Intencje Żywego Różańca - marzec 2012


1. ZWIASTOWANIE   N.M.P.

- O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski dla Papieża Benedykta XVI.

 

2.   NAWIEDZENIE   ŚW. ELŻBIETY

- O łaskę spowiedzi wielkanocnej dla tych, którzy już dawno nie byli.

 

3.NARODZENIE PANA JEZUSA

- O szacunek dla każdego życia ludzkiego od poczęcia aż do śmierci.

 

4. OFIAROWANIE PANA JEZUSA

- Aby Duch Święty dał wytrwałość tym, którzy – zwłaszcza w Azji – są dyskryminowani, prześladowani i zabijani ze względu na imię Chrystusa.

 

5. ZNALEZIENIE PANA JEZUSA

-   O realizację planów duszpasterskich i materialnych w naszej Parafii.  

 

1. CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE

    - Aby misjonarze i misjonarki z naszej diecezji niestrudzenie dzieli się wiarą z ludźmi, do których zostali posłani.

 

2. OBJAWIENIE SIEBIE NA WESELU W KANIE

- W intencji chorych, by otrzymali wsparcie i otuchę od ludzi i potrzebne łaski dla opiekujących się chorymi, w domach, szpitalach, naszym Hospicjum.

 

3. GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA

- Aby jak najwięcej ludzi angażowało się w życie Parafii

 

4. PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR

- O owoce rekolekcji Wielkopostnych w naszej Parafii i potrzebne łaski dla rekolekcjonisty Br. Rafała Dudka – benedyktyna ze Starego Krakowa.

   

5. USTANOWIENIE EUCHARYSTII

- Aby wszyscy wierzący w Chrystusa pamiętali o codziennej modlitwie i niedzielnej Mszy Świętej

 

1.   MODLITWA   PANA JEZUSA W OGRÓJCU

- O ducha pokuty i umartwienia dla nas na czas Wielkiego Postu.

 

2.   BICZOWANIE   PANA JEZUSA

- O abstynencję dla jak największej liczby parafian.

 

3.   UKORONOWANIE CIERNIEM

- O nie zmuszanie do picia alkoholu na wszelkiego rodzaju imprezach.

 

4.   NIESIENIE   KRZYŻA

- By Bóg był umocnieniem dla wszystkich cierpiących i chorych.

 

5. UKRZYŻOWANIE

- O ciągłe pogłębianie rozumienia, iż każdy z nas jest Kościołem i odpowiedzialny za Kościół.

 

1.   ZMARTWYCHWSTANIE   PANA JEZUSA

- O rozwój „duchowej adopcji” w naszej parafii.

 

2.   WNIEBOWSTĄPIENIE   PANA JEZUSA

- O powołania kapłańskie i zakonne z naszej Parafii

 

3.   ZESŁANIE DUCHA   ŚWIĘTEGO

- O dojrzałość w wierze dla młodzieży, która przygotowuje się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

 

4.   WNIEBOWZIĘCIE   N. M. P.

- O pokój   na całym   świecie

 

5.   UKORONOWANIE   N. M. P.

- Za dzieci   przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej i   jej Rocznicy oraz te, które w tym roku przyjmą sakrament chrztu świętego.

Warto zajrzeć