1.   ZWIASTOWANIE   N.M.P.

-         O dobre urodzaje i błogosławieństwie w pracy dla wszystkich, oraz godną zapłatę.

 

2.   NAWIEDZENIE   ŚW. ELŻBIETY

-         O zdrowie i potrzebne łaski, dary Ducha Świętego, Boże błogosławieństwo dla Ojca Świętego Benedykta XVI w posłudze Kościołowi i w intencjach Ojca Świętego.

 

3.  NARODZENIE PANA JEZUSA

-          O uświęcenie kapłanów przeżywających w maju swoje kapłańskie rekolekcje.

 

4.  OFIAROWANIE PANA JEZUSA

-         Aby tegoroczni maturzyści z mądrością rozpoznali dane im przez Boga powołanie.

 

5.  ZNALEZIENIE PANA JEZUSA

- O realizację planów duszpasterskich i materialnych w naszej Parafii.  

 

1.  CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE

     - Aby Królowa Świata i Gwiazda Ewangelizacji, towarzyszyła wszystkim misjonarzom głoszącym Jej Syna Jezusa.

 

2.  OBJAWIENIE SIEBIE NA WESELU W KANIE

-  O owoce ewangelizacyjne dla naszej diecezji przeżywającej jubileusz 40-lecia istnienia.

 

3.  GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA

-       O to by Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Religijnych był impulsem ich rozwoju i świadectwa o Chrystusie w codziennym życiu.

 

4.  PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR

-       O ukochanie Eucharystii dla naszych Parafian.

    

5.  USTANOWIENIE EUCHARYSTII

- Aby dzięki, macierzyńskiemu wstawiennictwu Maryi Panny Eucharystia była dla katolików sercem i duszą ich życia.

 

1.   MODLITWA   PANA JEZUSA W OGRÓJCU

-         Za tych, którzy rządzą naszym Miastem, Ojczyzną, aby kierowali się dobrem wszystkich mieszkańców

 

2.   BICZOWANIE PANA JEZUSA

-         Byśmy uczyli się od Maryi szacunku dla daru miłości i życia.

 

3.   UKORONOWANIE CIERNIEM

-         O rozwój czci do Maryi i szerzenie nabożeństwa do Niej.

 

4.   NIESIENIE KRZYŻA

-         O dary Ducha Świętego dla wszystkich członków naszej wspólnoty parafialnej.

 

5. UKRZYŻOWANIE

- O dar rodzicielstwa dla małżeństw pragnących zostać rodzicami i o opiekę Matki Jezusowej nad rodzinami wychowującymi dzieci.

 

1.   ZMARTWYCHWSTANIE   PANA JEZUSA

-         O szacunek dla każdego poczętego życia i rozwój duchowej adopcji.

 

2.   WNIEBOWSTĄPIENIE   PANA JEZUSA

-          O powołania kapłańskie i zakonne z naszej Parafii

 

3.   ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

-  O wierność naszą Jasnogórskim Ślubom Narodu

 

4.   WNIEBOWZIĘCIE   N. M. P.

-         O pokój na całym świecie, a szczególnie w Ojczyźnie Pana Jezusa i jak najszybsze zakończenie wojny w Afganistanie.

 

5.   UKORONOWANIE   N. M. P.

-      Za dzieci, które w tym roku przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej by jak najczęściej przyjmowały Chrystusa w Komunii św.

Warto zajrzeć