1.   ZWIASTOWANIE   N.M.P.

-         O dobre urodzaje i błogosławieństwie w pracy dla wszystkich, oraz godną zapłatę.

 

2.   NAWIEDZENIE   ŚW. ELŻBIETY

-         O zdrowie i potrzebne łaski, dary Ducha Świętego, Boże błogosławieństwo dla Ojca Świętego Benedykta XVI.

 

3. NARODZENIE PANA JEZUSA

-          O rozszerzanie się kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 

4. OFIAROWANIE PANA JEZUSA

-         Aby powołani do kapłaństwa i życia konsekrowanego nie ustawali w obranej drodze, prowadząc innych do Chrystusa i Jego Kościoła.

 

5. ZNALEZIENIE PANA JEZUSA

-   O realizację planów duszpasterskich i materialnych w naszej Parafii.  

 

1. CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE

     - Aby chrześcijanie w Europie odkryli na nowo swoją tożsamość i z większym zapałem uczestniczyli w głoszeniu Ewangelii.

 

2. OBJAWIENIE SIEBIE NA WESELU W KANIE

-  O owoce obchodów rocznicy 40-lecia powstania Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

 

3. GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA

-       Aby jak najwięcej ludzi angażowało się w życie Parafii

 

4. PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR

-       O zrozumienie dla nas sensu przyjmowania Komunii św. wynagradzającej w Pierwsze Piątki Miesiąca.

    

5. USTANOWIENIE EUCHARYSTII

-       By dzieci, młodzież i dorośli pamiętali o Mszy św. Niedzielnej w czasie wakacji.

 

1.   MODLITWA   PANA JEZUSA W OGRÓJCU

-         W intencji młodzieży przygotowującej się do bierzmowania – by z wiarą pragnęli tego sakramentu i po jego otrzymaniu życiem świadczyli o przyjaźni z Bogiem.

 

2.   BICZOWANIE PANA JEZUSA

-         O wykorzystanie przez nas wszystkich charyzmatów – darów, które otrzymujemy od Boga.

 

3.   UKORONOWANIE CIERNIEM

-         O przykład naszej żywej wiary dla przyjeżdżających na wakacje.

 

4.   NIESIENIE KRZYŻA

-         O odzyskanie sił fizycznych i duchowych podczas wakacji dla nas i wszystkich odpoczywających wśród nas.

 

 

 

5. UKRZYŻOWANIE

-         O dary Ducha Świętego, potrzebne łaski w posłudze biskupiej dla Ks. biskupa Pawła Cieślika z okazji Jego imienin.

 

1.   ZMARTWYCHWSTANIE   PANA JEZUSA

-         O potrzebne łaski dla wszystkich pracujących na morzu.

 

2.   WNIEBOWSTĄPIENIE   PANA JEZUSA

-          Dziękczynienie za beatyfikację Jana Pawła II.

 

3.   ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

-         O okazanie Chrystusowi wdzięczności za Sakrament Eucharystii przez częste Jego przyjmowanie.

 

4.   WNIEBOWZIĘCIE   N. M. P.

-         O pokój na całym świecie, a szczególnie w Ojczyźnie Pana Jezusa i jak najszybsze zakończenie wojny w Afganistanie.

 

5.   UKORONOWANIE   N. M. P.

Za dzieci, które w tym roku przystąpiły do I Komunii świętej, aby przyjaźń z Chrystusem doprowadziła je do pełni życia chrześcijańskiego.

Warto zajrzeć