Intencje Żywego Różańca - luty 2012


1.   ZWIASTOWANIE   N.M.P.

- O dojrzałość w wierze dla młodzieży, która przygotowuje się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

 

2.   NAWIEDZENIE   ŚW. ELŻBIETY

- O łaskę spowiedzi wielkanocnej dla tych, którzy już dawno nie byli.

 

3. NARODZENIE PANA JEZUSA

- O szacunek dla każdego życia ludzkiego od poczęcia aż do śmierci.

 

3. OFIAROWANIE PANA JEZUSA

- Aby osoby konsekrowane trwały niewzruszenie w otrzymanym powołaniu, pozostając wśród nas znakami Bożej miłości.

 

5. ZNALEZIENIE PANA JEZUSA

-   O realizację planów duszpasterskich i materialnych w naszej Parafii, szczególnie powstawanie i rozwój grup sąsiedzkich czytających Pismo Święte.  

 

1. CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE

    - Aby Pan wspierał wysiłki pracowników służby zdrowia w najuboższych regionach, którzy opiekują się chorymi i osobami starszymi.

 

2. OBJAWIENIE SIEBIE NA WESELU W KANIE

- W intencji chorych, by otrzymali wsparcie i otuchę od ludzi.

 

3. GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA

- Aby jak najwięcej ludzi angażowało się w życie Parafii

 

4. PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR

- O owoce rekolekcji Wielkopostnych w naszej Parafii i potrzebne łaski dla rekolekcjonisty Brata Rafała Benedyktyna ze Starego Krakowa.

   

4. USTANOWIENIE EUCHARYSTII

- Aby wszyscy wierzący w Chrystusa pamiętali o codziennej modlitwie i niedzielnej Mszy Świętej i starali się zrozumieć jej sens i znaczenie dla chrześcijanina.

 

1.   MODLITWA   PANA JEZUSA W OGRÓJCU

- O ducha pokuty i umartwienia dla nas na czas Wielkiego Postu.

 

2.   BICZOWANIE   PANA JEZUSA

- O abstynencję dla jak największej liczby parafian.

 

3.   UKORONOWANIE CIERNIEM

- O nie zmuszanie do picia alkoholu na wszelkiego rodzaju imprezach.

 

4.   NIESIENIE   KRZYŻA

- By Bóg był umocnieniem dla wszystkich cierpiących i chorych.

-

 

5. UKRZYŻOWANIE

- O ciągłe pogłębianie rozumienia, iż każdy z nas jest Kościołem i odpowiedzialny za Kościół.

 

1.   ZMARTWYCHWSTANIE   PANA JEZUSA

- O rozwój „duchowej adopcji” w naszej parafii.

 

2.   WNIEBOWSTĄPIENIE   PANA JEZUSA

- O powołania kapłańskie i zakonne z naszej Parafii

 

3. ZESŁANIE DUCHA   ŚWIĘTEGO

- W intencji Domu Hospicyjno-Opiekuńczego Caritas im. Bp Czesława Domina w Darłowie i osób tam pracujących i przebywających..

 

4.   WNIEBOWZIĘCIE   N. M. P.

- W intencji wszystkich członków Caritas i angażujących się w niesienie pomocy potrzebującym.

 

5.   UKORONOWANIE   N. M. P.

- Za dzieci   przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej i   jej Rocznicy oraz te, które w tym roku przyjmą sakrament chrztu świętego, by Dom rodzinny był dla nich szkołą wiary i miłości.

Warto zajrzeć