.
- Za dzieci, które w tym roku przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej i jej Rocznicy by jak najczęściej przyjmowały Chrystusa w Komunii św..

 

Róża świętej Cecylii

 

1.   ZWIASTOWANIE   N.M.P.
- O dobre urodzaje i błogosławieństwie w pracy dla wszystkich, oraz godną zapłatę.

2.   NAWIEDZENIE   ŚW. ELŻBIETY
- O zdrowie i potrzebne łaski, dary Ducha Świętego, Boże błogosławieństwo dla Ojca Świętego Benedykta XVI.

3. NARODZENIE PANA JEZUSA
- O poczucie odpowiedzialności kierujących pojazdami za życie własne i innych.

4. OFIAROWANIE PANA JEZUSA
- Za kapłanów i kleryków przeżywających trudności na drodze powołania, aby wsparci Bożą łaską potrafili je rozwiązać.

5. ZNALEZIENIE PANA JEZUSA
- O zdrowie i potrzebne łaski dla członków Róży św. Cecylii: Krystyny Depko, Józefy Szynkowskiej, Zofii Białowąs, Teresy Hejno, Marzeny Grabowskiej, Ireny Reteruk.

1. CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE
- Aby okres wakacji był dla członków ruchów czasem zarówno odnowy duchowej, jak i fizycznej.

2. OBJAWIENIE SIEBIE NA WESELU W KANIE
-  O wdzięczność dla rodziców, dziadków i osób starszych za dar życia i otrzymaną dobroć.

3. GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA
- Aby uprawianie sportu było zawsze okazją do umacniania braterstwa i rozwoju ludzkiego.

4. PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR
- O zrozumienie dla nas sensu przyjmowania Komunii św. wynagradzającej w Pierwsze Piątki Miesiąca.

5. USTANOWIENIE EUCHARYSTII
- By dzieci, młodzież i dorośli pamiętali o Mszy św. Niedzielnej w czasie wakacji.

1.   MODLITWA   PANA JEZUSA W OGRÓJCU
- Aby Duch Święty wspierał dzieło świeckich, którzy głoszą Ewangelię w krajach najuboższych.

2.   BICZOWANIE PANA JEZUSA
- Byśmy uczyli się od Maryi szacunku dla daru miłości i życia.

3.   UKORONOWANIE CIERNIEM
- O przykład naszej żywej wiary dla przyjeżdżających na wakacje.

4.   NIESIENIE KRZYŻA
- O odzyskanie sił fizycznych i duchowych podczas wakacji dla nas i wszystkich odpoczywających wśród nas.

5. UKRZYŻOWANIE
- O Boże błogosławieństwo i opiekę dla kierowców.

1.   ZMARTWYCHWSTANIE   PANA JEZUSA
- O potrzebne łaski dla wszystkich pracujących na morzu.

2.   WNIEBOWSTĄPIENIE   PANA JEZUSA
-
O życie wieczne dla zmarłego członka Róży św. Maksymiliana Bolesława Kapuśnik oraz dla członków Róży św. Cecylii: Złockiej Genowefy, Eima Jadwigi, Misztal Stefanii, Szymańską Zofii.

3.   ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
- O okazanie Chrystusowi wdzięczności za Sakrament Eucharystii przez częste Jego przyjmowanie.

4.   WNIEBOWZIĘCIE   N. M. P.
- Za tych, którzy zagłuszają głos powołania w sercach młodych ludzi, siejąc zamęt lub ośmieszając kapłaństwo, aby Pan zniweczył ich wysiłki, a im samym pozwolił doświadczyć piękna tego, z czym walczą.

5.   UKORONOWANIE   N. M. P.
- Za dzieci, które w tym roku przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej i jej Rocznicy by jak najczęściej przyjmowały Chrystusa w Komunii św..

 

Róża świętej Teresy od Dzieciątka Jezus

 

1.   ZWIASTOWANIE   N.M.P.
- O dobre urodzaje i błogosławieństwie w pracy dla wszystkich, oraz godną zapłatę.

2.   NAWIEDZENIE   ŚW. ELŻBIETY
- O zdrowie i potrzebne łaski, dary Ducha Świętego, Boże błogosławieństwo dla Ojca Świętego Benedykta XVI.

3. NARODZENIE PANA JEZUSA
- O poczucie odpowiedzialności kierujących pojazdami za życie własne i innych.

4. OFIAROWANIE PANA JEZUSA
- Za kapłanów i kleryków przeżywających trudności na drodze powołania, aby wsparci Bożą łaską potrafili je rozwiązać.

5. ZNALEZIENIE PANA JEZUSA
- O zdrowie i potrzebne łaski dla członków Róży św. Teresy od Dzieciątka Jezus: Kapuśnik Stanisławy, Karwackiej Anny, Kupracz Marianny, Równickiej Zenobii, Stachowiak

1. CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE
- Aby okres wakacji był dla członków ruchów czasem zarówno odnowy duchowej, jak i fizycznej.

2. OBJAWIENIE SIEBIE NA WESELU W KANIE
-  O wdzięczność dla rodziców, dziadków i osób starszych za dar życia i otrzymaną dobroć.

3. GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA
- Aby uprawianie sportu było zawsze okazją do umacniania braterstwa i rozwoju ludzkiego.

4. PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR
- O zrozumienie dla nas sensu przyjmowania Komunii św. wynagradzającej w Pierwsze Piątki Miesiąca.

5. USTANOWIENIE EUCHARYSTII
-  By dzieci, młodzież i dorośli pamiętali o Mszy św. Niedzielnej w czasie wakacji.

1.   MODLITWA   PANA JEZUSA W OGRÓJCU
- Aby Duch Święty wspierał dzieło świeckich, którzy głoszą Ewangelię w krajach najuboższych.

2.   BICZOWANIE PANA JEZUSA
- Byśmy uczyli się od Maryi szacunku dla daru miłości i życia.

3.   UKORONOWANIE CIERNIEM
- O przykład naszej żywej wiary dla przyjeżdżających na wakacje.

4.   NIESIENIE KRZYŻA
- O odzyskanie sił fizycznych i duchowych podczas wakacji dla nas i wszystkich odpoczywających wśród nas.

5. UKRZYŻOWANIE
- O Boże błogosławieństwo i opiekę dla kierowców.

1.   ZMARTWYCHWSTANIE   PANA JEZUSA
- O potrzebne łaski dla wszystkich pracujących na morzu.

2.   WNIEBOWSTĄPIENIE   PANA JEZUSA
-
O życie wieczne dla zmarłego członka Róży św. Maksymiliana Bolesława Kapuśnik oraz dla członków Róży św. Teresy od Dzieciątka Jezus: Stefanii Cios, Janiny Drzewuckiej, Heleny Michalak, Ludwiki Strzeleckiej, Eleonory Szach, Józefy Szynkiewicz, Genowefy Olzak, Elżbiety Strzałkowskiej, Zenobii Kobus.

3.   ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
- O okazanie Chrystusowi wdzięczności za Sakrament Eucharystii przez częste Jego przyjmowanie.

4.   WNIEBOWZIĘCIE   N. M. P.
- Za tych, którzy zagłuszają głos powołania w sercach młodych ludzi, siejąc zamęt lub ośmieszając kapłaństwo, aby Pan zniweczył ich wysiłki, a im samym pozwolił doświadczyć piękna tego, z czym walczą.

5.   UKORONOWANIE   N. M. P.
- Za dzieci, które w tym roku przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej i jej Rocznicy by jak najczęściej przyjmowały Chrystusa w Komunii św..

 

 

 

Warto zajrzeć