Intencje Żywego Różańca - Kwiecień 2012


1. ZWIASTOWANIE   N.M.P.

-         O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski dla Papieża Benedykta XVI.

 

2.   NAWIEDZENIE   ŚW. ELŻBIETY

-         O łaskę spowiedzi wielkanocnej dla tych, którzy już dawno nie byli.

 

3. NARODZENIE PANA JEZUSA

-         By Niedziela Biblijna zachęciła nas do czytania Pisma Świętego

 

4. OFIAROWANIE PANA JEZUSA

-         Aby młodzi ludzie usłyszawszy głos powołania do kapłaństwa lub życia zakonnego z ufnością opowiedzieli na zaproszenie Pana.

 

5. ZNALEZIENIE PANA JEZUSA

-   O realizację planów duszpasterskich i materialnych w naszej Parafii.  

 

1. CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE

     - Aby zmartwychwstały Chrystus był znakiem niezawodnej nadziei dla każdego z nas.

 

2. OBJAWIENIE SIEBIE NA WESELU W KANIE

-         O rozwój nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego.

 

3. GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA

-           Aby jak najwięcej ludzi angażowało się w życie Parafii.

 

4. PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR

-           Realizację miłości i miłosierdzia wobec ludzi przez nas spotykanych.

    

5. USTANOWIENIE EUCHARYSTII

-         Aby wszyscy wierzący w Chrystusa pamiętali o codziennej modlitwie i niedzielnej Mszy Świętej

 

1.   MODLITWA   PANA JEZUSA W OGRÓJCU

-         By Caritas zawsze realizowało swoja misję.

 

2.   BICZOWANIE PANA JEZUSA

-         O świadectwo wiary Rodziców dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.

 

3.   UKORONOWANIE CIERNIEM

-         O nie zmuszanie do picia alkoholu na wszelkiego rodzaju imprezach, a szczególnie z okazji przyjęcia sakramentów świętych.

 

4.   NIESIENIE KRZYŻA

-         By Bóg był umocnieniem dla wszystkich cierpiących i chorych.

 

5. UKRZYŻOWANIE

-         O ciągłe pogłębianie rozumienia, że Kościół to wspólnota do której wszyscy należymy, że każdy z nas jest Kościołem i odpowiedzialny za Kościół.

 

1.   ZMARTWYCHWSTANIE   PANA JEZUSA

-         O rozwój istniejących i powstawanie nowych Grup Sąsiedzkich w naszej Parafii.

 

2.   WNIEBOWSTĄPIENIE   PANA JEZUSA

-          W intencji naszej Diecezji z okazji Jubileuszu 40-lecia jej istnienia i o powołania kapłańskie i zakonne z naszej Parafii.

 

3.   ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

-         W intencji młodzieży, która przyjęła w tym roku w naszej Parafii sakrament bierzmowania by dawała świadectwo swojej wiary w codziennym życiu.

 

4.   WNIEBOWZIĘCIE   N. M. P.

-         O pokój na całym świecie i szczęśliwy powrót naszych żołnierzy z Misji w Afganistanie.

 

5.   UKORONOWANIE N. M. P.

-      Za dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej i jej Rocznicy oraz te, które w tym roku przyjmą sakrament chrztu świętego.

Warto zajrzeć