Intencje Żywego Różańca - styczeń 2012


1.   ZWIASTOWANIE   N.M.P.

- O dojrzałość w wierze dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.

 

2.   NAWIEDZENIE   ŚW. ELŻBIETY

- O zdrowie i potrzebne łaski dla Biskupów Edwarda Dajczaka i Pawła Cieślika obchodzących rocznicę święceń biskupich.

 

3.NARODZENIE PANA JEZUSA

- O miłość i zgodę we wszystkich rodzinach, sąsiedztwie nie tylko z okazji świąt Narodzenia Pańskiego.

 

4. OFIAROWANIE PANA JEZUSA

- Za nasze rodziny, aby przeżywając w duchu wiary swoją miłość stawały się środowiskiem sprzyjającym szukaniu i pełnieniu woli Bożej.

 

5. ZNALEZIENIE PANA JEZUSA

- O realizację planów duszpasterskich i materialnych w naszej Parafii.

 

1. CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE

- Aby zaangażowanie chrześcijan na rzecz pokoju było okazją do dawania świadectwa o Chrystusie wszystkim ludziom dobrej woli.

 

2. OBJAWIENIE SIEBIE NA WESELU W KANIE

- O rozwój ducha misyjnego wśród dzieci

 

3. 3. GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA

- Aby jak najwięcej ludzi angażowało się w życie Parafii.

 

4. PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR

- Aby rodziny chrześcijańskie przyjmowały z wdzięcznością powołania kapłańskie, które Pan daje ich synom i wielkodusznie je wspierały.

   

5. 5. USTANOWIENIE EUCHARYSTII

- Aby wszyscy wierzący w Chrystusa pamiętali o codziennej modlitwie i niedzielnej Mszy Świętej

 

1.   MODLITWA   PANA JEZUSA W OGRÓJCU

- O utwierdzenie i powstanie nowych Grup Sąsiedzkich i czytanie Pisma Świętego w naszych rodzinach.

 

2.   BICZOWANIE   PANA JEZUSA

- O zbliżenie między wyznaniami chrześcijańskimi.

 

3.   UKORONOWANIE CIERNIEM

- O odnowienie świadomości chrztu świętego i jego konsekwencji oraz byśmy potrafili dziękować za niego.

 

 

4.   NIESIENIE   KRZYŻA

- O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla rodzin odwiedzanych podczas kolędy

 

5. UKRZYŻOWANIE

- O ciągłe pogłębianie rozumienia, iż każdy z nas jest Kościołem i odpowiedzialny za Kościół.

 

1.   ZMARTWYCHWSTANIE   PANA JEZUSA

- O potrzebne łaski, zdrowie i siły we wszystkich pracach duszpasterskich dla   Księdza Proboszcza i Księdza Marcina.

 

2.   WNIEBOWSTĄPIENIE   PANA JEZUSA

- O powołania kapłańskie i zakonne z naszej Parafii

 

3.   ZESŁANIE DUCHA   ŚWIĘTEGO

- Módlmy się o dialog chrześcijańsko-żydowski.

 

4.   WNIEBOWZIĘCIE   N. M. P.

- O pokój na całym świecie

 

5.   UKORONOWANIE   N. M. P.

- Za dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej i jej Rocznicy oraz te, które w tym roku przyjmą sakrament chrztu świętego.

Warto zajrzeć